На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Нормативные документы"
 Галузева програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки
 Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
 Постанова Кабінета Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 40
 Наказ МОН України 29.05.2001 № 428
 Лист N 1/9-267 від 24.07.2001
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

   Н А К А З

 

 N 128 від 20.02.2002                                                                                              Зареєстровано в Міністерстві

 м. Київ                                                                                                                  юстиції України

                                                                                                                            6 березня 2002 р.

                                                                                                                            за N 229/6517

 

 

    Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних  навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти N 572 від 09.10.2002  )

     На виконання статті 14 Закону України "Про дошкільну  освіту" та  статті  14 Закону України "Про загальну середню освіту"

                                    Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   Нормативи   наповнюваності   груп  дошкільних навчальних  закладів  (ясел-садків)  компенсуючого  типу,   класів спеціальних    загальноосвітніх   шкіл   (шкіл-інтернатів),   груп подовженого  дня  і  виховних  груп  загальноосвітніх   навчальних закладів усіх типів та Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах згідно з додатками 1 та 2.

 

     2. Визнати  таким,  що  втратив чинність,  наказ Міністерства освіти України  від  10.09.97  N  341   "Про нормативи граничної наповнюваності класів,  груп, гуртків і нормативи поділу класів при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти",

зареєстрований у  Міністерстві   юстиції   України   06.10.97   за N 453/2257.

     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на заступників Державного секретаря Богомолова А.Г. та Науменка Г.Г.

 

 Державний секретар                                               В.О.Зайчук

 

 Погоджено:

 Міністерство фінансів України

 Перший заступник Державного секретаря                 А.А.Максюта

 

 Міністерство охорони здоров'я України

 Перший заступник Державного секретаря               Ю.В.Поляченко


                                      Додаток 1 до наказу

                                      Міністерства освіти і науки

                                      України від 20.02.2002 N 128

 

        Нормативи

            наповнюваності груп дошкільних навчальних

        закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів

       спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),

      груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх

         навчальних закладів усіх типів

 

 

           Показники       
Наповнюваність  не повинна   перевищувати

1. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу: спеціальні групи  для дітей:

глухих, сліпих, із складними вадами розвитку;

зі зниженим слухом, з порушенням опорно-рухового апарату, глибоко розумово відсталих;

з важкими порушеннями мови, затримкою психічного розвитку, косоокістю і амбліопією, зі зниженим зором, розумово відсталих і хворих на сколіоз;

з фонетико-фонематичним недорозвитком мови;

санаторні групи для дітей:

до трьох років;

від трьох і старше років

6

 

 

8  

 

10

12 

 

15

20

2. Загальноосвітні школи-інтернати,

групи для дітей дошкільного віку,

1-12-й класи та виховні групи для дітей

 

20

25

3. Навчальні інтернатні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,дошкільні групи для дітей одного віку;

дошкільні групи різновікові;

1-9-й класи та виховні групи;

10-12-й класи та виховні групи

 

20

15

25

20

4. Спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати)*

1-12-й класи та виховні групи для дітей:

глухих, сліпих;

зі зниженим слухом, з наслідками поліомієліту і церебральним паралічем, глибоко розумово відсталих;

зі зниженим зором,  з важкими порушеннями мови,розумово відсталих,  із затримкою психічного розвитку;

із складними вадами розвитку

 

 

 

10 

12

6

5. Школи соціальної реабілітації групи (класи) 18

6. Загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати);

1-12-й класи та виховні групи

 

20

7. Групи подовженого дня 30

 

 

 

 

 

     * Наповнюваність дошкільних груп спеціальних загальноосвітніх шкіл  (шкіл-інтернатів) відповідає наповнюваності груп спеціальних дошкільних закладів для дітей з відповідними вадами розвитку.

     Мінімальна наповнюваність  груп при проведенні факультативних занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах міської  місцевості становить 8 чоловік,  сільської місцевості – 4 чоловіки.

 

(  Додаток  1  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти N 572  від 09.10.2002  )

 

 

 

 

 Начальник департаменту економіки та

 соціального розвитку                                                                  П.М.Куліков

 

 

                                      Додаток 2 до наказу

                                      Міністерства освіти і науки

                                      України від 20.02.2002 N 128

 

Порядок

поділу класів на групи при вивченні окремих

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

 

     При вивченні  окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах   для   посилення   індивідуальної   роботи   з    учнями запроваджується поділ класів на групи.

 

Предмети, при вивченні яких класи підлягають поділу на групи

При кількості учнів у класі

1. При  проведенні  уроків з трудового навчання (крім загальноосвітніх  шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених  батьківського піклування,  санаторних таспеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів)    

   5 - 9-й класи  

  міська місцевість

 сільська місцевість

10 - 12-й класи           

 

 

 

більше 27

більше 25

більше 27

2. При вивченні державної (незалежно від мови навчання)   та інших мов (включаючи іноземну мову), які не є моваминавчання, а вивчаються  як предмет                                     

 

більше 27

3. При вивченні мов національних меншин         (наприклад, російської та  кримсько-татарської, молдавської та угорської, російської та  болгарської тощо)                               дві групи з кількістю  не менше 8 учнів у кожній
4. При вивченні різних іноземних мов дві групи з кількістю  не менше 8 учнів у кожній
5. При проведенні семінарських, лабораторних і практичних занять за лекційною формою навчання з профільних дисциплін у спеціалізованих школах (школах-інтернатах), гімназіях, ліцеях, колегіумах *        

 

більше 27

6. При проведенні уроків з основ здоров'я та фізичної культуриу 10-12-му класах (окремо для хлопців і дівчат) більше 27,але не менше 8 учнів у групі
7. При проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів       клас ділитьсяна 2 групи, але не менше 8 учнів у групі

8. При поглибленому вивченні іноземної мови    

 з  1-го класу       

1-12-й класи                            

клас ділиться на групи з 8 - 10 чол. у кожній (не більше 3 груп)

9. При поглибленому вивченні іноземної мови    

з 7-го класу 

7-12-й класи                          

 

 

більше 27

10. При проведенні уроків з трудового навчання у 5 - 12-му класах у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) у спеціальних загальноосвітніх школах  (школах-інтернатах) для розумово відсталих  

дітей - у 4 - 10(11)-му класах )               

 

 

більше 27

11. При вивченні державної мови та інших мов,   що вивчаються як предмет (включаючи іноземну    мову), при проведенні уроків з трудового навчання і основ здоров'я та фізичної культури  у загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах);

у загальноосвітніх школах-інтернатах для  дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського  піклування  1- 9-й класи;

10 -12-й класи                       

 

 

20  

 

25

20

 

 

 

 

     * Поділ здійснюється за рішенням педагогічної ради закладу за умови,  що граничнодопустиме навчальне  навантаження  на  учня  не перевищуватиме  загальну кількість годин,  передбачених навчальним планом для даного класу з урахуванням поділу.

     Заняття з   лікувальної   фізкультури   в    загальноосвітніх санаторних  школах  (школах-інтернатах)  проводяться  за групами з кількістю учнів не менше 7 чоловік.

     Заняття з    лікувальної    фізкультури     в     спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) проводяться за групами та індивідуально.  Наповнюваність груп 4  -  6  чоловік  згідно  з медичними показаннями учнів.

     Наповнюваність груп  та  поділ їх на підгрупи при організації трудової підготовки  учнів  у  міжшкільному  навчально-виробничому комбінаті  встановлюється  в межах коштів,  передбачених комбінату загальноосвітніми навчальними закладами на таку підготовку учнів.

     Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів розповсюджується і на вечірні (змінні) школи.

 

(  Додаток  2  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти N 572  від 09.10.2002  )

 

 

 

 

 

 Начальник департаменту економіки та

 соціального розвитку                                                            П.М.Куліков

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
3.233.215.196 (3.233.215.196, 3.233.215.196)