На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Для заместителя директора по УВР"
 Пимерная схема самоанализа аттестующегося учителя
 Положение о мониторинге качества образования в регионах Автономной Республики Крым
 Психологический анализ урока
 Примерная схема комплексного анализа урока
 Организационно - педагогическая и управленческая работа.
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа: Шелакін В.І.

Циклограма систематичного контролю за навчально-виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі

Циклограма систематичного контролю за навчально-виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі


1. Виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну се
редню освіту», «Про мови» тощо.
2. Дотримання Статуту загальноосвітнього навчального закладу.
3. Дотримання правил внутрішнього розпорядку та правил для
учнів (вихованців).
4. Виконання річного плану та плану педагогічної ради загально
освітнього навчального процесу.
5. Діяльність органів управління:

- загальні збори (конференція);
- рада загальноосвітнього навчального закладу;
- педагогічна рада.

6. Діяльність органів учнівського самоврядування.
7. Робота з батьками.
8. Дотримання Положення про організацію охорони праці та По
рядку розслідування нещасних випадків у загальноосвітніх навчаль
них закладах.
9. Стан санітарно-гігієнічного режиму загальноосвітнього на
вчального закладу.
10. Створення умов для здорового психологічного клімату в ко
лективі.
11. Зміцнення матеріально-технічної бази.
12. Збереження майна загальноосвітнього навчального закладу.
13. Стан ведення шкільної документації.
14. Інформаційне забезпечення.
15. Стан викладання навчальних предметів, рівень навчальних
досягнень учнів (вихованців).
16. Проведення індивідуальної роботи з учнями (вихованцями).
17. Організація навчально-виховної роботи з учнями (вихован
цями), які потребують особливої уваги.
18. Робота класоводів, учителів-предметників, класних керів
ників з учнями 1-х, 3-х, 9-х, 11 (12)-х класів.
19. Відвідування навчальних занять учнями (вихованцями).
20. Робота груп продовженого дня.
21. Стан роботи з профілактики правопорушень, злочинності та
безоглядності.
22. Рівень вихованості учнів.
23. Підвищення фахової та методичної підготовки вчителів.

24. Курсова перепідготовка та атестація педагогічних праців
ників.
25. Робота з молодими спеціалістами.
26. Організація гарячого харчування учнів (вихованців).
27. Робота щодо опіки й опікування.
28. Поповнення фонду бібліотеки загальноосвітнього навчаль
ного закладу підручниками, навчально-методичною та художньою
літературою.
29. Використання фонду загального обов'язкового навчання.

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
34.226.244.70 (34.226.244.70, 34.226.244.70)