На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Для заместителя директора по УВР"
 Планирование
 Ориентировочный перечень приказов - 1
 Положение о мониторинге качества образования в регионах Автономной Республики Крым
 Школьный мониторинг
 Примерная схема комплексного анализа урока
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа: Шелакін В.І.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НАКАЗІВ

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НАКАЗІВ
(Лист МОН України № 1/9-98 від 12.03.2001 р.)

СЕРПЕНЬ
1. Про розподіл обов'язків між адміністрацією загальноосвіт
нього навчального закладу.
2. Про режим роботи загальноосвітнього навчального закладу у
200 /200 н.р.
3. Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку.
4. Про організацію харчування учнів (вихованців).
5. Про створення комісії для проведення тарифікації педагогіч
них працівників.
6. Про розподіл педагогічного навантаження на 200 /200 н.р.
7. Про розподіл коштів з позакласної роботи на 200 /200 н.р.
8. Про призначення класних керівників на 200 /200 н.р.
9. Про призначення відповідальних та встановлення доплат за
завідування навчальними кабінетами та майстернями.

10. Про призначення відповідального за туристсько-краєзнавчу
роботу.
11. Про організацію позакласної роботи з фізичної культури у
200_/200_ н.р.
12. Про організацію роботи шкільної бібліотеки.
13. Про зарахування учнів (вихованців) до 1-х, 10(11)-х класів.
14. Про призначення громадського інспектора з охорони прав
дитини.
15. Про створення комісії із запобігання правопорушенням се
ред учнів (вихованців).
16. Про запобігання правопорушенням, злочинності й бездо
глядності.
17. Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захво
рюванням учнів.
18. Про заборону тютюнокуріння та пропаганду здорового спо
собу життя.
11. Про організацію роботи з обдарованою та талановитою молод
дю, про діяльність наукових товариств учнів та Малої академії наук.
12. Про організацію навчальних занять з фізичної культури з
дітьми, які за станом здоров'я зараховані до спецмедгрупи.
13. Про проведення шкільного етапу всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових і спеціальних дисциплін у 200 /200 н.р.
14. Про проведення уроків (лекцій, занять) зі спеціальних дис
циплін, трудового навчання, фізики, географії тощо за тематикою
«Виробництво, збереження та ефективне використання енергоре
сурсів».


ЖОВТЕНЬ

1. Про проведення атестації педагогічних працівників у 200 /
200 н.р.
2. Про виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку:
3. Про виконання Інструкції з ведення документації у загально
освітніх навчальних закладах І—III ступенів.
4. Про результати перевірки відвідування учнями (вихованця
ми) школи.


ЛИСТОПАД


1. Про підсумки проведення шкільного етапу всеукраїнських
учнівських олімпіад із навчальних предметів.
2. Про результати перевірки проведення тематичного обліку знань
із навчальних предметів.


ГРУДЕНЬ

1. Про закінчення І семестру 200 /200__ н.р.
2. Про організацію і проведення новорічних свят.
3. Про призначення відповідальних за пожежну безпеку під час
проведення новорічних свят.
4. Про організацію роботи загальноосвітнього навчального за
кладу під час канікул.
5. Про стан виховної роботи в загальноосвітньому закладі.


СІЧЕНЬ


1. Про результати перевірки виконання навчальних планів
і програм за І семестр.
2. Про результати вивчення стану викладання відповідних пред
метів.
3. Про результати перевірки стану шкільних підручників.
4. Про результати перевірки ведення класних журналів, журналів
гурткової роботи.
5. Про підсумки проведення шкільного етапу МАН.

6. Про перерозподіл педагогічного навантаження в другому
півріччі.
7. Про організацію навчання із цивільної оборони.


ЛЮТИЙ


1. Про проведення додаткових канікул для учнів (вихованців)
1-х класів.
2. Про результати перевірки режиму роботи груп подовженого
дня.


БЕРЕЗЕНЬ


1. Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників
у 200_ / 200_ н. р.
2. Про результати перевірки виконання єдиних вимог щодо пись
мових робіт і перевірки зошитів з відповідних навчальних предметів.


КВІТЕНЬ


1. Про проведення Дня цивільної оборони.
2. Про підсумки перевірки стану викладання відповідних на
вчальних предметів.


ТРАВЕНЬ


1. Про проведення навчальної практики.
2. Про створення комісій для проведення державної підсумкової
атестації у 3 (4)-х, 9-х, 11 (12)-х класах.
3. Про звільнення учнів 3 (4)-х, 9-х, 11 (12)-х класів від держав
ної підсумкової атестації.
4. Про створення апеляційної комісії.
5. Про проведення військово-польових зборів з ДПЮ.
6. Про проведення заліків з фізичної культури серед учнів 3 (4)-х,
9-х, 11(12)-х класів.
7. Про підсумки проведення заліків з фізичної культури.
8. Про підсумки проведення військово-польових зборів.
9. Про виконання навчальних планів і програм.
10. Про порядок закінчення 200_ / 200_ н. р. та підготовки до
проведення державної підсумкової атестації.
11. Про затвердження графіка відпусток працівників загальноосвітнього навчального закладу.


ЧЕРВЕНЬ


1. Про переведення учнів (вихованців) 1—3 (4)-х, 5—8-х і 10 (11)-х
класів.
2. Про випуск учнів (вихованців) 9-х і 11 (12)-х класів.
3. Про організацію та проведення випускного вечора.
4. Про підсумки роботи бібліотеки загальноосвітнього навчаль
ного закладу в 200_ / 200_ н. р.
5. Про проведення повторної атестації з відповідних навчаль
них предметів.
6. Про проведення заходів з оздоровлення учнів (вихованців).

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
54.82.79.109 (54.82.79.109, 54.82.79.109)