На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Гражданская оборона"
 Увага! З настанням осінньо - зимового періоду небезпека виникнення пожеж зросла!
 Приказы по Гражданской Обороне (Гражданской Защите)
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа: Авторство документа.

НАКАЗ

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про підготовку й проведення дня цивільної
оборони та об’єктового тренування


Згідно з планом підготовки учнів з цивільної оборони на 200_ н.р., з метою забезпечення високої організованості, якісного проведення всіх заходів
НАКАЗУЮ:
1. « » _200_ р. провести день ЦО та ОТ.
2. Основними цілями дня ЦО та ОТ визначити:
2.1. Практичну перевірку здатності учнів грамотно і чітко захищати своє здоров'я та життя у надзвичайних ситуаціях.
2.2. Забезпечення впевненості учнів у ефективності заходів з цивільної оборони.
2.3. Формування в учнів таких морально-психологічних якостей, як: відвага, мужність, витримка, ініціатива, спритність, самовідданість під час виконання завдань ЦО.
3. Головними завданнями проведення дня ЦО та ОТ вважати:
3.1. Поглиблення учнями та педколективом теоретичних знань з питань ЦО і вдосконалення практичних навичок дій в екстремальних ситуаціях.
3.2. Практичну перевірку здатності учнів реагувати на сигнал оповіщення ЦО, користування засобами колективного та індивідуального захисту.
3.3. Навчання керівного та командно-начальницького складу організацій і проведення заходів цивільної оборони в школі.
4. До участі в проведенні дня ЦО та ОТ залучити:
— керівний та командно-начальницький склад ЦО школи;
— особовий склад невоєнізованих формувань ЦО;
— постійний склад учнів 2—11-х класів.
5. Призначити загальношкільну комісію з проведення змагань, естафет, конкурсів у рамках дня ЦО та ОТ під моїм керівництвом у складі:
— заступника голови — начальника штабу ЦО школи ;
— членів:
• заступника директора з ;
1 викладача допризовної підготовки юнаків; голови учнівського комітету
1 голови комітету ТСОУ (Товариства сприяння обороні України)
6. Призначити також:
— підкомісію з проведення змагань із ЦО у складі:
• голови
• членів:
— підкомісію з проведення естафет із ЦО у складі:
• голови
• членів:
— підкомісію зі складання нормативів з ЦО у складі:
• голови ;
• членів: .
7. Начальнику штабу ЦО школи :
7.1. До « » 200_ р. розробити і подати на за
твердження план підготовки і проведення дня ЦО та ОТ, інші документи.
7.2. До « » 200_ р. разом з головами підкомісій
розробити суддівську документацію, ознайомити членів комісії та підкомісій з порядком проведення змагань, естафет, вікторин, конкурсів і характером практичних нормативів із ЦО.
8. Заступнику директора з господарської роботи до « » 200_ р. забезпечити невоєнізовані формування ЦО необхідним майном і підготувати територію школи для складання нормативів ЦО, проведення змагань.
9. Викладачу ДПЮ до « » 200_ р. підготувати навчально-матеріальну базу ЦО школи до проведення дня ЦО та ОТ.
10. Класним керівникам:
— у період з « » 200_ р. провести тренування на виховних годинах, ознайомити учнів із їхнім завданням щодо підготовки дня ЦО та ОТ і участі в його проведенні, а також із правилами безпеки, які необхідно виконувати під час проведення дня ЦО та ОТ;
— « » провести класні збори з питань дій у надзвичайних ситуаціях і вміння користуватися засобами індивідуального захисту.
11.Забезпечити загальну готовність до Дня ЦО та ОТ « » 200_ р.
12.Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника штабу ЦО школи .
13. Наказ оголосити всьому постійному складу школи.
Начальник цивільної оборони,

директор школи

 

 

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про підсумки виконання плану
основних заходів цивільної оборони школи
у 200* році та завдання на 200* рік


Виконуючи директивні вказівки Міністерства з НС України, організаційні вказівки з ЦО управлінь і відділів освіти, відділу з НС і ЦЗН району, школа головну увагу зосереджувала на питаннях виконання плану основних заходів підготовки з ЦО, підвищення якості навчання учнів і постійного складу способів захисту від шкідливих впливів у різноманітних надзвичайних ситуаціях, забезпечення їхньої готовності до негайного реагування на НС техногенного і природного характеру і дій з ліквідації наслідків останніх.
План основних заходів ЦО на 200 рік в основному виконаний. Програма навчання учнів з питань ЦО і безпеки життєдіяльності виконана повністю. Створено штаб ЦО школи, невоєнізовані та інші формування ЦО, частково розроблена документація з питань ЦО.
Результати аналізу проведених у школі заходів, підсумки перевірок стану ЦО в середніх школах, проведених управлінням освіти м. , свідчать, що організація цивільної оборони в школі характеризується низкою істотних недоліків:
— не повністю розроблені документи (планувальні, з питань підготовки з ЦО), що регламентують роботу об'єктової комісії з НС школи;
— не в повному обсязі сформовані невоєнізовані формування ЦО, не організоване їхнє планове навчання, не вирішене питання їхнього матеріального забезпечення;
— недостатньо опрацьовані питання евакуації тощо.
З метою підвищення якості підготовки з ЦО, усунення виявлених недоліків
НАКАЗУЮ:
1. Головним завданням цивільної оборони ЗОШ № на 200_ рік вважати забезпечення ефективного цивільного захисту населення і території шляхом своєчасного прогнозування аварій і катастроф техногенного та природного характеру і запобігання їм, оперативного реагування на них, швидкої ліквідації наслідків НС у різних обставинах, що можливо за умов високої готовності сил ЦО до відповідних дій.
2. Основні зусилля зосередити на:
— своєчасному виявленні передумов для виникнення надзвичайних ситуацій і негайному їх усуненні;
— своєчасному плануванні заходів і дій сил ЦО в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

— вдосконаленні системи оповіщення й інформування співробітників і учнів про загрозу виникнення НС;
— формуванні в населення умінь користуватися індивідуальними та колективними засобами захисту і правильно діяти в разі виникнення НС.
3. Навчання співробітників і учнів школи з ЦО здійснювати з урахуванням обстановки, яка може скластися в разі виникнення НС техногенного, природного і військового характеру:
3.1. Навчання керівного складу і командирів невоєнізованих формувань (НФ) здійснювати під час проведення місячника ЦО, дня ЦО й об'єктового тренування, а також на курсах ЦО, згідно з планом комплектування міських і обласних курсів ЦО.
3.2. Навчання особового складу невоєнізованих формувань проводити за 15-годинною програмою в період планового навчання з ЦО і ОБЖД, на позакласних заняттях і в період проведення об'єктового тренування під керівництвом командирів НФ ЦО.
3.3. Викладацький склад навчати за 12-годинною програмою в групі НШ ЦО й удосконалювати знання педагогів з основ ЦО під час проведення дня ЦО.
3.4. Робітників та службовців, що не входять до складу невоєнізованих формувань, навчати за 12-годинною програмою в групі під керівництвом заступника директора.
3.5. Учнів навчати основ ЦО і ОБЖД згідно з програмою Міністерства освіти і науки.
4. Штабу ЦО школи до січня ц.р. завершити планування заходів і розробку
документації з ЦО на 200 навчальний рік.
5. Навчальний рік у системі ЦО почати січня і закінчити листопада
200_ р. Межі навчального року для учнів визначити згідно з програмами Міністерства освіти і науки.
6. Наказ довести до відома всього викладацького складу школи.


Начальник цивільної оборони, директор школи

 

 

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про початок навчального року в системі цивільної оборони

Згідно із законом «Про цивільну оборону України» та наказом
начальника цивільної оборони, завідувача відділу освіти райдержадміністрації від 200 року № ,
НАКАЗУЮ:
1. Вважати початком навчального року в системі цивільної оборони 2 січня.
2. Забезпечити проходження перепідготовки на міських курсах цивільної оборони під час зимових канікул вчителями та класними керівниками 3-х, 6-х і 9-х класів шкіл.
3. Вважати директора школи начальником ЦО школи відповідно до Закону.
4.3 метою організації та здійснення цивільної оборони, захисту персоналу та учнів у разі виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки персоналу за програмами ЦО, забезпечення його засобами індивідуального захисту створити штаб цивільної оборони школи у складі:
4.1. Начальника штабу ЦО , заступника директора школи з навчально-виховної роботи.
4.2. Помічника начальника штабу ЦО _ , викладача до призовної підготовки юнаків.
4.3. Оперативних працівників штабу ЦО — вчителів фізики, хімії, фізичної культури, трудового навчання відповідно .
5. Заступником начальника ЦО з евакуації призначити , заступника директора школи з виховної роботи.
6. Заступником начальника ЦО з матеріально-технічного забезпечення призначити
_______ , заступника директора школи з господарської роботи.
7. Створити формування ЦО у складі:
Поста радіаційного та хімічного спостереження (3 особи).
Начальником поста призначити вчителя хімії
7.1. Поста радіаційного та хімічного спостереження (3 особи).
Начальником поста призначити вчителя хімії .
7.2. Рятувальної групи (35 осіб). Командиром групи призначити
7.3. Ланки з обслуговування захисних споруд ЦО (10 осіб). Командиром призначити .
7.4. Групи охорони громадського порядку (16 осіб). Командиром призначити .
7.5. Ланки пожежогасіння (5 осіб). Командиром призначити
7.6. Чисельність та особовий склад формувань учнів 10—11-х класів уточнювати щорічно.
8. Призначеним посадовим особам штабу ЦО школи та формувань розробити й затвердити функціональні обов'язки, необхідні документи й плани та забезпечити:
8.1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і вживання заходів щодо зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення;
8.2. Оповіщення персоналу школи про загрозу й виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час, постійне інформування працівників про обстановку;
8.3. Захист персоналу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійних лих та застосування засобів захисту від ураження.
9. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальника штабу цивільної оборони школи, заступника директора з навчально-виховної роботи .

Директор школи

 

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про організацію і здійснення цивільної оборони в школі


Згідно із Законом «Про цивільну оборону України» та наказом НЦО , завідувача відділу освіти районної держадміністрації від 200_ року №
НАКАЗУЮ:
1. Вважати директора школи начальником ЦО школи відповідно до Закону.
2. З метою організації та здійснення цивільної оборони, забезпечення захисту персоналу та учнів в разі виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки персоналу за програмами ЦО, забезпечення співробітників навчального закладу та школярів засобами індивідуального захисту створити штаб цивільної оборони школи у складі:
2.1. Начальника штабу ЦО , заступника директора з навчально-виховної роботи.
2.2. Помічника начальника штабу ЦО викладача
2.3. Оперативних працівників штабу у складі: помічника начальника штабу з оповіщення і зв'язку та помічника начальника штабу, що очолюватиме службу сховищ і укриття.
3. Заступником начальника ЦО з евакуації призначити , заступника директора з виховної роботи.
Членами комісії призначити:
1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5.
4. Заступником начальника ЦО з матеріально-технічного забезпечення призначити , заступника директора з господарської роботи. Також призначити:
1. Начальника штабу;
2. Ланку розгрузи засобів індивідуального захисту (313) — 4 особи;
3. Ланку видачі 313 — 8 осіб.
4. Ланку підготовки 313 до використання — 8 осіб.
5. Ланку технічної перевірки 313 — 8 осіб.
5. Створити формування ЦО у складі:
5.1. Рятувальної групи — 25—33 особи (3—4 ланок по 8 осіб і командира РГ).
5.2. Групи охорони громадського порядку — 16 осіб (ланки охорони — 7 осіб, ланки патрулів — 8 осіб та командира ГОГП).
5.3. Санітарної дружини — 9—25 осіб (2—6 ланок по 4 особи і командира СД).
5.4. Ланки пожежегасіння — 5 осіб (у великій школі можуть бути створені дві ланки).
5.5. Ланки одержання та видачі 313 — 5 осіб.

6. Чисельність і особовий склад формувань учнів 10—11-х класів уточнювати щорічно.
7. Призначеним посадовим особам протягом 10 днів розробити і затвердити функціональні обов'язки, необхідні документи й плани та забезпечити:

7.1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; вживання заходів щодо зменшення збитків і втрат в разі їх виникнення;
7.2. Оповіщення персоналу школи про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час, постійне інформування працівників про обстановку;
7.3. Захист персоналу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійних лих та застосування засобів захисту від ураження.


Директор школи

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
3.235.66.217 (3.235.66.217, 3.235.66.217)