На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Нормативные документы"
 Наказ N 1/9- 529 від 27.12.2000
 Наказ № 540 від 25 червня 2004 р.
 Лист МОН України N 1/9-267 від 24.07.2001
 Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
 Лист N 1/9-468 від 29.12.2001
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа: Министерство образования и науки Украины

Відгук на дисертаційне дослідження

РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

" 24 "   квітня    2008р.                                                       Протокол №   4 / 11 - 2         

 

 

Про схвалення галузевої Програми

впровадження профільного навчання

на 2008-2010 роки

 

         Ознайомившись із доповідною запискою департаменту загальної середньої та дошкільної освіти щодо галузевої Програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки та подання її на схвалення,  колегія відзначає, що департаментом  було здійснено  комплекс організаційних заходів щодо розроблення  галузевої Програми впровадження профільного навчання.

Відповідно до Програми організований перехід загальноосвітніх навчальних закладів на профільне навчання здійснюватиметься шляхом створення нормативно-правового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення;  створення умов для вибору школярами профілю навчання, професійного самовизначення; створення  експериментальних педагогічних майданчиків з упровадження різних форм  профільного навчання та технологій навчального процесу у профільній школі; апробації системи управління освітніми структурами, що забезпечують профільну освіту.

        Враховуючи зазначене,

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1.      Інформацію  взяти до відома.         

2.      Схвалити галузеву Програму впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки, що додається.

        3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,  управлінням освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій до 01.07.2008 р. внести відповідні корективи до регіональних заходів впровадження профільного навчання та прийняти їх до неухильного виконання.

4. Контроль за виконанням рішення покладаю на заступника міністра П.Б. Полянського.

 

Голова колегії                                                                               І.О. Вакарчук

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Додаток до рішення колегії МОН

                                 від    24.04.  2008р. №  4/11-2 

 

 

 

Галузева програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки

 

I.                   Мета та цілі програми

 

           Метою  галузевої Програми впровадження профільного навчання є: створення умов щодо нормативно – правового, навчально – методичного, матеріально – технічного, кадрового забезпечення  впровадження профільного навчання з урахуванням потреб ринку праці; модернізація структури та змісту освіти учнів старшої школи; апробація різних форм  допрофільної підготовки  та профільного навчання, у тому числі учнів  сільської місцевості; забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах профільного навчання.

             Реалізація програми  передбачає  досягнення таких цілей:

- створення рівного доступу до якісної  освіти різним категоріям школярів у відповідності до їх нахилів та потреб;

-розширення можливості соціалізації учнів, забезпечення наступності між загальною та професійною освітою;

- створення умов для диференціації змісту навчання старшокласників, можливості побудови учнями індивідуальних освітніх програм;

- забезпечення поглибленого вивчення окремих предметів навчальної програми повної середньої освіти.

 

II Стан справ щодо впровадження профільного навчання

 

Питання впровадження профільного навчання врегульовано Законом України “Про загальну середню освіту”,  постановами Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”, від 13.04.2007 № 620 “Про внесення зміни до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000р. №1717”, Концепцією  загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепцією профільного навчання. Документами передбачено здійснення у 2010 році переходу старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів на профільне навчання.

На тепер триває розроблення програмно - методичного забезпечення профільного навчання: створені навчальні  плани, які дають змогу  комплектувати старші класи за напрямами диференціації: природничо-математичним, філологічним, суспільно-гуманітарним, художньо-естетичним,  технологічним, спортивним.

 Напрями конкретизуються в окремі профілі навчання.  У кожному з профілів співвідношення між базовими, профільними  та предметами за вибором є різним; кількість же часу на базові предмети у кожному з них становить приблизно 55 відсотків.                                              

На конкурсній основі відібрані навчальні програми для 10 - 12 класів профільної школи. Вони відрізняються не лише своєю структурою, але і  спрямованістю на компетентнісний підхід до організації навчального процесу. Зміст профільного навчання забезпечується також різнопрофільними предметними та психолого-педагогічними курсами за вибором. 

Діюча система профільного навчання реалізується різними шляхами: через мережу  гімназій, ліцеїв, колегіумів, загальноосвітніми навчальними закладами  з класами з поглибленим вивченням предметів та   профільними класами.

        На сьогодні  у країні функціонує 909 гімназій, ліцеїв, колегіумів, що становить 4,5% від загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів. Вони  охоплюють 295,4 тис. учнів (6,25%).

     У сільській місцевості діє 64 гімназій, ліцеїв, колегіумів. У них навчається 7,7 тисяч школярів. (таблиці 1, 2).                                                                                                

 

                                                                                                     Таблиця 1

Кількість учнів, які навчаються у гімназіях, ліцеях та колегіумах

Навчальний рік

всього

(тис.)

З них у сільській місцево-ті

(тис.)

у гімназіях

(тис.)

у ліцеях

(тис.)

у колегіумах

(тис.)

всього

з них у сільській місцев.

всього

з них у сільській місцев.

всього

з них у сільській місцев.

2001/2002

238,6 (3,7%)

4,2

(0,07%)

146,9

1,8

79,48

2,0

12,2

0,36

2006/2007

288,2

(5,8 %)

7,7

(0,16%)

201,8

5,0

79,05

2,3

7,4

0,36

2007/2008

295,4

(6,25%)

7,7

(0,16%)

210,0

49,6

81,7

2,19

5,95

0,58

 

Таблиця 2

             

Кількість гімназій, ліцеїв та колегіумів

Навчаль-

ний рік

Всього

з них у сільській місцевості

Гімназій

Ліцеїв

Колегіумів

Всього

З них у сільській місцевості

Всього

з них у сільській місцевості

всього

з них у сільській місцевості

2001/2002

594

( 2,8%)

39

312

14

255

20

27

5

2006/2007

898

(4,4%)

70

(7,79%)

512

30

345

32

41

8

2007/2008

909

(4,5%)

64

(6,9%)

531

27

345

29

40

8

 

      У 2007/2008  навчальному році   Поглиблено вивчають предмети  у     3793 загальноосвітніх навчальних закладах, що складає 18,7 відсотків від загальної кількості закладів (таблиця 3). Найбільшого поширення набули школи з класами з поглибленим вивченням іноземних мов, математики, інформатики, української мови та літератури, фізики, біології тощо.

                                                                                                                                                                Таблиця 3

Порівняльна таблиця закладів та класів з поглибленим вивчення предметів

 

Навчальний рік

Кількість закладів з поглибленим вивченням предметів

Кількість учнів у класах з поглибленим вивченням предметів

Всього

з них у сільській місцевості

всього

відсоток від загальної

кількості

з них у сільській місцевості

відсоток від загальної

кількості

2001/2002

5086

24%

1069

5%

668517

10,8 %

41254

0,67 %

2006/2007

3872

19%

1363

6,7%

602391

12,2 %

58881

1,2 %

2007/2008

3793

18,7%

1369

6,75%

582971

12,47%

54176

1,15%

 

          На сьогодні діють 7939 (38,8 відсотків) загальноосвітніх навчальних закладів, у яких організовано власне профільне навчання (таблиця 4). Ними охоплено майже 500 тисяч учнів, що складає  10 відсотків від загальної кількості школярів.

                                                                                                                           

                                                                                                                                  Таблиця  4

Порівняльна таблиця закладів (учнів), охоплених власне профільним навчанням

 

Навчальний рік

Кількість закладів з профільним навчання

Кількість учнів у класах з профільним навчання

всього

з них у сільській місцевості

всього

Відсоток від загальної

кількості

з них у сільській місцевості

відсоток від загальної

кількості

2001/2002

6474

30,5%

1743

8,2%

401281

6 %

73850

1,2 %

2006/2007

7939

38,8%

3548

17,4%

496866

10,1 %

125738

2,5 %

2007/2008

8278

40,8%

3813

18,81%

475890

10,1%

122639

2,62%

 

Різними формами профільного навчання охоплено  1 356 587 учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що складає 28 відсотків школярів.

              2001/2002 н.р.                                                         2007/2008 н.р.

Водночас, аналіз статистичних даних дає підстави зробити висновок про те, що впровадження профільного навчання здійснюється дуже повільно. За шість останніх років лише на 8 відсотків  збільшилось число учнів,  охоплених різними формами профільного навчання.

         На сьогодні найбільш поширеними моделями організації профільного навчання є: однопрофільні та багатопрофільні загальноосвітні навчальні заклади; ліцеї, школи,  які функціонують на базі вищих та професійно-технічних навчальних закладів;  на базі  позашкільних освітніх закладів та міжшкільних навчально-виробничих комбінатів; опорні школи тощо. Функцію добровільного об’єднання загальноосвітніх навчальних закладів різних форм і типів власності з дошкільними, позашкільними та іншими навчальними закладами та установами виконує освітній округ .         

                       

        III. Заходи  щодо впровадження профільного навчання

 

Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим,  управліннями освіти і науки обласних, Києва, Севастополя міських державних адміністрацій розроблено і погоджено колегіями регіональні програми впровадження профільного навчання. Вони знайшли відображення у заходах галузевої програми. 

Організований перехід загальноосвітніх навчальних закладів на профільне навчання здійснюватиметься у три етапи:

- підготовчий – створення нормативно-правового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення (2008р.); 

- допрофільної підготовки – створення умов для вибору школярами профілю навчання, професійного самовизначення (2008-2009 р.р.);

-переходу на власне профільне навчання – створення  експериментальних педагогічних майданчиків з упровадження різних форм  профільного навчання та технологій навчального процесу у профільній школі; апробація системи управління освітніми структурами, що забезпечують профільну освіту (2009-2010рр.).

 

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

Етап підготовчої роботи

1.

Розроблення нормативно – правових документів:

 

 

1.1

Положення про опорну школу, ресурсний центр

IV квартал

2008

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

1.2

Інструкція про порядок фінансування та співпраці з професійно – технічними, вищими закладами освіти, позашкільними установами

IV квартал

2008

Департамент економіки та фінансування

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

1.3

Положення про дистанційне навчання

I квартал

2009

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

1.4

Положення про навчальні заклади з поглибленим вивченням предметів

IV квартал

2008

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

1.5

 Порядок (алгоритм) зміни учнями навчального профілю за їх бажанням

I квартал

2009

АПН України

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

 

1.6

Положення про оцінювання за методом «портфоліо»

I квартал

2009

АПН України

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

 

2.

Створення програмно - методичного забезпечення:

 

 

2.1

Розроблення навчальних програм з профільних предметів

Грудень 2008 р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

2.2

Розроблення навчальних курсів за вибором за напрямами, які:

-поглиблюють та розширюють зміст профільних предметів;

-забезпечують міжпредметні зв’язки і сприяють вивченню суміжних предметів;

-забезпечують профорієнтаційний вибір учнів основної школи (основи вибору професії, професії нашого міста, світ професій тощо);

-носять пізнавальний характер і сприяють вибору учнями основної школи профілю навчання;

-носять позапредметний характер (наприклад, діловодство, основи раціонального харчування тощо)

2008-2009 рр.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти

2.3

Розроблення навчально – методичних комплектів для допрофільної підготовки та профільного навчання.

2008-2009 рр.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

3.

Розроблення інформаційно-діагностичних матеріалів для учнів та їх батьків

I квартал

2009

АПН України, Інститути післядипломної педагогічної освіти

4.

Розроблення заходів щодо поетапного матеріально-технічного забезпечення профільного навчання

IV квартал

2008

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

5.

Підготовлення аналітичного звіту про результати моніторингового дослідження стану впровадження профільного навчання

серпень 2008

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

6.

Проведення прогностичних розрахунків щодо обсягів фінансового забезпечення переходу загальноосвітніх закладів на профільне навчання.  Передбачення коштів на фінансування класів з різнопрофільними групами у загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості

IV квартал

2008

Міністерство освіти і науки АРКрим, управління освіти і науки обласних, Києва, Севастополя міських державних адміністрацій,

 

7.

Аналіз існуючої матеріально – технічної бази закладів освіти, прогностичні розрахунки її використання в умовах переходу до профільного навчання

2008р.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Києва, Севастополя міських державних адміністрацій

8.

Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів на основі принципів повноти,  доступності та варіативності. Вивчення питання доцільності відкриття ліцеїв, гімназій, класів з поглибленим вивченням предметів, профільних класів тощо; концентрації освітніх ресурсів відповідно до етапу навчання

2008-2010 рр.

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

9.

Створення “дорожніх карт” підвезення учнів сільської місцевості до навчальних закладів, які визначені  опорними для забезпечення профільного навчання

2008 р.

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

10.

Діагностика професійної підготовленості вчителів до роботи у профільних класах

IV квартал

2008

Інститути післядипломної педагогічної освіти

11.

Коригування планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у контексті організації профільного навчання

2008-2009 рр.

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної освіти

12.

Аналіз працевлаштування випускників загальноосвітніх закладів  регіону (за 2 останні роки)

2008 р.

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Організація  допрофільної підготовки

13.

Забезпечення психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки та  профільного навчання,  передбачити у загальноосвітніх навчальних закладах  посади практичних психологів

2009 р.

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

14.

Забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчального процесу. Організація роботи постійно діючого семінару для практичних психологів “Психологічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання старшокласників”

2008 р.

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти

15.

Розроблення методичних рекомендацій для практичних психологів, класних керівників, вчителів-предметників з питань вивчення, виявлення та формування професійних інтересів школярів

серпень 2008

АПН України

16.

Налагодження співпраці з місцевими центрами зайнятості щодо надання профконсультативних та профорієнтаційних послуг з метою виявлення професійно значущих якостей особистості  учня

2008-2009 рр.

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти

18.

Вивчення питання щодо вибору найбільш бажаних профілів навчання    (анкетування учнів, батьків, вчителів)

2008-2009 рр.

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти

19.

Вивчення мотивів вибору школярами майбутнього профілю навчання, забезпечення відстеження змін в освітніх запитах, коригування напрямів профілювання та профорієнтації

2008-2009 рр

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти

20.

Вивчення шляхів інтеграції профільного та професійного навчання, організації спільної роботи зі службами зайнятості, навчально-виробничими комбінатами, професійно-технічними училищами, вищими навчальними закладами регіону

2008 р.

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти

21.

Розроблення інформаційних матеріалів щодо потреб місцевого ринку праці. Створення банку даних професій, які найбільш поширені у регіоні. Розроблення  «освітньої карти» регіону

2008-2009 рр.

Інститути післядипломної педагогічної освіти

22.

Використання літніх таборів для реалізації завдань                  допрофільної підготовки школярів

2008-2009 рр

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти

23.

Здійснення роз’яснювальної  роботи та   поширення інформації серед учнів, батьків, педагогічних працівників про напрями профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

2008 р.

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти

 

 Впровадження профільного навчання

24.

Створення експериментальних педагогічних майданчиків з упровадження різних моделей (форм) організацій профільного навчання та технологій навчального процесу

2008-2009 рр.

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

25

Розроблення системи управління моделями організації профільного навчання

2009р.

АПН України

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

 

26.

Апробація системи управління освітніми структурами, що забезпечують профільну освіту (наприклад, освітній округ)

2009-2010 рр.

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

 

27.

Розроблення критеріїв та  проведення моніторингу ефективності управління освітніми структурами, що забезпечують профільну освіту

 2009 р.

АПН України

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

 

28.

Вивчення і поширення досвіду ефективної управлінської діяльності  загальноосвітніми навчальними закладами з організованим профільним навчанням

2009-2010

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

Інститути післядипломної педагогічної освіти

29.

Проведення моніторингу соціального замовлення на освітні послуги у галузі  профілізації старшої школи

2009-2010

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

30.

Забезпечення можливості здобуття учнями сільської місцевості якісної освіти  за рахунок зміцнення навчально-матеріальної бази опорних шкіл освітніх округів, організації підвозу до них  (реалізація програми «Шкільний автобус»)

2008-2010

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

31.

Створення умов для використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі профільних класів

2009-2010

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

32.

Забезпечення відкриття нових спеціальностей (спеціалізації) у вищих навчальних закладах на основі аналізу потреб регіонального ринку праці і ринку освітніх послуг регіону

2009-2010

МОН, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

33.

Забезпечення комплектування бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів навчальною, довідковою, науково – популярною літературою, програмними засобами навчання

2009-2010

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

34.

Забезпечення  системного підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань вивчення профільних предметів; викладання курсів за вибором, факультативів.

2008-2010

Інститути післядипломної педагогічної освіти

35.

Забезпечення організації дистанційного навчання педагогічних працівників, які працюють у профільних класах

2009-2010

Інститути післядипломної педагогічної освіти

36.

Включення до навчальних планів курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів регіону з модуля «Профільне навчання і допрофільна підготовка»

2009-2010

Інститути післядипломної педагогічної освіти

37.

Проведення моніторингових досліджень щодо забезпечення наступності між допрофільною, профільною та професійною підготовкою;  впливу профільного навчання на вибір професії та працевлаштування випускників

2009-2010

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

                   

 

                                     IV. Очікувані результати реалізації Програми

 

          Виконання програми дасть змогу:

-   створити умови для забезпечення рівного доступу до якісної освіти учням старшої школи, у тому числі сільської місцевості;

- поліпшити якість змісту освіти у старшій  профільній школі з урахуванням компетентністного підходу до його формування;

-   удосконалити систему управління загальноосвітніми навчальними закладами; апробувати моделі мережевої взаємодії освітніх закладів в умовах  допрофільної підготовки  та профільного навчання, виявити найбільш оптимальні форми організації профільного навчання, у тому числі у сільській місцевості;

- забезпечити умови для життєвого і професійного самовизначення учнів, формування готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією;

- забезпечити наступно - перспективні зв’язки між загальною середньою, професійно- технічною та вищою освітою відповідно до напряму навчання.

 

V. Фінансування

 

         Фінансування реалізації програми здійснюється за рахунок:

- коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади;

-   коштів місцевих бюджетів;

-   інших, не заборонених законодавством джерел.

 

Директор департаменту загальної

середньої  та дошкільної освіти                                                             О.В.Єресько

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
18.208.132.33 (18.208.132.33, 18.208.132.33)