На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Нормативные документы"
 Рішення колегії Міністерства освіти і науки України 18.07.03 №8/2—19
 Постанова Кабінет Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346
 Н А К А З N 128 від 20.02.2002 м. Київ Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах.
 Лист МОН України N 1/9-267 від 24.07.2001
 Постанова Кабінета Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 40
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа: Официальный сайт Министерства образования и науки Украины

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
21.07.2003 N 486
( z0903-03 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 2003 р.
за N 904/8225


РЕГЛАМЕНТ
проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих
заходів у навчальних закладах


I. Дошкільні навчальні заклади (ДНЗ):

Види змагань:
1. "Перші кроки" вересень - листопад
2. "Веселі старти" один раз у квартал
3. "Дні фізичної культури і здоров'я" один раз у півріччя

Заходи режиму дня:
1. Ранкова гімнастика щоденно
2. Фізкультурні заняття -//-
3. Прогулянки на свіжому повітрі
з використанням рухливих ігор -//-
4. Фізкультурні хвилинки під час занять -//-
5. Прийоми загартування природними
засобами -//-
6. Заняття з дітьми, віднесеними
за станом здоров'я за розкладом
до спеціальної медичної групи

II. ЗНЗ I ступеня (1-4-й класи):

Види заходів і змагань:
1. "День здоров'я і фізичної культури" один раз у семестр
2. "Козацькі забави " -//-
3. Змагання з міні-футболу перший семестр
4. Лижні гонки (за наявності умов) другий семестр
5. Змагання з плавання
(за наявності умов) -//-

Заходи режиму дня:
1. Урок з фізичної культури за розкладом
2. Фізкультхвилини під час
навчального процесу постійно
3. Фізкультпаузи в групах
подовженого дня (ГПД) -//-
4. "Години фізичної культури" в ГПД щоденно
5. Заняття з учнями, віднесеними
за станом здоров'я за розкладом
до спеціальної медичної групи

ЗНЗ II ступеня (5-9-й класи):

Види заходів і змагань:
1. "День здоров'я і фізичної один раз у
культури" семестр
2. Група обов'язкових видів:
- "Шкіряний м'яч" 5-6-й кл. перша половина
першого семестру
- "Старти надій" 6-й кл. -//-
- змагання за комплексними
тестами оцінки стану 5-9-й кл. перша половина
фізичної підготовле- першого семестру
ності "Зміна"
- легкоатлетичне
чотириборство 9-й кл. -//-
(біг 60 м, стрибок у
довжину з розбігу, метання
тенісного м'яча, естафета
4 х 100 м)
- баскетбол (хл., дів.) 7-8-й кл. -//-
3. Група видів за вибором:
- гандбол (хл., дів.) 8-й кл. перша
- волейбол (хл., дів.) 9-й кл. половина
- плавання 5-9-й кл. першого
- лижні гонки 5-9-й кл. семестру
- легкоатлетичний крос 5-9-й кл.
4. Міжшкільні змагання з 5-9-й кл. протягом
традиційних видів року
спорту для даного регіону

Заходи в режимі дня:
1. Урок фізичної культури 5-9-й кл. за розкладом
2. Фізкультхвилинки під 5-9-й кл. постійно
час навчального процесу
3. Години фізкультури в
ГПД 5-6-й кл. -//-
4. Фізкультпаузи в ГПД 5-6-й кл. -//-
5. Заняття з учнями,
віднесеними за станом
здоров'я до спеціальної
медичної групи 5-9-й кл. за розкладом

ЗНЗ III ступеня (10-11-й класи):

Види змагань та заходів:
1. Урок фізичної культури 10-11-й кл. за розкладом
2. Група обов'язкових видів:
- змагання за комплексними перша
тестами оцінки стану половина
фізичної підготовленості першого
"Зміна" 10-11-й кл. семестру
- футбол (юнаки, дівчата) 10-11-й кл. перша половина
- легкоатлетичне 10-11-й кл. першого
чотириборство семестру
(біг 100 м, стрибки у
довжину з розбігу,
метання тенісного м'яча,
естафета 4 х 100 м)
3. Група видів за вибором:
- волейбол (хл., дів.) 10-11-й кл. перший
- баскетбол (хл., дів.) 10-11-й кл. семестр
- гандбол (хл., дів.) 10-11-й кл. -//-
- н/теніс (хл., дів.) 10-11-й кл. -//-
- плавання (хл., дів.) 10-11-й кл. -//-
- орієнтування
(хл., дів.) 10-11-й кл. -//-
- бадмінтон (хл., дів.) 10-11-й кл. -//-
4. Міжшкільні змагання з
традиційних для даного 10-11-й кл. протягом
регіону видів спорту року
5. "День здоров'я і
фізичної культури" 10-11-й кл. один раз у
семестр
6. Заняття з учнями, 10-11-й кл. за розкладом
віднесеними за
станом здоров'я до
спеціальної медичної
групи

III. Професійно-технічні навчальні заклади

Види заходів і змагань:
- заняття з фізичної культури за розкладом
- "Дні здоров'я і фізичної культури" один раз у семестр
- футбол (юн.) перший семестр
- легка атлетика (біг 100 м, стрибок
у довжину, метання гранати,
естафетний біг (4 х 100 м) -//-
- танцювальна аеробіка (дів.) другий семестр
- настільний теніс (юн., дів.) -//-
- силова гімнастика -//-
- товариські зустрічі з традиційних протягом року
для навчального закладу (регіону)
видів
- заняття з учнями, віднесеними за розкладом
за станом здоров'я до
спеціальної медичної групи

Адміністрація навчального закладу спільно з клубом
(осередком) спортивної спілки учнівської молоді "Зміна" можуть
організовувати й проводити змагання з інших видів спорту.

IV. Інтернати для дітей з вадами фізичного та психічного
розвитку

1. Для слабочуючих і глухих, з розладами мови і німих:
- "Дні здоров'я і фізичної
культури" 1-11-й кл. один раз у семестр
- ті самі змагання і
заходи, що в ЗНЗ
(розділ II)

2. Для слабозорих:
- "Дні здоров'я і фізичної
культури" 1-11-й кл. один раз у семестр
- шахи 1-11-й кл. за планом
- шашки 1-11-й кл. навчального
- плавання 1-11-й кл. закладу

3. Для дітей з наслідками ДЦП та порушеннями опорно-рухового
апарату:
- "Дні здоров'я і фізичної
культури" 1-11-й кл. один раз у семестр
- шахи 1-11-й кл. за планом
- шашки 1-11-й кл. навчального
- оздоровча ходьба 1-11-й кл. закладу
- плавання 1-11-й кл.

4. Для дітей з порушенням постави:
- "Дні здоров'я і
фізичної культури" 1-11-й кл. один раз у семестр
- "Веселі старти" 1-6-й кл. -//-
- плавання 1-11-й кл. за планом
- шашки 1-11-й кл. навчального
- шахи 1-11-й кл. закладу
- орієнтування
на місцевості 5-11-й кл. -//-

5. Для дітей із серцево-судинними захворюваннями:
- "Дні здоров'я і
фізичної культури" 1-11-й кл. один раз у семестр
- "Веселі старти" 1-6-й кл. -//-
- шахи 1-11-й кл. за планом
- шашки 1-11-й кл. навчального закладу
- оздоровча ходьба 1-11-й кл. -//-
- орієнтування на
місцевості 5-11-й кл. -//-
- плавання 1-11-й кл. -//-
- малорухливі ігри 1-11-й кл. -//-

6. Для розумово відсталих дітей:
- "Дні здоров'я і фізичної
культури" 1-11-й кл. один раз у семестр
- "Веселі старти" 1-5-й кл. -//-
- шахи 1-11-й кл. за планом
- шашки 1-11-й кл. навчального
- баскетбол (гандбол, закладу
волейбол) 8-11-й кл.
- легка атлетика (біг 60 м,
метання тенісного м'яча,
стрибок у довжину) 9-10-й кл. -//-
- міні-футбол 5-6-й кл. -//-
- футбол 10-11-й кл. -//-

В інтернатах для дітей з вадами фізичного і психічного
розвитку обов'язково проводяться:
- урок фізичної культури три рази на тиждень
- ранкова гімнастика щоденно
- фізкультхвилинки під час
навчальних занять щоденно
- фізкультпаузи при підготовці
домашніх завдань щоденно
- "години фізичної культури"
в другій половині дня щоденно
- заняття з лікувальної фізичної
культури (ЛФК) за розкладом

V. Позашкільні навчальні заклади

Види заходів і змагань:
- навчально-тренувальні заняття за розкладом
- навчально-тренувальні збори за навчальним планом
- змагання на першість позашкільного за календарем
навчального закладу спортивно-масових
заходів

Голова Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України С.І.Операйло


Публiкацiї документа:


• Офіційний вісник України N 42, стор. 210, стаття 2246 вiд 31.10.2003

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
54.162.229.109 (54.162.229.109, 54.162.229.109)