На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Для заместителя директора по УВР"
 Планирование управленческой деятельности
 Тижнева циклограма роботи заступника директора з навчально-виховної роботи
 Технологическая карта контроля
 Пимерная схема самоанализа аттестующегося учителя
 Дидактические требования к современному уроку
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа: м. Сімферополь

НАКАЗ

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про порядок збирання добровільних внесків
батьків до піклувальної ради


Згідно з наказом начальника управління освіти
міськвиконкому № від « » 200 р. «Про порядок використання й обліку позабюджетних коштів та ведення звітності про них у навчально-виховних закладах міста» та з метою запобігання можливим порушенням у школі
НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам школи:
1.1. Попередити голів класних батьківських комітетів про вимоги адміністрації школи щодо внесення добровільних внесків лише на розрахунковий рахунок або до бухгалтерії Піклувальної ради.
1.2. Не допускати збирання добровільних внесків працівниками школи (як учителями, так і іншими працівниками).
1.3. Встановити особистий контроль за поданням списків та квитанцій про переказ коштів на рахунок до бухгалтерії Піклувальної ради.
2. Голові Піклувальної ради школи:
2.1. Не допускати прийому коштів в іноземній валюті бухгалтерією Піклувальної ради.
2.2. Розраховуватися з усіма організаціями лише за безготівковим розрахунком.
2.3. Підготувати звіт про використання коштів протягом літніх місяців.
2.4. Увести в практику роботи Піклувальної ради щомісячні звіти про використання бюджету добровільних внесків. Звіти розміщувати на спеціальному стенді для ознайомлення з ними членів шкільного колективу.
2.5. Інформувати батьківську громадськість про прийом коштів від класних колективів відповідно до взятого на вересневих батьківських зборах зобов'язання щодо добровільної матеріальної підтримки школи.
2.6. Підготувати до «_» вересня звітно-виборчу конференцію Піклувальної ради.
2.7. Суворо дотримуватися плану роботи школи на місяць щодо проведення засідань президії та усіх членів Піклувальної ради.
3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про створення постійної шкільної комісії
зі списання матеріальних цінностей
протягом 200* року


З метою забезпечення своєчасного списання непридатних для використання або морально застарілих матеріальних цінностей, які перебувають на балансі школи,
НАКАЗУЮ:
1. Створити постійну шкільну комісію зі списання матеріальних цінностей на 200_ рік у такому складі:
— голова комісії — , заступник директора школи з господарської роботи;
— заступник голови комісії — _ голова профкому школи;
— члени комісії — ,
— член ради шкільного колективу.
, бухгалтер школи.
2. Комісії зі списання матеріальних цінностей (голова ):
2.1. Проводити засідання щомісячно в останній четвер місяця.
2.2. Виконувати вимоги щодо знищення інвентарю, який списується, у присутності членів комісії.
2.3. У разі списання та знищення обладнання, вартість якого перевищує гривень, отримувати довідку представника провідного підприємства міста про неможливість використання цього устаткування в навчально-виховному процесі.
2.4. Акти про списання шкільного майна щомісячно подавати на затвердження директору та бухгалтерії школи.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про створення комісії з трудових спорів

Згідно із Колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, з метою розгляду конфліктних ситуацій відповідно до чинного законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Створити разом із профспілковим комітетом комісію з трудових спорів у складі:
• представників адміністрації:
заступника директора з виховної роботи ;
заступника директора з адміністративно-господарської роботи
• представників профспілкового комітету:
учителя початкових класів
учителя німецької мови.
2. Право встановлювати режим роботи комісії залежно від потреб у проведенні засідань надати самій комісії.


Директор школи

Узгоджено із профспілковим комітетом.

Голова профспілки


З наказом ознайомлені:Виконавець, телефон

 

 

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про медичне обстеження працівників школи


Відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 31.03.1994 р. № 45 і зареєстрованого у Мін'юсті 21.06.1994 р. за № 136/345, та розпорядження санітарної епідеміологічної станції про медичне обстеження працівників школи
НАКАЗУЮ:
1. Всім працівникам школи до « » вересня 200 р. пройти повне медичне обстеження та здати особові медичні книжки.
2. Медичному працівнику школи звірити дані про медичні обстеження, зафіксовані в документації поліклініки, що обслуговує школу, з даними в особових медичних книжках працівників школи.
3. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи забезпечити проходження вчителями повної медичної комісії.
У разі порушення термінів проходження медичного обстеження винуватців до роботи не допускати і здійснювати відповідні відрахування із їхньої заробітної плати.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора школи . Інформацію подати до 11 вересня 200 р.Директор школи


З наказом ознайомлені:


Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про заходи щодо виконання Закону України
“Про звернення громадян”


На виконання Закону «Про звернення громадян»
НАКАЗУЮ:
1. Ознайомити батьків, учнів, учителів школи із графіком особистого прийому громадян працівниками відділу освіти райдержадміністрації.
2. Затвердити графік особистого прийому громадян адміністрацією школи (графік додається).
3. Заступникам директора школи з навчально-виховної роботи
3.1. Забезпечити виконання графіка особистого прийому громадян адміністрацією школи.
3.2. Забезпечити створення умов для реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та обов'язкове одержання відповіді на нього або особистий прийом.
3.3. Виявляти та усувати причини скарг громадян, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких допущені порушення, бюрократизм.
3.4. Своєчасно вживати заходів щодо практичного розв'язання питань, порушених громадянами.
3.5. Нести персональну відповідальність за розгляд звернень громадян та організацію їх особистого прийому.
4. Секретарю школи ________ вести облік звернень громадян та здійснювати контроль за розглядом скарг, заяв і розв'язанням проблем, що виникли тощо.
4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.


Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про проведення атестації
педагогічних працівників школи у 200 р.


Відповідно до ст. 54 Закону України «Про Освіту», згідно з вимогами Типового положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами і доповненнями, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 1 грудня 1998 р. № 419,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 1998 р. за № 792/3232, на підставі рішення атестаційної комісії школи від « » 200_ р. щодо атестації педагогічних працівників школи, з метою активізації творчої діяльності вчителів, стимулювання безперервного здобуття ними фахової освіти й підвищення рівня професійної майстерності
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів з організації атестації та графік її проходження педагогічними працівниками школи, засвідчені їхніми особистими підписами.
2. Провести атестацію таких педагогічних працівників:
2.1. На підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Учитель-методист» -- вчителя _________ Підстава: особиста заява про позачергову атестацію від « » жовтня 200_ р.
2.2. На встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєння звання «Старший учитель» — вчителя __________. Підстава: особиста заява про позачергову атестацію від « » жовтня 200_ р.
2.3. На підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І категорії» — вчителя ____________. Підстава: особиста заява про чергову атестацію від « » жовтня 200_ р.
2.4. На підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст I категорії» — вчителя __________. Підстава: особиста заява про чергову атестацію від « » жовтня 200_ р.
2.5. На встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст II категорії» — вчителя __________. Підстава: особиста заява про чергову атестацію від « » жовтня 200 _ р.
3. Продовжити термін дії попереднього рішення атестаційної комісії школи № ______ від « » 200 _ р. про встановлення категорії «Спеціаліст 1 категорії» вчителю _______________на 1 рік у зв’язку з тим, що він працює у даній школі з «_________» серпня ц.р. Підстава: особиста заява від «____» жовтня 2000 _р.
4. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи _______________:
4.1. Забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою запобігання формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників.
4.2. Забезпечити проходження планової перепідготовки вчителями, що атестуються.
4.3. До « » березня 200_ р. завершити вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, що атестуються, та заповнити атестаційні листи.
4.4. Забезпечити своєчасну підготовку необхідних документів на встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій та присвоєння (підтвердження) педагогічних звань.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи .


Директор школи

З положенням про проведення атестації та цим наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про вимоги щодо ведення
шкільної документації

 


Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І—III ступенів, затвердженої Міністерством освіти і науки України № 240 від 23.06.2000 р., Закону України «Про загальну середню освіту», а також з метою забезпечення правильної та чіткої роботи працівників школи із класними журналами та діловою документацією
НАКАЗУЮ:
1. Усім учителям вести записи в класних журналах чорнилами (або пастою) відповідно до рішення педради (протокол № від « » вересня 200 р.).
2. Учителям, які працюють на першому та останньому уроках, особисто брати у диспетчера і повертати йому класні журнали і засвідчувати це особистим підписом.
3. Покласти відповідальність за стан класного журналу та його правильне оформлення на класного керівника.
4. Відповідальність за класні журнали між заступниками директора розподілити таким чином:
• заступника директора школи з навчально-виховної роботи призначити відповідальним за класні журнали 9—11-х класів;
• заступника директора з навчально-виховної роботи призначити відповідальним за класні журнали 5—8-х класів;
• заступника директора з навчально-виховної роботи в початковій школі призначити відповідальним за класні журнали 1—3-х класів.
5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи узагальнювати наказом по школі результати перевірок ведення класних журналів учителями-предметниками та класними керівниками.
6. Покласти відповідальність за ведення книги обліку учнів та їх особових справ на заступника директора школи .
7. Відповідальність за збереження та правильне ведення особових справ у школі покласти на секретаря школи.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про затвердження номенклатури
справ школи та призначення відповідального
за ведення обліку шкільної документації

З метою дотримання єдиних вимог щодо ведення ділової документації, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. № 240
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік обов'язкової ділової документації школи, встановити місце її зберігання та визначити відповідальність за правильність оформлення записів за нижчеподаною класифікацією:
• під грифом 1 — документи, що зберігаються у кабінеті директора ;
• під грифом 2 — документи, що зберігаються у кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи;
• під грифом 3—документи, що зберігаються у кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи;
• під грифом 4—документи, що зберігаються у кабінеті заступника директора з виховної роботи;
• під грифом 5—документи, що зберігаються у кабінеті заступника директора з адміністративно-господарської роботи;
• під грифом 6 — документи, що зберігаються у секретаря
• під грифом 7—документи, що зберігаються у медичному кабінеті
2. Призначити відповідальним за правильність ведення документації заступника директора з навчально-виховної роботи .
3. Контроль за виконанням наказу покладаю на себе.


Директор школи


З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про затвердження правил внутрішнього
трудового розпорядку для шкільного колективу


На підставі рішення виробничої наради шкільного колективу від “___” серпня 2004р. “Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для шкільного колективу”
НАКАЗУЮ:
1. Увести в дію з 1 вересня ц.р. на 200_/200 н.р. Правила внутрішнього трудового розпорядку для шкільного колективу та вважати їх виконання обов'язковим для всіх педагогічних, допоміжних та технічних працівників школи.
2. Встановити такий час початку робочого дня для нижчезазначених категорій працівників школи:
• для технічних працівників та чергових заступників директора школи — 8.00;
• для педагогічних працівників—за 15 хвилин до початку уроку;
• для педагогічних працівників, що мають перші уроки, — 8.15;
• для обслуговуючого персоналу — 8.30.
Визначити час завершення робочого дня (з 30-хвилинною обідньою перервою) для обслуговуючого та технічного персоналу — 16.30.
Встановити для адміністративного персоналу ненормований робочий день із обов'язковою реєстрацією часу закінчення роботи у книзі відпрацювання робочого часу.
3. Вважати основною вимогою до всіх працівників школи розпочинати та закінчувати робочий день із ознайомлення з оголошеннями, розміщеними на загально шкільному стенді.
4. Затвердити режим дня на 200 /200 н.р. (додається).
5. Затвердити регламент роботи школи (розклад шкільного тижня) на 200 /200 н.р.(додається).
6. Затвердити структуру 200 1200 н.р. (додається).
7. Встановити такі методичні дні для адміністративних та допоміжних працівників школи:

Директор школи
Заступник директора з навчально-виховної роботи у старших класах
Заступник директора з навчально-виховної роботи у середніх класах
Заступник директора з навчально-виховної роботи у початкових класах
Заступник директора з виховної роботи
Заступник директора з адміністративно-господарської роботи
Практичний психолог
Педагог-організатор
Бібліотекар

8. Встановити чергових адміністраторів школи за днями тижня:

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

9. Зобов'язати вчителів, які проводять останні уроки, супроводжувати учнів до гардеробу та забезпечувати порядок під час виходу учнів зі шкільного вестибуля й подвір'я у зимовий період.
10. Зобов'язати учителів школи подавати щоденні відомості загально шкільного обліку відвідування, запізнень на уроки, а також відповідності одягу учнів шкільній формі.
11. Вважати обов'язковою реєстрацію у книзі відпрацювання робочого часу фактичного початку й закінчення роботи всіх працівників школи під час канікул 200 /200 н.р.
12. Вважати обов'язковим оприходування протягом 3 днів усіх фінансових та господарських надходжень, у тому числі й придбаних за рахунок батьківських та спонсорських коштів.


Директор школи

З наказом ознайомлені:


Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про організацію та проведення ДПЮ
у 10-11 класах у 200 /200 н.р.

Відповідно до вимог Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу», рекомендацій Організаційно-мобілізаційного управління генерального штабу ЗСУ від 30.06.99 року
№113/1 -2291 та Міністерства освіти і науки України від 22.06.99 року №1/9-262
НАКАЗУЮ:
1. Організувати з 1 вересня 200 р. заняття з допризовної підготовки учнів 10—11-х класів.
2. Метою занять з допризовної підготовки визначити формування у юнаків морально-психологічної стійкості, зміцнення їхнього здоров'я, забезпечення набуття ними сили та витривалості, умінь та навичок, які сприятимуть опануванню ними після призову до лав
ЗСУ програми загальновійськової підготовки молодого поповнення у скорочені терміни.
3. Викладачу ДПЮ, підполковнику у відставці :

3.1. Розробити календарний план вивчення розділів та тем програми з допризовної підготовки й подати його на затвердження директору школи.
3.2. На заняття з ДПЮ (за винятком контрольних та комплексних занять) виділяти по години раз на тиждень з урахуванням необхідності повного та якісного виконання програми до 31 травня 200 р.
3.3. У зв'язку зі змінами в навчальній програмі завершити роботу з оновлення навчально-матеріальної бази кабінету до кінця першого семестру.
4. З метою забезпечення більш організованого проведення занять та формування в учнів практичних навичок під час виконання вимог статутів класи на заняттях називати навчальними відділеннями:
10-А — 1-м відділенням; 10-Б — 2-м відділенням; 11-А — 3-м відділенням; 11-Б — 4-м відділенням.
4.1. Керівниками відділень призначити:
у 10-А — (прізвище та ім'я учня);
у 10-Б — (прізвище та ім'я учня);
в 11-А — (прізвище та ім'я учня);
в 11-Б — (прізвище та ім'я учня).
4.2. Місця керівників відділень у строю визначити відповідно до статей Стройового статуту ЗСУ.
5. Навчально-польові збори з юнаками — учнями 11-х класів провести на базі військової частини № у квітні 200 р. протягом 18 навчальних годин, під час яких виконати початкові вправи зі стрільби бойовими патронами з автомата Калашникова.
6. Учителю.проводити заняття з розрахунку
години на тиждень у 10-х класах та години на тиждень в 11 –х класах з юнаками, а також — з розрахунку 21 год тільки з дівчатами за умови роздільного навчання.
7. На заняттях з ДПЮ встановити шкільну форму одягу з таким обов'язковим для юнаків елементом, як краватка. Дівчатам на спільних заняттях з цивільної оборони заборонити носіння сережок, кліпсів, каблучок, щоб запобігти ушкодженням під час тренувань із засобами захисту органів дихання та шкіри.
7.1. Встановити військову форму одягу на заняттях під час виконання вправ зі стрільби та на польових заняттях, а також таке екіпірування: макет автомата, протигаз, мала піхотна лопатка, 2 болванки гранат, фляга для питної води.
8. Для підвищення рівня особистої підготовки викладача ДПЮ, вчителя фізкультури та викладача МСП, їхньої методичної майстерності, пропагування та впровадження перспективного досвіду навчально-виховної роботи з учнями створити предметно-методичну комісію під керівництвом викладача ДПЮ .
8.1. Роботу комісії планувати на рік, засідання комісії проводити 1 раз на квартал, а також, крім цього, в разі потреби.
8.2. Військово-патріотичне виховання учнів здійснювати відповідно до перспективного плану роботи школи.
8.3. Для управління військово-патріотичним вихованням у школі створити Раду у складі:
• голови — директора школи
• заступника голови — заступника директора з виховної роботи
членів Ради:
§ викладача ДПЮ
§ вчителя історії
§ вчителя літератури
Засідання Ради проводити в разі потреби.
9. Для вдосконалення навчально-методичної бази, підвищення рівня педагогічної майстерності й складання методичних розробок затвердити один день на тиждень (середу) як методичний день викладача ДПЮ .
10. Стрільби з МК-гвинтівок з юнаками — учнями 10—11-х класів проводити у стрілковому тирі та в міському тирі (розташованому на вул. ).
11. Викладачу ДПЮ подавати проекти наказів з проведення стрільб на затвердження
напередодні дня стрільб. Аналіз результатів їх проведення подавати до навчальної частини.
11.1. Обов'язково проводити для учнів інструктаж з техніки безпеки із його фіксацією в журналі та підтвердженням особистими підписами учнів.
12. Контроль за викладанням предмета покласти на заступника
директора з навчально-виховної роботи .
Аналіз викладання предмета проводити 1 раз на семестр.


Директор школи


З наказом ознайомлені:


Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про вимоги до колективу щодо дотримання
норм єдиного орфографічного режиму у школі

З метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму у школі НАКАЗУЮ:
1. Для виконання всіх видів робіт учням мати таку кількість зошитів:
• з іноземної мови — по 2 робочих зошити та один для словника;
• з української та російської мов — по 2 зошити;
• з математики: у 1—6-х класах — по 2 зошити, у 7—9-х класах — по З зошити (2 — з алгебри, 1—з геометрії), у 10—11-хкласах — по 2 зошити (1—з алгебри і початків аналізу, 1 — з геометрії);
• з фізики, хімії — по 2 зошити (1 — для виконання класних і домашніх навчальних робіт та розв'язування задач, 1 — для оформлення лабораторних, практичних робіт, практикумів);
• з біології, географії, природознавства, історії, суспільствознавства, астрономії, креслення, інформатики, факультативних занять, допризовної підготовки, образотворчого мистецтва — по 1 зошиту;
• з музики — 1 нотний зошит.
2. Для контрольних робіт і тематичного опитування з української, російської та іноземних мов і літератур, математики, фізики, хімії виділити спеціальні зошити.
3. У зошитах з української, російської мов та літератур записувати вид роботи, одним рядком нижче—її назву, наприклад:
Диктант Переказ
Проліски Літечко
Це стосується і невеликих за обсягом робіт, які виконуються в зошитах для класних і домашніх робіт.
4. З фізики, хімії та математики записувати назву теми.
5. Встановити такий порядок ведення зошитів:
5.1. Писати в зошитах акуратно, чітко.
5.2. Уніфікувати підписи на обкладинках зошитів:
Зошит
з української мови
учня 5-А класу
ЗОСШ № 10 м. Одеси
Іваненка Володимира
Зошит
для контрольних робіт
з української мови та літератури
учениці 5-А класу
ЗОСШ№ 10 м.Одеси
Петрусенко Оксани
Зошити підписувати мовою, що вивчається.
5.3. У зошитах з іноземної мови записувати словами назву дня тижня, число і місяць. У зошитах з інших предметів дату записувати словами, в окремому рядку вказувати, класна чи домашня робота, зазначати назву теми уроку, вид роботи, назву зв'язного тексту,
наприклад:
Десяте вересня
Класна робота
Вправа 126 (Задача 237)
5.4. Дотримуватись абзаців. Між датою і заголовком, назвою виду роботи і заголовком, а також між заголовком і текстом у зошитах з української, російської та іноземної мов рядка не пропускати.
5.5. У зошитах з математики між цими записами пропускати одну клітинку. Між останнім рядком тексту однієї письмової роботи і датою або заголовком (назвою виду) наступної роботи у зошитах з української, російської та іноземної мов пропускати два рядки, у зошитах з математики — чотири клітинки.
5.6. Акуратно виконувати підкреслення, креслення, умовні по значення олівцем або ручкою чорного кольору.
5.7. Помилки виправляти таким чином: неправильно написану літеру або пунктуаційний знак закреслювати скісною рискою, замість закресленого надписувати потрібні літери, слова, речення. Не брати неправильно написаних знаків у дужки.
6. Встановити такий порядок перевірки письмових робіт учителем:
6.1. Зошити учнів, у яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряти:
• з української, російської мов і математики у 1—5-х класах — після кожного уроку в усіх учнів; у 6—9-х класах — після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти — не всі роботи, а тільки найбільш важливі, але з таким роз рахунком, щоб раз на тиждень перевіряти зошити всіх учнів (з геометрії у 7—9-х класах — один раз на два тижні); у 10—11-х класах з математики — після кожного уроку в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти — найбільш важливі роботи (загалом зошити в усіх учнів перевіряти 2 рази на місяць);
• з іноземних мов у 5—6-х класах — після кожного уроку; у 7—11 –х класах — після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень; не всі роботи, а тільки найбільш важливі — в учнів із високою успішністю (з таким розрахунком, щоб один раз на два тижні виставляти оцінки всім учням); у 10—11-х класах — не менш як один раз на місяць; зошити-словники—так само;
• з літератури у 5—9-х класах — не менш ніж два рази на місяць;
у 10—11-х класах — не менш ніж один раз на місяць;
• з історії, географії, біології, фізики, хімії, інформатики, креслення, астрономії—вибірково, але з таким розрахунком, щоб кожний зошит перевіряти не менше ніж один-два рази на квартал.
6.2. Підкреслення і виправлення помилок робити тільки червоною пастою (чорнилом, олівцем).
6.3. Оцінку за ведення зошитів з української мови, російської та обох літератур виставляти у класний журнал кожного місяця, заведення зошита з літератури у 5-му класі — двічі на семестр.
6.4. Обов'язково оцінювати всі контрольні роботи із внесенням балів до класного журналу. За самостійні навчальні письмові роботи також виставляти оцінку в журналі.
6.5. Учнівські роботи над помилками виконувати у зошитах з письмових робіт.
7. Встановити, що зошити для контрольних робіт та тематичного тестування зберігаються у кабінетах заступників директора як документи, що належать до переліку шкільної документації.
8. Розглянути можливості забезпечення учнів зошитами шкільного зразка з уніфікованими написами на них.
9. Увести в дію з З вересня поточного року щоденник шкільного зразка.
10. Згідно з рішенням педагогічної ради школи від ЗО серпня поточного року вважати обов'язковим ведення всієї шкільної документації чорнилами чорного кольору.


Директор школи


З наказом ознайомлені:


Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про організацію індивідуального навчання
хворих дітей на дому

На підставі наказу відділу освіти райдержадміністрації № від « » 200_ року та медичної довідки лікарні № від « » 200_ року
НАКАЗУЮ:
1. Організувати індивідуальне навчання на дому учня класу з « » 200 р. по « » 200 _р.
2. Затвердити навчальний план учня.

Навчальний предмет Кількість годин на тиждень


3. Призначити з «_200_ року навчальне навантаження учителям, які працюють Індивідуально на дому з учнем класу :

П.І.Б.учителя Предмет Кількість годин на тиждень Дні роботи


4. Бухгалтерії школи з «_ 200 _ року здійснити відповідні розрахунки та внести зміни до тарифікації вищезазначених педагогічних працівників за проведення індивідуального навчання на дому з учнем класу .
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи .

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про чисельність контингенту учнів школи
станом на ______ січня 200* року


На підставі результатів уточнення списків учнів по класах, звітів класних керівників школи за І семестр 200 /200 навчального року, заяв батьків та довідок про продовження навчання учнів, що вибули протягом вересня—грудня,
НАКАЗУЮ:
1. Визначити такий кількісний склад учнів класів школи станом на ____ січня 200 року за ступенями:
I ступінь — учнів;
II ступінь — учнів;
III ступінь — учнів.
Всього у школі [ учнів.
2. Відповідно до списків, поданих класними керівниками, впорядкувати особисті справи учнів до 18 січня 200_ року та зробити відповідні записи на сторінках класного журналу про тих, що вибули зі школи та прибули до неї (№ і дата наказу вказуються на кожній
сторінці).
3. Секретарю школи звірити списки з Алфавітною книгою учнів до 18 січня 200 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи .

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про структуру методичної роботи
з педагогічними кадрами та її організацію
у 200 /200 н.р.

З метою продовження методичної роботи з педагогічними кадрами школи у 200_/200_ н.р., підвищення рівня навчально-виховної роботи, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому й окремих учителів, забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності
НАКАЗУЮ:
1. Розпочати роботу над єдиною методичною проблемою «Розвиток індивідуальних здібностей учня як складова реалізації диференційованого підходу до навчання та підвищення якості навчально-виховного процесу».
2. Затвердити такий склад науково-методичної ради (НМР) школи:

• голова НМР, директор школи ;
• заступник голови НМР, заступник директора з навчально-виховної роботи ;
• керівник Школи молодого вчителя, заступник директора з навчально-виховної роботи ;
• секретар атестаційної комісії, заступник директора з навчально-виховної роботи у початковій школі ;
• керівник Школи юного педагога, заступник директора з виховної роботи ;
• учитель-методист, викладач російської мови та літератури
• 1 учитель І категорії, викладач історії
• учитель-методист, викладач Іноземної мови.
3. У рамках роботи над методичною проблемою продовжити діяльність таких педагогічних шкіл:
• Школи молодого вчителя, керівник ;
• Школи становлення педагога, керівник ;
• Школи перспективного педагогічного досвіду, керівник
Школи юного педагога, керівник.
4. Призначити головами методичних об'єднань таких учителів:
• — головою м/о вчителів іноземної мови;
• — головою м/о вчителів фізики та математики;
• — головою м/о вчителів початкових класів;
• —головою м/о вчителів української та російської мов;
• — головою м/о класних керівників;
• — головою м/о вчителів географії, біології, хімії;
• — головою м/о вчителів фізичного виховання;
• — головою м/о вчителів естетичного виховання.
5. Затвердити розподіл обов'язків зі здійснення наставництва.
6. На основі даних аналізу діагностичних анкет учителів затвердити мережу методичної роботи.
7. Заступникам директора з навчально-виховної роботи
створити необхідні умови для роботи методичних підрозділів, систематично надавати допомогу їх керівникам.
8. Контроль за виконанням цього наказу та проведенням методичної роботи в школі покласти на заступника директора школи з науково-методичної роботи .Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про забезпечення учнів підручниками
у 200 / 200 н.р.

Згідно з наказом № з метою збереження наявних фондів підручників, системи постачання та розповсюдження літератури, створення основи для організації загальної освітянської системи забезпечення закладів освіти підручниками
НАКАЗУЮ:
1. Організувати шкільний конкурс «Живи, книго!».
2. Класним керівникам, класоводам поінформувати батьків про можливості шкільної бібліотеки щодо забезпечення учнів підручниками та правила користування навчальними посібниками, які учні одержують у шкільній бібліотеці.
3. Заборонити використання в школі підручників та навчально-методичної літератури без грифу Міністерства освіти і науки України.
4. Бібліотекарю школи :
4.1. Створити учнівський актив бібліотеки для участі в організації
шкільного конкурсу «Живи, книго!» до « » листопада 200 р.
4.2. Організовувати роботу щодо придбання навчальних посібників за рахунок батьків, здійснювати його тільки через методичний центр управління освіти міськвиконкому.
4.3. Суворо контролювати збереження наявного фонду підручників у бібліотеці.
4.4. На початок навчального року подавати інформацію про наявність навчальних посібників у школі і поповнення фондів науково-методичної літератури.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи .


Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

 

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
3.233.220.21 (3.233.220.21, 3.233.220.21)