На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Нормативные документы"
 Галузева програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки
 Лист Міністерства освіти і науки України 18.04.2003 N 1/9-192
 Наказ № 595 від 04.09.2003р.
 Наказ Міністерство освіти України N 305 від 18.08.98
 Наказ N 25/20 від 29.01.96
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа: Официальный сайт Министерства образования и науки Украины

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тсл. (044) 216 2442, факс (044) 274 1049, ууу@minosvit.піііt.kіеv.ua

№ 1/9-234 від 19.06.2001


Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій


Міністерство освіти і науки на вимогу Міністерства юстиції України скасувало наказ Міністерства освіти України від 09.08.96р. № 264 "Про затвердження тимчасових типових штатних нормативів денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів".


До затвердження в установленому порядку типових штатних нормативів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів міністерство розробило і направляє для практичного користування в роботі Методичні рекомендації із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів (додається).
При цьому чисельність штатних посад в навчальних закладах приводиться у відповідність з фондом оплати праці і затверджується відповідними органами державного управління освітою по підпорядкуванню після прийняття закону про державний бюджет на поточний рік та відповідних постанов місцевих Рад.
Додаток на 5 сторінках
Заступник міністра А.Г. Богомолов


Методичні рекомендації
із питань порядку формування штатів
загальноосвітніх навчально-виховних закладів
Розроблені Методичні рекомендації передбачають формування штатів загальноосвітніх навчальних закладів в межах затвердженого фонду оплати праці та залучених коштів з врахуванням типу навчального закладу, контингентів учнів, кількості класів, режиму роботи навчального закладу, площ та санітарного стану приміщень, будівель і споруд.
Ці Методичні рекомендації поширюються на денні загальноосвітні школи всіх типів, ліцеїв, гімназій та інші середні навчально-виховні заклади нового типу.
Конкретний штатний розпис навчального закладу затверджує його директор в межах фонду заробітної плати, дотримуючись номенклатури посад, передбачених цими рекомендаціями.
Формування посадових окладів провадиться на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001р. № 161 "Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".
1. Директор школи
Посада директора вводиться у школах І ступеня за наявності 50 і більше учнів, а також у всіх інших школах незалежно від кількості учнів і класів у них.
2. Заступник директора з навчальної, навчально-виховної, виховної
роботи.
Посада заступника директора з навчальної, навчально-виховної роботи вводиться в школах І-ІІ та І-ІП ступенів, виходячи з таких нормативів:
за наявності: 8-10 класів - 0,5 посади;
11-24 класів - 1 посада;
25-37 класів -1,5 посади;
38 і більше класів - 2 посади.
Крім того, у спеціалізованих середніх школах І-ІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови, ліцеях, гімназіях та інших закладах нового типу вводиться додатково посада заступника директора. У школах І-ІІІ ступенів, які мають один-чотири 10-11 класи, кількість посад заступників директора збільшується на 0,5 одиниці, 5 і більше 10-11 класів - на 1 одиницю.

3. Заступник директора з господарської роботи
Посада заступника директора з господарської роботи вводиться в усіх міських та селищних школах з кількістю учнів понад 600 та в сільських - з кількістю учнів понад 400 чоловік
Далі - школи І, І-ІІ, І-ІП ступенів.
4. Завідуючий господарством
Посада завідуючого господарством вводиться в міських та селищних школах з кількістю учнів від 100 до 600 та сільських школах з кількістю учнів від 80 до 400 чоловік за наявності 8 і більше класів. У школах І ступеня така посада вводиться при наявності 6 і більше класів.
5.Бухгалтер
Посада бухгалтера вводиться у школах І-ІІ та І-ІП ступенів, які ведуть самостійно бухгалтерський облік.
6. Педагог-організатор (або старший вожатий)
Посада педагога-організатора (або старшого вожатого) вводиться у школах залежно від кількості 1-9 класів, виходячи з таких нормативів:
за наявності: 8-37 класів - 1 посада;
38 і більше класів - 2 посади.
7. Секретар-друкарка
Посада секретаря-друкарки вводиться у школах за наявності 10 і більше класів та кількості учнів в них не менше 300.
8. Завідуючий бібліотекою
Посада завідуючого бібліотекою вводиться у школах, що мають 14 і більше класів.
9. Бібліотекар
У школах, що мають 8-13 класів, або 30-37 класів вводиться 0,5 посади бібліотекаря, а у школах з кількістю класів 38 і більше — одна посада бібліотекаря.
10. Лаборант
Посада лаборанта вводиться за наявності обладнаних кабінетів фізики та хімії з розрахунку: 0,5 посади на п'ять 7-11 класів, але не більше, ніж 2,5 посади на школу.
У школах з кількістю менше 100 учнів посада лаборанта не вводиться.

11. Гардеробник
Посада гардеробника вводиться за наявності обладнаного гардеробу з розрахунку 1 посада на 200 окремих місць. За наявності другої зміни вводиться додаткова кількість гардеробників з розрахунку одна посада на 200 учнів, які навчаються в другу зміну і забезпечені місцями в гардеробі.
12. Робітник з обслуговування і поточного ремонту будівель,
споруд і обладнання (слюсар-сантехнік, електромонтер, столяр та ін.)
Посада робітника з обслуговування вводиться, виходячи з таких нормативів:
за наявності : 8-20 класів - 1 посада;
21-37 класів -1,5 посади;
38 і більше класів - 2 посади.
В школах, що мають санітарно-очисні споруди типу КУ чи БІО- 25, посада робітника з обслуговування і поточного ремонту споруд і обладнання вводиться з розрахунку одна одиниця в зміну з урахуванням посад робітників, передбачених цим пунктом.
13. Кочегар (опалювач)
Посада кочегара вводиться в школах, де опалення приміщень не передано в систему житлово-комунального господарства, виходячи з таких умов:
- за наявності центрального опалення - 1 посада кочегара на зміну в
кожній котельні, а в котельнях, що опалюються твердими видами
палива (торф, кам'яне вугілля), з поверхнею нагріву котлів понад 75 кв.
м - 2 посади кочегара в кожній зміні;
- з газовим опаленням - 1 посада кочегара в зміну, а в котельнях, які не
мають автоматики безпеки - 2 посади кочегара в зміну;
- з централізованим теплопостачанням (ТЕЦ) у загальноосвітніх школах, що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться посада робітника з обслуговування і ремонту будівель, споруд і обладнання, а за наявності бойлерів, насосів - 1 посада такого робітника в зміну;
- за наявності пічного опалення - 0,5 одиниці посади опалювача на
кожні 5 печей, але не менше 0,5 одиниці на школу.
Посади кочегарів, опалювачів і робітників з обслуговування і поточного ремонту, передбачені цим пунктом, вводяться на опалювальний сезон. Із загальної кількості вказаних посад кочегарів і робітників, передбачених цим пунктом, вводиться одна посада ( 0,5 посади опалювача) на рік.
14. Вихователь групи продовженого дня
У школах, що мають групи продовженого дня, вводиться посада вихователя для роботи групи продовженого дня залежно від загальної

кількості годин роботи груп, виходячи з норми на ставку 30 годин в тиждень.
15. Медична сестра
В усіх сільських школах з кількістю учнів у групах продовженого дня не менше 100 дітей та в міських та селищних школах з кількістю не менше 200 дітей вводиться посада медичної сестри.
Посада медичної сестри не вводиться, якщо для обслуговування учнів виділяється медичний персонал установами охорони здоров'я.
16. Кухар
Посада кухаря вводиться у школах, які організують харчування учнів 1- 4 класів та учнів груп продовженого дня самостійно з розрахунку одна посада за наявності не менше 90 учнів, що харчуються, та дві посади - за наявності понад 250 учнів, що харчуються.
17. Підсобний робітник
У школах, які організовують харчування учнів самостійно, вводиться одна посада підсобного робітника.
18. Комірник
У школах, які організовують харчування учнів самостійно, вводиться одна посада комірника.
19. Двірник (садівник):
Посада двірника вводиться у школах відповідно до норм площі, що прибирається, затвердженими місцевими органами влади. У школах, які мають фруктовий сад чи земельну ділянку з декоративними насадженнями площею не менше 1,5 га, замість двірника може вводитися посада садівника.
20. Сторож
Посада сторожа вводиться у школах, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої охорони.
21. Майстер виробничого навчання
У школах І-ІІІ ступеня, де організовано виробниче навчання водінню транспортних засобів, роботі на сільськогосподарських машинах, роботі на друкарських машинках та іншій організаційній техніці, вводиться посада майстра виробничого навчання з такого розрахунку:
майстер виробничого навчання водінню транспортних засобів —
1 посада на групу 35 учнів;
за кількістю учнів менше 35 - пропорційно кількості учнів;

майстер виробничого навчання на сільськогосподарських машинах - 1 посада на групу 35 учнів.
Учні в групі для практичного навчання роботі на сільськогосподарських машинах можуть комплектуватися як з однієї, так і з кількох сусідніх шкіл.
Майстер виробничого навчання роботі на друкарських машинках та іншій організаційній техніці вводиться з розрахунку 1 посада на чотири групи.
22. Керівник гуртка
Посада керівника гуртка вводиться в усіх школах з такого розрахунку:
за наявності: від 5 до 15 класів - 0,5 посади,
від 16 до 30 класів - 1 посада,
31 і більше класів - 1,5 посади.
Крім того, в школах І- III ступеня на гурткову роботу допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання передбачається додатково 0,5 посади керівника гуртка.
23. Прибиральник приміщень
Посада прибиральника приміщень вводиться з розрахунку 0,5 посади на кожні 250 кв. м. площі, що прибирається, але не менше 0,5 посади на школу.
У школах, де заняття проводиться в другу зміну або є групи продовженого дня, додатково вводиться посада з розрахунку 0,5 посади на 250 кв. м. площі, що використовується учнями цієї зміни або групами продовженого дня. При розрахунку площі, що прибирається, не враховується площа класних кімнат ( кабінетів) 8-11 класів, а також інша площа, що прибирається учнями цих класів, а також площа стін, вікон, панелей.
24. Практичний психолог
Посада практичного психолога вводиться одна на школу з дозволу районного (міського) відділу освіти за наявності фахівців з відповідною освітою.
При визначені штатів навчально-виховного закладу класи учнів шестирічного віку, як і самі учні, навчання яких організовано в дошкільному закладі, не враховуються.
Для надання платних послуг за рахунок спеціального фонду можуть утримуватися інші посади, необхідні для надання цих послуг.
Начальник департаменту економіки
та соціального розвитку П.М. Куліков

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
34.226.244.70 (34.226.244.70, 34.226.244.70)