На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Общая документация по ОТ"
 Производственная инструкция по охране труда для учителя технического труда
 Производственная инструкция по охране труда для учителя по ОБЖ и ДПЮ
 Производственная инструкция по охране труда для учителей-филологов
 Производственная инструкция по охране труда для учителя химии
 Производственная инструкция по охране труда для заведующего учебным кабинетом
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа: школы города

НАКАЗ

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про невідкладні заходи щодо
запобігання дитячому дорожньо-транспортному
травматизму

З метою поліпшення роботи із запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, а також із метою виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України від 25.12.92 р. № 226/753 «Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму»
НАКАЗУЮ:
1. Покласти персональну відповідальність за організацію навчання та практичних тренувань учнів щодо виконання Правил дорожнього руху і безпечної поведінки на вулицях та дорогах на заступника директора школи з виховної роботи .
2. Скласти та затвердити перелік заходів щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму до « » вересня поточного року.
Відповідальність за їх виконання покласти на класних керівників і кураторів паралелей класів школи.
3. Для проведення роботи з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, виконання програм із формування в учнів навичок безпечної поведінки на вулицях і дорогах та організації діяльності загонів юних інспекторів дорожнього руху підтримувати належні зв'язки з інспекторами районної ДА1.
4. Провести шкільний огляд загонів юних інспекторів руху та забезпечити їх участь у районному (міському) конкурсі-огляді шкільних загонів ЮІР.
5. За кожним фактом дорожньо-транспортних пригод, що сталися з учнями школи, в 10-денний термін проводити службове розслідування причин подій та перевірку роботи із запобігання дорожньо-транспортному травматизму у класі, де вчиться потерпілий.
6. Проводити спільно із зацікавленими організаціями з « » вересня до « » жовтня 200 р. рейд «Увага, діти!», а наприкінці кожного триместру — день захисту дітей під час дорожнього руху.
7. Завідувачам кафедр виховної роботи розробити конкретні пропозиції щодо заходів як класного, так і загально шкільного масштабу, що мають бути внесені до планів виховної роботи кожного класного керівника і кураторів паралелей класів школи.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора з виховної роботи .


Директор школи

 

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про відповідальність за збереження
життя і здоров’я учасників НВП у школі

З метою забезпечення у школі безпечних умов для проведення уроків, позакласних та позашкільних заходів та реалізації Положення про охорону праці в установах Міністерства освіти і науки України
НАКАЗУЮ:
1. Заступникам директора школи з навчально-виховної та адміністративно-господарської роботи:
1.1. Організувати вивчення учителями і технічним персоналом школи Інструкції з техніки безпеки, у своїй практичній діяльності керуватися зазначеним вище Положенням.
1.2. Щоденно контролювати виконання правил та інструкцій з техніки безпеки на кожному робочому місці.
2. Відповідальними за створення здорових та безпечних умов здійснення навчально-виховного процесу, дотримання правил охорони праці, норм виробничої, пожежної та санітарної безпеки при значити заступників директора школи з навчально-виховної роботи. та з адміністративно-господарської роботи
3. Відповідальними за роботу зі створення здорових і безпечних умов для проведення позакласних та позашкільних заходів призначити заступників директора з виховної роботи та з адміністративно-господарської роботи .
4. Відповідальним за створення здорових і безпечних умов під час організації роботи в кабінетах електронно-обчислювальної техніки призначити вчителів інформатики та заступника директора з адміністративно-господарської роботи .
5. Відповідальним за організацію роботи з охорони праці, проведення заходів щодо запобігання травматизму та професійним захворюванням педагогічних працівників, дотримання норм техніки безпеки під час експлуатації виробничого та енергетичного обладнання, машин і механізмів призначити заступника директора з адміністративно-господарської роботи .
6. Відповідальними за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного інвентарю призначити:

• у кабінеті хімії — ;
• у кабінеті біології — ;
• у кабінеті фізики — ;
• у спортивному залі — .
7. Відповідальним за дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, справність засобів пожежогасіння та укомплектованість ними школи призначити заступника директора з адміністративно-господарської роботи .
Доручити йому вести журнал обліку засобів пожежогасіння та забезпечення їх належного стану.
8. Заступникам директора школи з навчально-виховної роботи та адміністративно-господарської роботи :
8.1. Спланувати навчання працівників з питань організації роботи з охорони життя та здоров'я учнів.
8.2. Визначити порядок навчання учнів правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поведінки на вулиці та на воді, поводження з колючими і ріжучими предметами, вибуховими та отруйними речовинами, вогнепальною зброєю.
8.3. Організувати розробку інструкцій з техніки безпеки для всіх видів обладнання та робіт під час занять у кабінетах фізики, хімії, біології, ДПЮ, інформатики та обчислювальної техніки, спортивному залі, майстернях, у кабінетах обслуговуючої праці.
8.4. Вести журнал інструктажу на робочому місці у школі всіх ступенів.
8.5. Забезпечити проведення на першому уроці навчального року у кожному класі інструктажу з техніки безпеки і поведінки у навчальному кабінеті з відповідного предмета.
9. Заступнику директора школи з адміністративно-господарської роботи :
9.1. Затвердити інструкції з техніки безпеки для робітників і обслуговуючого персоналу всіх фахів із урахуванням конкретних умов праці.
9.2. Вести журнал інструктажів на робочому місці кожного технічного працівника школи.
9.3. Спільно з комісією з охорони праці профспілкового комітету підготувати перелік заходів з охорони праці для включення його до угоди на новий навчальний рік.
9.4. Організувати своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками школи.
10. Інструктаж учнів з техніки безпеки проводити відповідно до наказу про техніку безпеки з обов'язковою реєстрацією його у таких документах:
• у класних журналах (у разі проведення занять згідно з навчальним планом);
• у спеціальному журналі (у разі проведення позакласних та позашкільних заходів).
11. Усьому колективу школи:
11.1. Ретельно виконувати цей наказ і забезпечувати безпечне перебування учнів у школі та поза її межами.
11.2. Про кожний нещасний випадок доповідати директору школи.
12. Зміст цього наказу довести до відома усіх співробітників школи, про що мають свідчити особисті підписи кожного заступника директора школи у журналі ознайомлення зі шкільною документацією.


Директор школи


З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про невикористання в навчально-виховному
процесі небезпечних речовин та реактивів

З метою забезпечення безпеки учнів у ході навчально-виховного процесу в урочний та позаурочний час, а також дотримання норм техніки безпеки
НАКАЗУЮ:
1. Завідувачам навчальних кабінетів підвищеної небезпеки
1.1. Забезпечити вивчення учнями інструкції з техніки безпеки до “___” вересня 200 р. Перевірити засвоєння учнями правил техніки безпеки, яке вони мають засвідчити особистим підписом у Журналі реєстрації інструктажів.
1.2. Оформити куточки з техніки безпеки в навчальних приміщеннях.
1.3. Вилучити з використання у навчально-виховному процесі небезпечні предмети і реактиви, якщо такі є.
2. Класним керівникам:
2.1. Провести бесіду про небезпеку ртуті, про обережне поводження з невідомими предметами.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи .Директор школи


З наказом ознайомлені:


Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про затвердження складу комісії
з питань надзвичайних ситуацій у школі


Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 16 лютого 1998 року «Про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», Постанови Кабінету Міністрів України № 1198 від З вересня 1998 року «Про єдину систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації» і розпорядження облдержадміністрації № від року,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад комісії з питань надзвичайних ситуацій у школі (далі — Комісія) (додаток 1).
2. Затвердити положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій (додаток 2).
3. Голові Комісії в тижневий термін розробити і подати на затвердження:

— план роботи комісії школи на 200 рік;
— план запобігання НС техногенного характеру;
— календарні плани реагування на кожну НС;
— функціональні обов'язки складу Комісії.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про призначення комісії із
розслідування нещасних випадківНа виконання ст. 36 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. та Положення про організацію охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 1 серпня 2001 р. № 563,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такий склад комісії із розслідування нещасних випадків у навчальному закладі:

• голова комісії, заступник директора школи з навчально-виховної роботи ;
• члени комісії:
заступник голови профспілкового комітету ;
вчитель трудового навчання .
2. Вивчити з учнями Положення про порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах до « » вересня 200 р.
3. Висновки про розслідування нещасних випадків подавати у 3-денний термін директору школи та до відділу освіти райдержадміністрації у письмовій формі.
4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ

Від « »_200 року № м. Сімферополь

Про створення комісії
з надзвичайних ситуаційЗгідно із наказом № від 200_ р. управління освіти міськвиконкому «Про впровадження Положення «Про міську територіальну підсистему Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в навчально-виховних закладах міста»
НАКАЗУЮ:
1. Створити шкільну комісію із надзвичайних ситуацій у складі:
• голови комісії, заступника директора ;
• заступника голови комісії, заступника директора ;
• членів комісії:
учителя хімії ;
учителя хіми
учителя фізики
учителя біології
учителя фізичної культури ________________
2. Начальнику штабу ЦО, голові комісії із надзвичайних ситуацій:
2.1. Визначити обов'язки членів комісії до « » вересня ц.р. і подати їх директору на затвердження.
2.2. Розробити план шкільних заходів, здійснюваних у разі виникнення надзвичайних ситуацій, до « » вересня ц.р.
2.3. Інформувати управління освіти міськвиконкому про виконання наказу № «Про впровадження Положення про міську територіальну підсистему Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в навчально-виховних закладах міста».

Директор школи:

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про затвердження громадського
інспектора з охорони праці

Відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про працю», Статуту Профспілки працівників освіти і науки, нормативних документів з питань охорони праці, Положення про громадського інспектора та рішення профспілкових зборів (протокол № від « 200 р.)
НАКАЗУЮ:
1. Призначити громадським інспектором з охорони праці по школі заступника директора з навчально-виховної роботи .
2. Громадському інспектору , уповноваженому представнику трудового колективу :
2.1. У своїй роботі керуватися законодавством з охорони праці, Положенням про громадського інспектора, Положенням про уповноваженого трудового колективу.
2.2. Проводити обстеження школи, вивчати чинні у школі правила, норми та інструкції з відповідних питань. Після вивчення документації проводити обстеження найбільш травмонебезпечних дільниць.
2.3. Перевіряти дотримання законодавства про працю і визначати необхідні заходи з усунення порушень.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про організацію охорони праці у школі у 200 /200 н.р.


На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 563 від 1 серпня 2001 року, «Положення про організацію охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» та наказу № від квітня року відділу освіти районної адміністрації з метою забезпечення дотримання норм техніки безпеки
НАКАЗУЮ:
1. Створити службу охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 року № 73 у складі:
• директора школи ______________________________________________;
• заступника директора з навчально-виховної роботи _____________________________;
• заступника директора з виховної роботи _______________________________________;
• заступника директора з адміністративно-господарської роботи ___________________;
• заступника директора з навчально-виховної роботи у початкових класах ___________;
§ учителя фізики _________________________________________;
• учителя фізичної культури; .
2. Службі охорони праці:
2.1. Організовувати слухання на засіданнях ради школи звітів керівників структурних підрозділів щодо створення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці.
2.2. Проводити розслідування нещасних випадків, що сталися в ході навчально-виховного процесу, згідно з Положенням та своєчасно інформувати районний відділ освіти.
2.3. Організовувати проведення вступного інструктажу та його оформлення згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563.
2.4. Організовувати розробку інструкцій щодо виконання небезпечних робіт, а також перегляд цих документів раз на три роки.

2.5. Здійснювати контроль за забезпеченням відповідних категорій працівників школи спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
2.6. Забезпечувати проведення обов'язкових періодичних медичних оглядів.
2.7. Здійснювати постійний зв'язок із державними органами з метою запобігання травматизму учнів.
3. Заступникам директора школи з навчально-виховної роботи
3.1. Організувати виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в аудиторіях, кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо.
3.2. Контролювати наявність, збереження і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного процесу відповідно до Типових переліків і норм, установлених чинним законодавством.
3.3. Організувати навчання педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності учнів.
3.4. Забезпечити у своєму підрозділі проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного та позапланових інструктажів згідно з наказом МОН України № 563.
3.5. Здійснювати контроль за розробкою і періодичним переглядом (один раз на три роки) Інструкції з охорони праці в частині, що стосується виконання лабораторних робіт у навчальних кабінетах, майстернях тощо, за своєчасним проведенням інструктажів учнів.
4. Заступнику директора школи з виховної роботи :
4.1. Здійснювати контроль за роботою зі створення відповідних умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів, вживати необхідних Заходів щодо її поліпшення та нести за неї особисту відповідальність.
4.2. Контролювати діяльність керівників гуртків, спортивних секцій щодо проведення походів, подорожей, екскурсій, організації роботи трудових об'єднань, здійснення громадських робіт з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці й відпочинку учнів, запобігання травматизму та нещасним випадкам, надавати їм практичну допомогу.
4.3. Проводити навчання і інструктаж класних керівників,
керівників гуртків, вчителів та інших осіб, залучених до організації позакласної роботи згідно з наказом МОН України № 563,
5. Заступнику директора школи з господарської роботи .
5.1. Забезпечити експлуатацію будівель, споруд і території відповідно до вимог, правил і норм з охорони праці і догляд за ними. Щокварталу складати акти про перевірку кріплення споруд.
5.2. Забезпечити дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, котлів.
5.3. Забезпечити правильність складування і збереження матеріальних цінностей, належний санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміжних приміщень.
5.4. Забезпечити дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, стежити за наявністю та справністю засобів пожежогасіння.
5.5. Організувати проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювань рівня освітлення, шуму, вібрації та радіації у приміщеннях школи.
5.6. Розробити і один раз на три роки переглядати інструкції з охорони праці під час виконання конкретних робіт, брати участь у розробці колективної угоди з охорони праці.
6. Керівникам гуртків, секцій:
6.1. Забезпечити належний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження тощо, не дозволяти учням працювати без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту.
6.2. Проводити з учнями інструктаж на заняттях з техніки безпеки з обов'язковою реєстрацією його в журналі встановленого зразка. Проводити з учнями профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності.
7. Завідувачам кабінетів персонально призначити відповідальними за забезпечення належного стану робочих місць, обладнання, приладів, інструменту таких працівників:
• (у кабінеті фізики);
• (у кабінеті хімії);
• (у кабінеті біології);
• _______ (у спортивному залі);
• (у кабінеті інформатики).
8. Усім педагогічним працівникам школи:
8.1. Провести на першому уроці навчального року з кожного предмету інструктаж учнів з техніки безпеки згідно із наказом МОН України № 563 з обов'язковою реєстрацією його в класному журналі перед записом про першу тему уроку.
8.2. Протягом навчального року проводити необхідні інструктажі із фіксацією їх у таких документах:
• у класному журналі (у разі проведення навчальних занять згідно з навчальним планом);
• у журналі заступника директора з виховної роботи (у разі про ведення позакласної та позашкільної роботи).
9. Наказ довести до відома всіх працівників під розпис у журналі ознайомлення зі шкільною документацією кожного заступника директора.


Директор школи


З наказом ознайомлені:


Виконавець, телефон

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
3.218.67.1 (3.218.67.1, 3.218.67.1)