На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Профориентация"
 Описание профессий
 Ярмарок професій. Виховний захід 11 а класу.
 Уроки по профориентации, 9 класс
 Програма курсу “Професійне самовизначення”, 10клас. Розробки уроків. Уроки по профориентации, 10 класс
 Программа "Професiйне самовизначення"
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа:

Програма курсу

“Професійне самовизначення”

10клас.

Розробки уроків.

 

Урок №1.

Тема: Анкетування.

Мета: отримання більш об’єктивної інформації щодо мотивів вибору професії учнями ;

 Допомогти учням систематизувати і упорядкувати вимоги до обраної професії;

Розвивати вміння аналізувати події, факти.

Хід уроку.

1.На проведення даного анкетування учням відводиться 45 хвилин.

Ваша майбутня професія.

Методика складається з двох бланків: аркуша запитань та бланку відповідей, в якому міститься номер запитання і відповідно до цього номера різні відповіді а, б, в.

Інструкція.” Вам дається перелік речень, які мають декілька варіантів закінчення. Виберіть, будь ласка, один з варіантів, за допомогою якого можна закінчити речення, зробіть відмітку у бланку відповідей позначкою “+”. Дякуємо за роботу “.

Аркуш запитань.

1. Я бажаю працювати:

а) у приміщенні ;

б) на відкритому повітрі ;

в) у нестандартних умовах (у горах, на морі, у лісі, під землею тощо);

г) із чергуванням умов.

 2. Я бажаю, щоб режим моєї роботи був:

 а) чітким (початок і кінець роботи не змінювався) ;

 б) змінним (то з ранку, то ввечері) ;

 в) вільним, гнучким (початок і кінець визначався би мною) ;

 г) ненормованим (непередбачені виклики, нічні зміни, затримки з роботи тощо).

 3. Мені зручно працювати:

а) сидячи (за столом, пультом тощо) ;

б) стоячи ;

в) у роз’їздах ;

г) почергово на постійному місці роботи і в роз’їздах.

 4. Бажано було б, щоб робота була пов’язана з:

 а) простими механізмами ручними операціями ;

 б) машинами і механізмами з ручним керуванням ;

 в) автоматичним і автоматизованим обладнанням ;

 г) функціональним знаряддям (мова, засоби впливу на емоції людини, функціональні можливості організму.

5. Я бажаю усю роботу виконувати:

 а) самостійно ;

 б) самостійно, але щоб навколо були люди ;

 в) у колективі, спільно з іншими;

 г) з людьми, спілкуючись і керуючи ними.

6. Мені більше подобається робота, де:

 а) точні рухи ;

 б) координація рухів ;

 в) кмітливість рухів ;

 г) велика сила.

7. У моїй майбутній роботі важливими є:

 а) стійкість уваги ;

 б) спостережливість ;

 в) пам'ять ;

 г) передбачення.

8. Успішність моєї майбутньої роботи залежить від:

 а) технічної кмітливості ;

 б) здатності уявити майбутній предмет праці;

 в) самоконтролю і само спостережливості ;

 г) емоційності, вміння контактувати з іншими людьми.

9. Майбутню роботу я бажаю виконувати:

 а) по плану, який надається ;

 б) по плану, але здобувати нову інформацію;

 в) по плану, але мати можливість змінювати його;

 г) оперативно, коли у процесі роботи ставляться нові проблеми, задачі.

10.У процесі роботи краще відповідати:

 а) тільки за себе, за наслідки виконання свого завдання ;

 б) за виконання завдання групою ;

 в) за роботу механізмів, техніку безпеки ;

 г) за суспільні матеріальні цінності.

11. Мені подобається робота, в якій необхідно:

 а) визначати риси предметів, їх якості ;

 б) перетворювати, обробляти предмети ;

 в) знаходити нові продукти праці, проявляти винахідливість ;

 г) здійснювати вплив на інших людей.

12. Мені подобається:

 а) оцінювати продукцію, мати уявлення про якості об’єктів ;

 б) обслуговувати людей ;

 в) знаходити нові варіанти вирішення завдань, нові результати ;

 г) налагоджувати виробничі процеси, діяльність.

13. Я бажаю, щоб майбутня робота була пов’язана з:

 а) керівництвом людьми, виробничим колективом ;

 б) вихованням і навчанням дітей ;

 в) переборюванням стихійних сил природи ;

 г) комфортним, спокійним положенням.

14. Я бажаю, щоб результати майбутньої роботи були:

 а) малопомітними, відомими лише вузькому колу спеціалістів ;

 б) відомі колективу, широкому колу спеціалістів;

 в) відомі всій країні, широко висвітлювалися пресою;

 г) всесвітньо відомі.

15. Я бажаю, щоб від результатів моєї роботи:

 а) залежала лише моя зарплатня ;

 б) безпосередньо залежало виконання завдання відділом, групою;

 в) залежало життя і здоров’я людей;

 г) мир на планеті.

16. Після закінчення роботи:

 а) бажав би відключитися від неї, займатися своїми справами ;

 б) цікаво було б поміркувати про неї вдома ;

 в) ні про що інше не міркував би, продовжував займатися нею;

 г) не думав би про роботу до наступного ранку.

17. Бажаю, щоб робота була:

 а) близько з будинком, де мешкаю ;

 б) цікава, а далеко чи близько від помешкання, де я проживаю – не важливо ;

 в) не пов’язана з відрядженнями ;

 г) далеко від помешкання, де я проживаю.

Кожна відповідь, яка стосується того, чи іншого запитання відмічається у бланку відповідей.(див. нижче)

Бланк відповідей.

В І Д П О В І Д І

 

а

б

в

г

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

Підрахування результатів, дозволить визначити, чим керуються школярі при виборі професії, які мотиви превалюють при цьому, наскільки цей вибір є усвідомленим.

Для отримання більш об’єктивної інформації щодо мотивів вибору професії учнями можна запропонувати відповісти на наступні запитання:

1.     Які мотиви обумовили вибір сфери діяльності:

а) випадкові обставини ;

б) вплив сім’ї, друзів, знайомих ;

в) матеріальні фактори (платня);

г) впевненість у своїх здібностях до даного виду діяльності ;

д) бажання цікаво жити ;

е) потяг до самостійності і незалежності;

ж) зміст праці ;

з) творчий характер праці ;

й) суспільна значущість професії;

к) швидше Інтерес до сфери діяльності взагалі, ніж до відповідної спеціальності ;

л) інші мотиви (вкажіть, які саме).

2. Який мотив Ви вважаєте головним у виборі майбутньої професії і чому? (напишіть)

 

Відповіді на ці запитання дозволять здобути емпіричний матеріал для якісного аналізу мотивів, якими керуються учні при виборі сфери майбутньої діяльності. Отримані в процесі діагностики дані будуть тією основою, спираючись на яку у випадку необхідності, можна переорієнтувати учнів, зосереджуючи їх увагу не на зовнішніх сторонах професії, а на основних вимогах, що ставляться до індивідуально-психологічних особливостей фахівця обраного профілю.


Урок № 2.

Тема: Зустріч з психологом-профконсультантом районного Центру зайнятості населення Падалкою С.М.

Мета: Допомогти учням зорієнтуватися у виборі і підготовці запасного варіанта отримання професійної освіти на випадок непередбачуваної ситуації.

Хід уроку.

1.     Анкетування учнів.(Анкета додається.)

2.     Розповідь про роботу Центру зайнятості.

3.     Відповіді на запитання учнів.

Анкета випускника

З метою вивчення ваших професійних намірів та для вдосконаленню профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю спеціалістами відділу організації профорієнтації Херсонського обласного центру зайнятості розроблена „Анкета випускника". Запрошуємо вас прийняти участь в анкетному опитуванні. В запитаннях, які мають варіанти відповідей, обведіть кружечком ті, що співпадають з вашою точкою зору або допишіть свою відповідь. На інші запитання, в яких не запропоновані варіанти, обов'язково дайте власну відповідь. Звертаємо вашу увагу: в запитаннях вам потрібно обирати лише по одному варіанту відповіді, крім тих, в яких не вказано „обведіть всі можливі варіанти або допишіть свій". Просимо жодне запитання не залишати без відповіді.

1. З яким видом діяльності ви поєднуєте майбутній вибір професії?

1.1. Управлінням і керуванням людьми

1.2. Суспільною діяльністю

1.3. Науковою роботою

1.4. Навчанням і вихованням дітей

1.5. З комп'ютерною технікою та інформаційними системами

1.6. Військовою справою

1.7. Релігійним вихованням

1.8. Фінансовою сферою

1.9. Бізнесом та підприємництвом

1.10. Роботою в сільському господарстві

1.11. Матеріальним виробництвом

1.12. Торгівельною діяльністю

1.13. Побутовим обслуговуванням населення

1.14. Інше______________________________________________________________

2. Які фактори вибору майбутньої професії мають (матимуть) для вас вирішальне значення? (оберіть всі можливі варіанти або допишіть свій)

2.1. Реальна можливість працевлаштування за обраною професією

2.2. Престиж професії

2.3. Можливість стабільного заробітку

2.4. Поради батьків

2.5. Рекомендації вчителів

2.6. Результати профконсультації (висновки психолога)

2.7. Вплив друзів

2.8. Відвідування міжшкільного навчально - виробничого комбінату

2.9. Виступи професіоналів

2.10. Екскурсії на підприємства або в установи

2.11. Місцезнаходження навчального закладу

2.12. Інше_____________________________________________________

3. Хто найбільше докладає зусиль у проведенні профорієнтаційної роботи серед учнів вашого класу?

3.1. Класний керівник

3.2. Вчитель праці

3.3. Вчитель з окремого предмета

3.4. Педагогічний колектив школи

3.5. Шкільний психолог

3.6. Викладачі міжшкільного навчально - виробничого комбінату

3.7. Профорієнтаційна робоча практично не проводиться

3.8. Важко визначити однозначно

3.9. Інше

4. Як ви вважаєте, який профіль найбільше відповідає вашим нахилам, здібностям?

4.1. Гуманітарний (філософія, історія)

4.2. Суспільний (соціологія, психологія, політологія, міжнародні відносини)

4.3. Теологічний (релігійний)

4.4. Адміністративно - управлінський (менеджмент, керівництво)

4.5. Юридично - правовий

4.6. Військовий

4.7. Фізико - математичний

4.8. Економічно - фінансовий

4.9. Інженерно - технічний

4.10. Природничий (біологія, медицина, екологія)

4.11. Творчий (музично - мистецький)

4.12. Інший_____________________________________________

5. Які професії (спеціальності) ви вважаєте найбільш престижними?___________________________________

6. Які професії (спеціальності) ви вважаєте найменш престижними? __________________________________

7. Які професії, на вашу думку, є найприбутковішими?_____________________________

8. Чи обрали ви професію (спеціальність)?

8.1. Так, вибір зроблено остаточно

8.2. Так, але маю деякі сумніви відносно вибору

8.3. Ні (Перехід до питання 11)

9. Яку саме професію ви вибрали?______________________________________

10. Що вас в ній приваблює? (оберіть всі можливі варіант або ДОПИШІТЬ січи)

10.1. Процес трудової діяльності

10.2. Умови праці

10.3. Контактування з людьми

10.4. Самостійне прийняття рішень

10.5. Незалежність в роботі

10.6. Перспективність, професійна кар'єра

10.7. Можливість творчості

10.8. Виникнення важких або навіть критичних ситуацій

10.9. Корисність роботи

10.10. Висока матеріальна забезпеченість

10.11. Рухлива робота

10.12. Спокійна робота

10.13. Часті відрядження

10.14. Можливість щось створити своїми руками

10.15. Інше

11. Якщо ви не обрали професії, то вкажіть причини (оберіть всі можливі варіанти або допишіть свій)

11.1. Відсутність необхідної інформації про професії

11.2. Відсутність інформації про стан ринку праці та потребу в конкретних працівниках

11.3. Незнання своїх власних нахилів, інтересів, здібностей

11.4. Відсутність можливості отримати профконсультацію у спеціаліста

11.5 Інше__________________________________________________________

12. В навчальному закладі якого типу ви хотіли б продовжити навчання після закінчення школи?

12.1. ВНЗ (академія, університет, інститут)

12.2. Духовна семінарія (академія)

12.3. Військовий інститут (училище)

12.4. Коледж, технікум

12.5. Професійно - технічне училище

12.6. Ще не визначився

12.7. Продовження освіти вважаю недоцільним

12.8. Інше___________________________________________________________

13. Чим ви плануєте зайнятись, коли не вступите до обраного вами навчального закладу?

13.1. Буду вступати до іншого навчального закладу

13.2. Буду навчатись на платних курсах

13.3. Піду працювати на постійну роботу

13.4. Шукатиму тимчасові заробітки

13.5. Звернусь до центру зайнятості

13.6. Відпочиватиму та чекатиму призову до лав Збройних Сил

13.7. Нічого не робитиму, буду вдома

13.8. Не думав над цим

13.9. Думав, але ще не визначився

13.10. Інше___________________________________________________________

14. Чи хотіли б ви звернутись до центру зайнятості за допомогою у разі незайнятості після закінчення школи?

14.1. Так

14.2. Ні

14.3. Важко сказати

15. Якими видами соціальних послуг, що може надати служба зайнятості, перш за все ви хотіли б скористатись? (оберіть всі можливі варіанти або допишіть свій)

15 І Отримати довідкову інформацію про послуги, які надає центр зайнятості, стан ринку праці, перспективи розвитку, вакансії

15.2 Знайти роботу, яка не потребує спеціальної підготовки

15.3 Прийняти участь в оплачуваних тимчасових роботах

15.4 Отримати інформацію щодо відкриття власної справи

15.5 Прийняти участі, у семінарі з техніки пошуку роботи

15.6Одержати профдіагностичну консультацію з метою допомоги у моєму професійному самовизначенні

15.7 Пройти професійне навчання за рахунок служби зайнятості

15.8 Інші послуги___________________________________________________

15.9 Не планую звертатись до центру зайнятості

16. Як ви відноситеся щодо можливостей навчання, роботи та життя в іншій країні?

16.1. Хотів би виїхати за кордон для постійної роботи (навчання) та проживання

16.2. Хотів би виїхати на тривалий час (більше 3-х років) за кордон для роботи та навчання

16.3. Хотів би виїхати для нетривалої роботи (стажування, навчання) за кордон

16.4. Виїжджати за кордон не збираюсь, але хотів би працювати на спільному підприємстві з закордонними фірмами в нашій країні

16.5. Не хотів би ні виїжджати за кордон, ні працювати в закордонних фірмах

16.6. Ще не визначився

17. Чи виникала у вас думка щодо заняття підприємницькою діяльністю?

17.1. Так

17.2. Ні

17.3. Не думав над цим

18. В якій сфері діяльності ви хотіли б заснувати власну справу?

18.1. Промислове виробництво

18.2. Сільськогосподарське виробництво

18.3. Будівництво

18.4. Транспортна сфера

18.5. Оптова торгівля

18.6. Роздрібна торгівля

18.7. Обслуговуюча сфера

18.8. Освітня діяльність

18.9. Туристична діяльність

18.10. Рекреаційна діяльність (організація відпочинку та дозвілля)

18.11. Інше_________________________________________________________

18.12. Я не хотів би бути підприємцем

Розкажіть про себе

Ваша стать:

Чоловіча

 Жіноча

Місце проживання:

Місто (райцентр)

 Село

Заняття ваших батьків:

Батька ______________________________________________________________

Матері_____________________________________________________________

 Дякуємо за участь в опитуванні !

 


Урок №3.

Тема: Тема: Професіограма - важливе джерело інформації про професії.

Мета:

-         дати визначення поняттю «Професіограма»;

-         познайомити учнів з правилами складання характеристики професії;

-         розвивати уміння співвідносити свої якості з вимогами професії, яку обираєш, до працівника.

-         виховувати пошану до професії механізатора.

Обладнання: енциклопедія « Світ професій», професіограми окремих професій.

Хід уроку.

1.     Поняття «Професіограми».

 Щоб правильно обрати професію, треба якомога повніше знати зміст, характер праці та відносин у процесі майбутньої трудової діяльності. Джерелом таких знань можуть бути навчальні заняття, різні форми позакласної роботи, зустрічі - бесіди із спеціалістами, самостійне вивчення літератури.

 Одним із найважливіших джерел інформації про професію є професіограми.

 Професіограма - характеристика, опис професії, основних вимог, які становить професія до особистих якостей людини: розумових, психологічних, фізичних та інших.

 Усі професіограми побудовано за такою схемою:

 Загальна характеристика професії

·        код професії;

·        історія виникнення професії;

·        які зміни зазнала професія під впливом науково-технічного прогресу;

·  суспільно-економічне значення професії у державному господарстві та перспективи її розвитку;

·        основний зміст функціональних обов’язків (що робітник / працівник повинен знати і вміти, за що відповідає);

·        характеристика процесу праці (вид праці: ручна, механізована, автоматизована; одночасне чи масове виробництво, тем та ритм роботи);

·  засоби виробництва (матеріали, інструменти, устаткування);

·        зв’язки з іншими професіями;

·  готовність до можливих змін к професіональній діяльності.

 Санітарно-гігієнічні умови та безпека праці.

·  ступінь тяжкості та напруженості праці;

·  обмеження щодо статі;

·  режим праці та відпочинку;

·  особливі умови та фактори праці;

·  можливості помилок, аварії, травматизму.

Вимоги професії до працівника

·   необхідний рівень знань певних шкільних дисциплін;

·   медичні вимоги;

·   вимоги щодо схильності та інтересів;

·   психофізіологічні вимоги (відчуття, сприймання, увага, психомоторика);

·   вимоги до інтелектуальної сфери (особливості пам’яті, мислення, уявлення, спостережливості);

·   вимоги до емоційно-вольової сфери (самовладання, урівноваженість, стриманість, рішучість, упевненість, здатність до ризику);

·   вимоги до морально-ділових якостей.

 Професійне навчання

·   заклади, де відбувається професійне навчання;

·   загальні умови та вимоги щодо вступу до професійного навчального закладу (необхідні практичні навички).

·  Матеріальне заохочення професійного навчання;

·  Провідні навчальні дисципліни, що вивчаються;

·  Форми та тривалість навчання;

·  Якими ще професіями можна оволодіти за допомогою навчального матеріалу, що вивчається;

·  Конкретні місця, форми і умови навчання, рівень отриманої кваліфікації (регіональний рівень).

 Протипоказання до навчання та виконання професійних обов’язків

·  Медичні протипоказання до навчання та роботи за відповідною професією;

·  Психофізіологічні та психологічні обмеження щодо освоєння та роботи за відповідною професією;

·  Позитивні поради.

 Заробіток

·   Наявність заробітку під час навчання;

·  вірогідний регіональний середній заробіток за професією;

·  середній заробіток за професією на конкретних підприємствах (закладах), установах регіону.

 Підвищення кваліфікації

·  ймовірність працевлаштування після навчання;

· галузеві та регіональні потреби господарства у кадрах відповідної професії;

· зайнятість жінок;

· ризик безробіття;

· інші галузі господарства та професії, де можна реалізувати набуті професійні знання.

 Перспектива зайнятості

·  подальше професійне навчання;

· підвищення кваліфікації та оволодіння суміжними професіями;

· спеціалізація у межах конкретної професії.

 

 Обираючи трудовий шлях, корисно скласти професіограму можливої професії. Це дасть змогу глибше зрозуміти зміст майбутньої професії, оцінити свою професійну придатність до неї. Складання професіограми допоможе визначити також професійно важливі якості, які ви повинні формувати або розвивати в себе (вони повинні становити основу професійного плану).

 Складаючи професіограму, можна користуватися енциклопедією « Світ професій», різноманітними довідковими виданнями.

 2.Професіограма “Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва“.

 Загальна характеристика професії.

·        керування різноманітними видами тракторів, комбайнів, вантажних автомобілів;

·        перевірка їх технічної справності і здійснення нескладного ремонту техніки;

·        виконання оранки, посіву, збирання, транспортування врожаю;

·        спостереження за показниками приладів, роботою двигуна, станом машини;

·        в період сівби і збирання врожаю робочий день не нормований.

 Вимоги до індивідуальних особливостей спеціаліста:

·        фізична сила і витривалість ;

·        достатня гострота слуху ;

·        хороший об’ємний окомір;

·        точна сенсомоторна реакція ;

·        стійкий інтерес до роботи з технікою;

·        технічна спостережливість ;

·        кмітливість.

 Медичні протипоказання

·        серцево-судинні захворювання ;

·        хвороби опорно-рухового апарату (радикуліт, артрит і т.д.);

·        виражені дефекти органів зору і слуху ;

·        нервово-психічні розлади.

 Вимоги до професійної підготовки

Треба знати:

·        основи фізики, біології, геометрії;

·        теорію машин і механізмів ;

·        металознавство ;

·        агротехніку;

·        призначення і використання слюсарних інструментів.

 Споріднені професії

·        автомеханік;

·        водійські професії різних типів ;

·        викладач спецкурсу в профтехучилищі.

3.Професіограма « Механізатор меліоративних робіт».

 Меліоративні роботи мають на меті докорінне поліпшення земель. Це й зміна комплексу природних умов у потрібному для сільського господарства напрямі, і залучення в сільськогосподарський оборот нових земель, і створення найкращих можливостей для розвитку сільськогосподарського виробництва у різних районах країни. Тепер майже всі меліоративні роботи механізовано.

 Механізатор виконує різноманітні земляні роботи на тракторних агрегатах із землерийними машинами, екскаваторах та грейдерах. На полях із штучним зрошенням він працює з насосними, дощувальними та іншими гідротехнічними установками. Механізатор зобов’язаний також готувати машини до роботи, доглядати за ними, перевіряти та регулювати окремі механізми.

 Усі меліоративні роботи проводяться за технічними картами. Завдання механізатора - уважно, швидко й точно вивчити технічну карту і спланувати свою роботу. Він повинен знати зовнішні ознаки та властивості ґрунтів, уміти виявити й усувати в польових умовах несправності техніки. Ця робота пов’язана з впливом на організм шуму, вібрації, запиленості, несприятливих меліоративних умов, вимагає вольового напруження та активної розумової діяльності. Можливі тривалі відрядження. Той, хто обрав цю професію, повинен мати добре здоров’я та витривалість, а також розвинуті кольоро - та світловідчуття, слух.

 Здобути професію можна в сільських ПТУ, а також продовжити освіту - у сільськогосподарських технікумах, вищих навчальних закладах.

 Споріднені професії: механізатор широкого профілю, майстер зрошення, машиніст дренажних машин.

 

4.Підсумок уроку.


Урок №4-5.

 

Тема: Особливості праці водія. Екскурсія в автогараж.

Мета: ознайомити учнів з роботою водія ;

 поглибити знання про професіограму;

 розвивати аналітичне мислення ;

 виховувати пошану до робітничих професій.

 Хід уроку.

1. Складання професіограми.

Опис.

·        людина, яка керує легковими і вантажними автомобілями і автобусами всіх марок.

Попит на ринку праці.

·        попит на ринку праці був і залишається стабільно високим.

Обов’язки.

·        окрім безпосереднього керування автомобілем, водій усуває дрібні поломки, які виникають, контролює, наприклад, дотримання пасажирами правил проїзду, посадки і висадки чи правильність закріплення вантажу в кузові;

·        повинен володіти навичками керування машиною в різних умовах і знати правила дорожнього руху, способи визначення і усунення поломок, будову автомобіля;

·        має оперативне мислення, здатність в короткий термін оцінити дорожню ситуацію і прийняти правильне рішення ;

·        важливо зберігати пильність (не засинати) в одноманітних дорожніх умовах ;

·        водій має бути передбачливим, спостережливим і вдумливим (бачити не тільки те, що відбувається на дорозі, а і те, що може відбутися, судячи з поведінки учасників руху);

·        професія водія пред’являє певні вимоги до фізичної підготовки, стану здоров’я.

 

2.Учням було задано професіографічне дослідження.

Професіографічне дослідження ґрунтується на організації самостійного вивчення професійної діяльності учнями і передбачає самостійне добування інформації про дану професію групами школярів з метою складання її професіографічної характеристики.

Професія вивчається за розділами професіограми, за якими учні розбиваються на групи. Кожна пошукова група на уроці подає зібраний матеріал (текстовий і ілюстрований), сукупність якого, репрезентує професіграфічну характеристику професії.

Професіографічне дослідження забезпечує високий рівень пізнавальної активності учнів і задоволення їх допитливості, дає можливість школярам повніше й глибше ознайомитися з професіями.

Учнів поділено на п’ять груп, кожна отримала завдання дослідити:

·        загальну характеристику водія категорії “В”, “ С “;

·        індивідуальні вимоги ;

·        медичні протипоказання ;

·        кваліфікаційні вимоги ;

·        споріднені професії.

Результатом спільної роботи стала складена в результаті доповіді груп професіограма.

Водій автомобіля

(категорії” В”,“ С”).

Загальна характеристика:

·        керування транспортними засобами різноманітного призначення ;

·        перевезення вантажів і людей ;

·        перевірка справності механізмів автомобіля ;

·        виявлення причин несправностей і їх усунення;

·        щоденне технічне обслуговування автомобіля: миття, заправка його пальним та мастилом, змазка, огляд і т. д.

Індивідуальні вимоги:

·        хороша фізична підготовка і витривалість ;

·        хороший окомір ;

·        хороший слух;

·        хороша реакція на об’єкти, що рухаються ;

·        великий обсяг уваги ;

·        висока здатність до розподілу і концентрації уваги ;

·        розвинене наглядно-образне мислення ;

·        просторова уява ;

·        висока емоційна стійкість ;

·        самовладання ;

·        дисциплінованість;

·        відповідальність.

Медичні протипоказання:

·        нервово-психічні захворювання ;

·        захворювання хребта;

·        виразкова хвороба ;

·        дальтонізм ;

·        епілепсія;

·        порушення вестибулярного апарату.

Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

·        математику ;

·        фізику ;

·        креслення ;

·        географію ;

·        правила дорожнього руху ;

·        будову автомобіля ;

·        порядок і періодичність робіт по технічному обслуговуванню автомобіля;

Повинен володіти достатньо високою технікою керування автомобілем.

Споріднені професії:

·        слюсар по ремонту автомобілів ;

·        бульдозерист ;

·        водій пасажирського транспорту ;

·        комбайнер ;

·        тракторист.

3.Екскурсія в автогараж.

Професіографічна екскурсія, завдання якої полягає в тому, щоб, з одного боку ознайомити учнів з професіографічної характеристикою конкретної професії, а з другого – навчити їх самостійно проводити аналіз професій з метою професійної орієнтації. Іншими словами, професіографічна екскурсія – це форма пізнавальної діяльності учнів, спрямована на отримання та аналіз професіографічної інформації безпосередньо в конкретних умовах професійної діяльності людей.


Урок № 6.

Тема: Ветеринарна служба СВК” Борозенське “.

Мета: познайомити учнів з роботою ветеринарної служби господарства через зустріч з головним ветеринарним лікарем Медвідем В.П;

скласти професіограми ветеринарного лікаря та фельдшера ;

розвивати вміння використовувати набуті знання для практичного використання

Хід уроку.

1.                                         Зустріч з головним ветеринарним лікарем господарства Медвідь В.

Професіографічна зустріч є одним із шляхів вивчення учнями професій і являє собою зустріч представника певної професії з школярами. В процесі професіографічної зустрічі учні спільно з представником професії проводять психологічний аналіз змісту професійної діяльності, знайомляться з вимогами професії до психологічної сфери особистості. За допомогою учнів представник професії розкриває соціально-економічні й технологічні аспекти професійної діяльності, а також психологічну структуру своєї професії й аналізує себе як спеціаліста. При цьому він відповідає на поставлені ним же та учнями запитання:

а) що йому подобається в професії ;

б) завдяки чому йому вдається досягти успіхів у праці ;

в) чому ця професія подобається не кожній людині ;

г) чому в цьому виді професійної діяльності деякі працівники не справляються з окремими завданнями або справляються погано.

2. Складання професіограми ветеринарного лікаря та фельдшера.

Ветеринарний лікар.

Опис.

Спеціаліст по боротьбі з хворобами, спільними для людей і тварин.

Попит на ринку праці.

Професія користується попитом.

Загальна характеристика.

·        Охорона здоров’я сільськогосподарських та промислових тварин – спирання зростанню поголів’я худоби та птиці, а відповідно, збільшенню виробництва м’яса,

 яєць, молока та інших продуктів харчування ;

·        вивчення збудників інфекційних хвороб у тварин ;

·        модернізація способів масових профілактичних привичок, що проводяться в у тваринництві;

·        постійна боротьба з антропозоонозами (ними людина заражається від хворих чи перехворівши тварин, через отримані від них продукти та сировину) ;

·        контроль санітарної якості м’яса, молока та інших продуктів тваринництва ;

·        контроль за чітким дотриманням зоогігієни працівниками тваринницьких ферм ;

·        контроль санітарного стану доїльних агрегатів та молочного реманенту ;

·        постійний нагляд за сільськогосподарськими тваринами ;

·        проведення ветеринарно-санітарної експертизи, виявлення доброякісності продукції, що поступає на продаж, у сферу суспільного харчування ;

·        накладання заборони на непридатні продукти чи проведення їх конфіскації ;

·        контроль застосування ядохімікатів, котрі вони перевіряють на можливість їх накопичення в живих організмах і забруднення таким чином продуктів харчування ;

·        робота на ветеринарних станціях, у колгоспах, у відділах виробничо-ветеринарного контролю на м’ясокомбінатах, на м’ясомолочних і харчових контрольних станціях, в лабораторіях, у НДІ ветеринарної санітарії.

Індивідуальні вимоги.

·        чесність ;

·        принциповість ;

·        велике почуття відповідальності ;

·        уміння відстоювати власну думку і доводити розпочату справу до кінця ;

·        підвищена спостережливість і увага до дрібниць;

·        акуратність ;

·        терпіння ;

·         витримка ;

·        уміння контактувати з людьми ;

·        любов до тварин.

Споріднені професії:

·        санітарний лікар ;

·        ветеринарний фельдшер.

Кваліфікаційні вимоги:

Ветеринарні академії, інститути сільського господарства.

Ветеринарний фельдшер.

Загальна характеристика.

·        Надає ветеринарну допомогу домашнім і сільськогосподарським тваринам, тваринам у цирку, зоопарках ;

·        Попереджає захворювання тварин, проводить заходи по підвищенню їх продуктивності, по забезпеченню населення високоякісними продуктами;

·        Слідкує за ветеринарно-санітарним станом місць проживання тварин ;

·        Проводить огляд тварин і експертизу м’яса і молока, організовує і проводить дезинфекцію і дератизацію приміщень тваринницьких ферм і приміщень для зберігання і переробки продукції.

Індивідуальні вимоги:

·        Любов до тварин ;

·        Розвинена пам'ять на образи, рух, цифри ;

·        Високий ступінь концентрації уваги, її стійкість ;

·        Сила волі ;

·        Спостережливість ;

·        Терплячість ;

·        Витривалість і фізична сила ;

·        Акуратність ;

·        Не гидливість ;

·        Вимогливість до себе і до інших.

Медичні протипоказання:

·        Легеневі захворювання, туберкульоз ;

·        Серцево-судинні захворювання ;

·        Хронічні захворювання нирок і нервової системи ;

·        Ендокринні захворювання.

Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

·        біологію ;

·        хімію;

·        лікарські препарати ;

·        відмінність у біологічних зв’язках тваринного світу, хвороби, характерні для певних видів тварин.

Повинен вміти:

·        розпізнавати хвороби тварин ;

·        надавати кваліфіковану лікарську допомогу ;

·        правильно використовувати ветеринарне устаткування.

Споріднені професії:

·        зоолог;

·        біолог;

·        бджільник;

·        рибовод;

·        зоотехнік;

·        жокей;

·        звірівник;

·        кролівник;

·        птахівник;

·        тренер коней.

3.Підсумок уроку.


Урок №7.

Тема: Тваринництво. Успіхи. Недоліки. Робота з матеріалами місцевої преси.

Мета: за допомогою газетних матеріалів, власних спостережень учнів познайомити учнів з роботою тваринників;

навчати учнів робити аналіз прочитаного матеріалу ; розвивати вміння складати професіограму; виховувати пошану до праці тваринника та гордість за рідне господарство.

 Хід уроку.

1. Зустріч з головою СВК” Борозенське “Медвідем М.М.(Вимоги до професіографічної зустрічі див.урок №6.)

2.Робота з газетним матеріалом.

На урок учні підготувати добірки газетних матеріалів про роботу тваринників, зокрема СВК “Борозенське”. Протягом першої частини уроку учні діляться прочитаним матеріалом, аналізують його.

Тваринництво – гарна звичка, вважає Микола Михайлович.

Не дивно, що в нашо­му районі зараз знову приділяють велику увагу розвиткові тваринницт­ва. Деякі господарники хоч і жаліються на його збитковість, усе ж добре розуміють, що на відміну від рослинництва, яке дає прибуток раз на рік, воно, при необхідності, забезпечить живою коп­ійкою цілорічно.

Але ж тільки за доб­рого господарювання. Як виявилося на сьо­годнішній день, справжніх господар­ників і спеціалістів у зоо­технічній науці в нас не так уже й багато. Лише кілька господарств збе­регли кращі традиції й технології вирощування тварин, хоча труднощі довелося долати ней­мовірні. Одним з таких господарств залишаєть­ся в районі СВК „Борозенське". Нещодавно ми побували тут, зустрі­лися з головним зоотехніком, не лише за фа­хом, а й за покликанням - Миколою Костянтиновичем Юрченком, який ось уже 26 років пліч-о-пліч з керівництвом „Борозенського", колегами-спеціаліста­ми, тваринниками утри­мують галузь на належ­ному рівні.

Неврожаї останніх 3-4 років якнайгірше по­значились на тваринництві. Впродовж цього часу щорічна зимівля була для господарств справжнім випробу­ванням. А весна-і поготів. Поки не з'явить­ся моло­да трава. Торік, на­приклад, у середині березня корівок уже ви­пасали в лісосмугах. А нинішня зи­мівля, мабуть, затягнеть­ся. Годівля-ось що триво­жить найбільше. Щоб зберегти поголів'я великої рогатої худоби, молочного гурту, що налічує близько тисячі голів у госпо­дарстві, доводиться змен­шувати денний раціон: кількість фуражу, годувати переважно соломою. Си­лос, сіно час від часу заво­зять з інших господарств сусідніх районів. При цьо­му мінеральні добавки до­даються в необхідній кількості.

Разом з головним зоо­техніком ми побували на молочнотоварних фермах третього та четвертого відділків. На перший по­гляд важко повірити, що десятиліття руйнувань не наклали свого відбитку на звичний розпорядок робо­ти. Хоча впродовж років доводилось таки скорочувати поголів’я, про що свідчать деякі порожні, але не зруйновані бази. Життя триває: трудівники госпо­дарства отримують хліб, спечений місцевими хлібо­пекарнями. Кожен за ба­жанням може взяти в раху­нок зарплати м'ясо, крупи, борошняні вироби, олію, вершки, які теж виготовля­ють у господарстві.

Про те, як тваринники дійсно вболівають за свою галузь, свідчить їх добро­совісне ставлення в усьо­му: бази, де утримують корів, телиць та теляток - чисті й затишні, але найго­ловніше - механізовані. Як не сумно визнавати, але насправді можуть здивува­ти досі діючі автопоїлки, транспортери по очищен­ню від гною, механізоване доїння. До всього тут ставляться бережливо.

„Люди в нас свідомі, - відповів Микола Костянти­нович, - тай кому хочеться залишитися без роботи". Розповідають борозенцям про своє нелегке життя мешканці інших сіл: госпо­дарства розпались, ферми порожні, працювати ніде. „А у нас в тваринницькій галузі, - веде далі зоо­технік, - працює близько трьохсот чоловік". Серед доярок, телятниць, голов­них спеціалістів і досі пере­дається кращий досвід і навички в роботі, а голов­не - трудівники господар­ства і досі пишаються тим, що живуть і працюють в одному з кращих госпо­дарств району, а може, й в області.

Рік на рік не приходиться. Не надто вдалим був 2002-й для тваринництва „Борозенського". І все че­рез недостатню кормову базу, через посуху. Хоча в попередньому році від га­лузі отримали близько 650 тисяч гривень прибутку. Не кращі види на врожай нин­ішнього року. Переймаєть­ся голова СВК„Борозенсь­ке" Микола Михайлович Медвідь: скільки грошей та праці вклали в осінню сівбу, на сьогодні більше половини озимини вимер­зло. Інший голова на місці Миколи Михайловича, можливо б, опустив руки, почав би шукати баласт, яким на сьогодні може бути тваринництво. Та тільки не він.

„Тваринництво - це, якщо бажаєте, звичка, доб­ра звичка, - розповідає го­лова. - Позбувшись її, упевнений, все піде шке­реберть..." У пошуках вихо­ду з нелегкої ситуації гос­подарство намірене скористатись банківським кредитом, щоб провести весняну сівбу і тим самим зберегти галузь тварин­ництва.

Крім трьох тисяч голів великої рогатої худоби, на відділках господарства ут­римується понад чотири тисячі голів свиней. Торік за кілограм живої ваги по 3,40 - 4 гривні. Мож­на сказати, задарма. Коли ж нарешті „нагорі" чиновники зглянуться на власного сільгосптоваровиробника?!"

Поки „нагорі згля­нуться", на місці не чека­ють. Цього року тварин­ники планують отримати понад 6,5 тисячі поро­сят, близько тисячі голів телят, молока в серед­ньому від однієї корови - понад 2 тисячі кілог­рамів, м'яса понад 600 тонн. За цими, можливо не дуже багатообіцяючими цифрами, - тонн. За цими, можливо не дуже багатообіцяючими цифрами, - дальший розвиток тва­ринницької галузі.

О. Данильченко.

Птахівництво має свої переваги.

Зранку надворі близько 18° морозу. Він тримається навіть удень. Коли нарешті за­кінчиться ця зима, ця холоднеча? - жалі­ються на незвичну для нашого регіону по­году селяни. „Яка надія була на нинішній урожай! - із сумом розповідає нам голова СТОВ „ 1 Травня" Сергій Олексійович Косюк. - Придбали елітне насіння, в найоптимальніші строки засіяли 650 гек­тарів кращих парових земель. І ось тепер маємо - половина посівів озимої пше­ниці вимерзла, решта - „задихається" під льодяною кіркою..."

Невдумливий чи необізнаний в сільському господарстві читач поцікавить­ся: причому тут вимерзла пшениця і птахівництво? Справа в тому, що у вели­ких сільськогосподарських підприємствах усе взаємопов'язане: хочеш тримати худобу чи птицю - запасайся власним кормом.

Весняна сівба, з усьо­го видно, обіцяє бути на­пруженою. Доведеться пе­ресівати чимало площ, а це - додаткові витрати для господарств, які й без того знаходяться в складних фінансових умовах. „Ми не розраховуємо на

банківські кредити, щоб придбати на весну пально-мастильні матеріали, -ділиться своїми думками Сергій Олексійович, - не маємо такої застави, що могла б сподобатися бан­кірам: види на врожай цьо­го року невтішні, сільгосп­техніка розпайована між членами товариства, і ми не маємо права нею ризи­кувати". Залишається в селянина лише худоба. Але банкіри дуже дешево її цінують. Тому виробникам набагато вигідніше самим реалізувати худобу та тва­ринницьку продукцію.

Ще торік у керівництва СТОВ „1 Травня" були пер­спективні плани на розви­ток птахівничої галузі, бо отримали від неї 12 тис. грн. прибутку. Зараз ця перспектива дещо затьма­рилася реаліями сьогоден­ня. Надто дорого господар­ству обходиться утримання птиці. Щоб прогодувати сім тисяч голів курей, щодня необхідно близько 900 кілограмів зерна (добре, що свого надбали), яке за нинішніми мірками коштує близько 450 гривень і більше за тонну. Практична ж віддача від курей ось уже кілька тижнів поспіль низь­ка. Якщо до нового року від 5 тисяч 800 курок-несучок збирали понад 2 тисячі штук яєць, то тепер в се­редньому - 1300-1500 штук. До того ж, знизився попит на яйця, і, відповідно - ціни. Тепер господарство замість 800 гривень, як було раніше, щодня має тільки близько 300 гри­вень. Отже, намітилися збитки. Звичайно, на про­дуктивність птиці вплинули різкі перепади температури. І тут уже нічого не поро­биш, окрім як чекати тепла „У нас птиці добре зимується, - розповідає завідуючий фермою Василь Матвійович Тарташник. - У приміщенні колишнього корівника, який ми облад­нали під пташник, просто­ро і тепло. Та, головне - дбайливий догляд. Ось тут поталанило з кадрами. Усі пташниці дуже відпові­дальні і старанні". Так, дійсно, щоб упоратися з метушливим і галасливим хазяйством, треба бути дуже дбайливим і відпові­дальним. До того ж мати ще й терпіння та витримку, адже догляд за птицею позбавлений щонаймен­шого натяку на механіза­цію. Наталії Олександро­вич, Наталії Косовій, Катерині Ярошенко, Юлії Демчишиній доводиться щодня вручну годувати, напувати курей та півників, чистити в пташнику, в годі­вницях, збирати яйця, підстилати сідла, та ще и охороняти своїх підопіч­них.

„Ох і набігалися-натопталися ми всі біля птиці, - зізнався Василь Матвійо­вич, - і голова наш, і спец­іалісти, і дівчата-пташниці! А стільки мороки було, поки щеплення провели! Зате тепер, у найризикованіший період, коли кожен живий організм відчуває авітаміноз, особливо враз­ливий до інфекційних хво­роб, поголів'я курей, у доб­ру годину сказати, повністю збережено. Пти­цю підтримуємо цукровим буряком, капустою".

Ось так і трудяться в господарстві, не опуска­ють руки, хоча є від чого: і погода не радує, і уряд лише обіцянками про підтримку сільгосптоваровиробника заспокоює. Але є надія у голови СТОВ Сер­гія Олексійовича, що птах­івництво в госпо­дарстві, завдяки підтримці районної державної адмін­істрації, управління сільського господарства і продовольства, вдасться зберегти, бо галузь, як і тваринництво, має свої пе­реваги, якщо над її розвит­ком працювати не рік-два, а з огляду на перспективу. Тим більше спеціалісти в "1 Травні" є: зоотехнік Василь Матвійович Тарташник, ветлікар Петро Борисо­вич Скакун та й сам голо­ва за фахом - зоотехнік, колись працював у госпо­дарстві „Промінь", де свого часу брав неабияк участь у створенні і розвит­кові птахівничої галузі.

„Є в нас деякі плани щодо подальшого розвит­ку птахівництва в госпо­дарстві, - ділиться думкою Сергій Олексійович. - Хо­чемо тісно співпрацювати з нашою птахівничою інкуба­ційною станцією. Зараз до її керівництва став досвід­чений та ініціативний фахі­вець Володимир Робертович Калнаус, який де цього працював ветліка­рем у СВК „Промінь". Осо­бисто знаю його як про­фесіонала, а тому думаю, що наша співпраця буде взаємовигідною. Постав­ляючи інкубаційне яйце птахівничому підприєм­ству, збільшаться обсяги інкубації в цілому, а це в свою чергу позитивно вплине на вартість молод­няка птиці. Через низькі обсяги інкубації ціни на до­бових курчат торік були дещо вищими, ніж на рин­ку, а тому люди частіше зверталися саме на ри­нок.

Інкубаційні яйця, які збираються запропонува­ти птахівники „І Травня", мають певний імунітет про­ти інфекційних хвороб. Це вам не якась продукція сумнівної якості з домаш­нього саморобного інкуба­тора. А порода курей „хай-секс" відома як світовий лідер з високими продук­тивними показниками.

 

 3. Підсумок уроку.


Урок №8.

Тема: Профорієнтаційна гра “ Стажери – інопланетяни”.

Мета: в процесі гри з’ясувати, як учні засвоїли вивчений матеріал ;

розвивати навички спілкування ; виховувати пошану до представників сільськогосподарських професій.

Хід гри.

Гра дає змогу познайомити школярів зі структурою сільськогосподарського підприємства й вимогами основних сільськогосподарських професій.

Час гри – 45 хвилин.

За бажанням дітей вибираються 2 професори-інопланетянина, які хочуть вивчити основні земні професії і пройти стажування. Вони виходять із класу, і кожен інопланетянин продумує свій неземний вигляд, на заздалегідь заготовленому папері складає запитання, що поставить землянам. Кожен учень із тих, що залишилися у класі, представляє ту чи іншу службу господарства (є головним ветлікарем, зоотехніком, інженером-електриком, економістом, бухгалтером, і, нарешті, головою господарства).

Їм роздають картки з короткими характеристиками “ доручених їм підрозділів “, указуються головні функції, типові умови праці, найважливіші вимоги до працівника даного підрозділу.

До зустрічі з інопланетянами ведучому краще на прикладі показати, як піде гра. Можна на дошці намалювати якусь надзвичайну істоту і запропонувати начальнику якого-небудь підрозділу висловитись про її придатність до роботи в даному підрозділі, розповісти про вимоги до працівника. після цього щодо даної професії можуть висловитися інші діти, сам ведучий.

У ході гри інопланетяни спочатку малюють свій вигляд на дошці (можна заздалегідь намалювати на плакаті), коментують його, відповідають на запитання (бажано, щоб вони стосувалися самих інопланетян), після чого керівники висловлюють свою думку і кожну професію обговорюють. за урок звичайно обговорюється 5-8 професій, і така робота проходить жвавіше і цікавіше, ніж розмови про відповідність людини професії.


Урок №9.

Тема: Твір” Моя майбутня професія “.

Мета: дати можливість учням висловити свої думки з приводу обраного на майбутнє фаху ; перевірити наскільки школярі готові психологічно до обраної професії;

розвивати навички зв’язного мовлення.

Хід уроку.

2.     Протягом 30 хвилин учні пишуть твір про професію, яку вони омріяли.

Завдання: описати вимоги професії до працівника ; зміст роботи ; дати характеристику позитивних та негативних сторін обраної професії.

Тобто, написати все, що вам відомо про омріяну професію.

3.     По закінченні роботи учні зачитують роботи товаришам.

Зразки творів:

Провізор

Учениці 10-А класу

Полякової Тамари

ВИБІР ПРОФЕСІЇ

Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносити радість, - одна з умов відчуття життєвої повноцінності.

 Вибір навчального закладу, а згодом професії значною мірою впливає на все наступне життя молодої людини.Тут не можна квапитися, покластися на випадковість.

Іноді на вибір спеціальності впливають батьки, їхня робота, уподобання. Обрати майбутню професію мені допомогла мама. Вона працює провізором, і я також хочу стати ним.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЇ ПРОВІЗОРА

Професія провізора...Багато хто говорить, що в ній немає нічого особливого. І все ж таки вона незвичайна в своїй багатогранності, в своєму значенні. Розповісти про неї все до кінця практично неможливо.

Спеціальність фармацевта – одна з найстаріших і шанованих на землі. Традиційно фармацевта уявляли з терезами або зі ступою в руках. Сучасного провізора оточує автоматика, електроніка, він повинен навчитись володіти найважливішими методами аналізу - спектрофотометрією, тонкошаровою хроматографією, вміти користуватись обчислювальною технікою, знати основні принципи конструювання ліків.

Фармацевт – вірний помічник лікаря. Без арсеналу у могутніх лікарських препаратів медицина була б безсильною в боротьбі з багатьма небезпечними хворобами.

Мабуть зустріти людину, якій не доводилось хоча б раз звертатись до аптеки так само важко, як знайти женьшень в Криму.

Але ви, напевно, ніколи не чули, щоб хворий, врятований від вірної смерті, несподівано сказав: “Дякую, провізоре!” Скоріше всього, він промовить: ”Дякую, лікарю!”

Чи зміг би лікар будь-якої спеціальності багато зробити без ліків, точніше, без людей, які їх виготовляють, вивчають та розробляють?

 Хто такий провізор? Це спеціаліст із вищою фармацевтичною освітою, який працює в сфері виробництва, зберігання, продажу лікарських препаратів.

Розрізняють провізорів-технологів, аналітиків, організаторів(це завідуючі аптеками, аптечними пунктами), косметологів.

Що ж входить до обов'язків фармацевта? Він повинен володіти певними знаннями в питаннях виготовлення, аналізу, зберігання, відпуску лікарських засобів. В своїй праці йому необхідно керувати спеціальними наказами Міністерства охорони здоров'я, довідниками, Державною фармакопеєю.

Провізор-технолог приймає рецепти, перевіряє правильність його оформлення, сумісність інгредієнтів(речовин, які входять до складу хімічних сполук, розчинів чи сумішей), відповідність прописаних доз віку хворого.

Оформлений рецепт потрапляє в асистентську кімнату до рук фармацевта. Його робоче місце розміщене за спеціальним столом, який обладнаний необхідним для роботи: бюречною системою, шафами. В процесі приготування ліків в аптеці діє система внутрішньоаптечного контролю, який здійснює провізор-аналітик, володіючий всіма його видами: письмовим, органолептичним, хімічним, фізичним опитування.

У теперішній час арсенал лікарських засобів дуже великий Значна кількість ліків потрапляє до нас з-за кордону. Провізор знає сам та інформує лікарів, хворих про наявність лікарських засобів, їх фармакологічну дію, про побічну дію та особливості прийому.

Професія провізора дуже відповідальна. Він не має права на брак, так як хворий перевірити якість ліків не в змозі. Працівник аптеки завжди повинен пам'ятати, що помилки в його роботі можуть бути трагічними, непоправними. Відомий давньогрецький лікар Сутрута писав, що “Ліки в руках знаючої людини стають напоєм безсмертя і життя, а в руках неука – подібно вогню і мечу.” В процесі праці фармацевт та провізор повинні бути зібрані, уважні, зосереджені. Кращих спеціалістів відрізняє висока вимогливість до себе, вміння себе контролювати.

Підвищені вимоги до додержання чистоти тіла, рук, одягу, робочого місця, посуду роблять працю провізора зовсім протипоказаною людині неакуратній, неохайній.

Майстерність аптечних працівників полягає не тільки в умінні і приготувати і відпустити ліки, а і в їх високій особистій культурі. В спілкуванні з хворим фармацевт і провізор ведуть себе рівно, спокійно, доброзичливо.

А тепер я хочу розповісти про свою маму, Полякову Тетяну Олексіївну.

Саме завдяки їй я пізнала і полюбила цю професію. Вперше я побувала в аптеці, ще коли ходила до дитячого садочка. Мені було дуже цікаво спостерігати, як мама проводила аналіз ліків: колбочки і пробірки з різнокольоровими розчинами, різнобарвні реактиви. Вже в школі почала цікавитись хімією, біологією, адже ці предмети є основними в даній спеціальності. По закінченню школи вступлю до Харківського національного фармацевтичного університету, де навчалась моя мама. Працює вона провізором в аптеці “Валентина” вже 12 років. Вибрала цю професію не випадково, адже мама – відповідальна, принципова, комунікабельна, чуйна людина: вона знаходить підхід до кожного відвідувача. Мама з увагою вислухає людину, порадить необхідний препарат, ніколи не відмовить у допомозі. І я теж хочу стати як мама.

[ФАРМАЦЕВТ – робітник аптеки, який готує ліки і має середню спеціальну освіту.]

[ПРОВІЗОР – працівник аптеки з вищою спеціальною освітою,який має право на управління аптекою.]

 

Сестра медична

Учениці 10 а класу

Шуст Юлії.

Я слухаю ті сповіді щодня.

Вони не криються,

Вони відверті – хворі

Це важко так – наосліп, навмання

Брести в чужих сльозах, в чужому горі.

Професіє! О, дай мені слова, дай силу – втілити,

 пізнати, розділити ….

В. Коротич

“Я слухаю ті сповіді …”

Вслухайтесь у це тепле, добре слово – сестра. щось рідне, сімейне чується в ньому. Так, сестра медична для багатьох людей, особливо хворих, обтяжених важким недугом, прикутих до ліжка і приречених до суворого,“палатно-лікарняного” режиму, стає тим світлим “ промінчиком “, що несе надію.

Сестра медична стає хворому саме сестрою, якій довіряють не лише тіло для процедур, але й душу, почуття та сподівання. Сестриччине лагідне обличчя назавжди залишається в пам’яті хворого.

Якщо у вас добре, співчутливе до людського болю серце, якщо ви здатні до останньої хвилини боротися за життя людини, зовсім вам незнайомої, якщо ви хочете нести надію хворим діткам і їх матусям, відчуваєте потребу заспокоювати і співчувати, а також бачити світлі вдячні очі вилікуваних людей, оберіть цю благородну професію – сестра медична.

Перші сестри милосердя були жінками з “вищого світу “ і віддавали тяжкохворим свої вміння та сумлінність. З часів Кримської війни гуртки і об’єднання сестер милосердя з’являються у багатьох розвинених країнах Європи. Особливого розвитку вони набули в Англії, де досі призначається премія та кращих сестер нагороджують медаллю Нантингейль, яка очолювала перший загін сестер - англійок. Так співвітчизники оцінили внесок цієї чудової жінки до благородної справи підтримки лікарів сестрами милосердя.

Сестра медична – так називається тепер ця поширена і дуже необхідна суспільству спеціальність.

За всіх змін суспільства, за всіх форм власності люди будуть хворіти, або необережно поводитись, що, звісно, буде потребувати не лише кваліфікованого лікаря, який встановить діагноз, а й кваліфікованого догляду.

А саме це забезпечує спеціаліст з відповідною медичною освітою - сестра медична.

Сестра медична – це загальна назва, бо відповідно до Державного класифікатора професій виділяється декілька спеціалізацій: пологового відділення, операційна, дієтична, з косметичних процедур, з масажу, милосердя, патронажна, санітарної авіації, станції швидкої допомоги, анестезист.

Сестра медична повинна точно виконувати всі призначення лікаря –спеціаліста. Вона працює практично весь час у приміщенні – лікарні, поліклініці, диспансері, диспансері, амбулаторії, санаторії, науково-дослідному інституті або дитячому закладі (школі, інтернаті чи дитсадку) – залежно від спеціалізації.

У лікарні чи диспансері сестра входить до складу медичної зміни або бригади. Режим роботи – 6-годинний, двозмінний, з нічними та святковими чергуваннями. Допомога хворому – головна мета цієї роботи, і тому режим її дуже напружений.

Сестра медична повинна не лише знати, але й уміти користуватися медичною апаратурою, виконувати всі призначення і швидко приймати рішення. До несприятливих факторів належить безпосередній контакт з хворим (особливо інфекційним), що посилює загрозу зараження, а також з медикаментами та дезинфікуючими розчинами, що спричиняють алергію. Постійне знаходження в психологічній готовності до дій, робота на ногах і фізичні навантаження – також несприятливі фактори цієї професії.

Робота дуже активна в контактному плані – потрібно вислухати лікаря-спеціаліста і кваліфіковано виконати його призначення, але й домовитися про обстеження хворих на медичній апаратурі та устаткуванні, про чітке виконання в лабораторії всіх аналізів, поспілкуватися з хворим, а потім кваліфіковано дати роз’яснення родичам хворого щодо особливостей його стану, лікування й одужання.

Потреба в професії сестра медична дуже висока, оскільки сестра медична може працювати в лікарнях, поліклініках, диспансерах, санаторіях і дитячих закладах усіх форм власності. Професію сестра медична можна отримати в медичному коледжі (училищі).

Агроном

із захисту рослин.

Робота учня 10б класу

Терещука Сергія

На зорі розвитку людства люди харчувалися тим, що давала їм дика природа, Наші предки збирали плоди різних дерев, ягоди, зерна дикорослих злаків, викопували бульби, цибулини. Перехід до окультурення рослин був тривалим і справою не одного покоління. А з появою культурних рослин змінилися умови життя людей, сталися великі зрушення в історії розвитку людства.

У світі рослин існують захворювання та шкідники, тому виникає необхідність їх захисту. Шкода, якої завдають рослинам хвороби та шкідники, була відома людям ще з давніх часів. Так, в ассирійських клинописах і в тибетських фресках (III тис. років до н. е.) згадується про спустошливі напади пустельної сарани ; в давньогрецьких та римських писаннях знаходять описи іржі, головні й інших захворювань рослин, що вважалися проявом “гніву божого “.

Якщо на варті здоров’я людей стоїть медицина, тварин – ветеринарія, то на варті здоров’я рослин – служба їх захисту. Основною фігурою цієї служби є агроном із захисту рослин. Його завдання полягають не тільки в знищенні шкідників та запобіганні захворювань рослин, а й у прогнозуванні їх появи та можливості їх розповсюдження.

З часом було зроблено спроби класифікувати хвороби рослин: розпочалося вивчення біології та фізіології цих захворювань, почали розробляти заходи боротьби з ними.

Агроном із захисту рослин повинен знати видовий склад шкідників, бур’янів у даній зоні, методику прогнозування їх появи та складання планів боротьби з ними ; будову та принцип дії механізмів, що використовуються для захисту рослин, технологічний режим їх роботи, можливі несправності та способи їх усунення ; склад отрутохімікатів, гербіцидів, їх призначення, правила техніки безпеки під час роботи з ними. Крім того, повинен вміти ставити діагноз на ураженість рослин шкідниками та хворобами ; обґрунтовувати використання тих чи інших засобів боротьби з ними, визначати терміни профілактичної обробки рослин.

Агроном із захисту рослин відповідає за організацію та проведення заходів щодо боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, бур’янами, за дотримання строків і високу якість робіт. До його обов’язків входить розробка річних та календарних планів захисту рослин, визначення потреб у коштах на захисні роботи, закупівлю хімічних препаратів, аналіз ефективності заходів, доцільності їх впровадження і окупності. Він здійснює інструктаж механізаторів та інших працівників, зайнятих на роботах з хімічними препаратами ; дає вказівки з питань їх застосування ; обстежує поля, сільськогосподарські угіддя, зерносклади і сховища ; відповідає за дотримання правил техніки безпеки при роботі з хімічними препаратами та їх збереженні ; складає плани захисту рослин.

Підготовкою кадрів агрономів із захисту рослин займаються вищі навчальні заклади сільськогосподарського профілю різних рівнів акредитації.


 Урок № 10.

 Тема: Навчальні заклади м. Херсона і Херсонської області.

 Мета: познайомити учнів з навчальними закладами ;

 навчати їх користуватися довідниками.

Хід уроку.

 Вищі навчальні заклади.

Умови прийому на перший курс вищих навчальних закладів.

1.     Херсонський державний аграрний університет

2.     Херсонський національний технічний університет

3.     Новокаховський політехнічний інститут

4.     Херсонський державний університет

5.     Херсонська філія національного університету кораблебудування ім.. адмірала Макарова

6.     Херсонська філія вищого навчального закладу” Відкритий Міжнародний університет розвитку людини “ Україна “

7.     Херсонський юридичний інститут національного університету внутрішніх справ

8.     Херсонське відділення дизайну державної академії керівних кадрів культури і мистецтва

9.     Спільний факультет Херсонського національного технічного університету і Харківського державного університету харчування та торгівлі

10.                       Міжнародний університет бізнесу і права

11.                      Херсонська філія вищого навчального закладу “ Європейський університет “

12.                      Спільний факультет “Фармація “ Харківського національного фармацевтичного університету України та Херсонського національного технічного університету

13.                      Херсонський факультет Харківського національного автомобільно-дорожнього університету при національному технічному університеті

14.                      Херсонський навчально-консультаційний пункт Одеського національного університету ім.І.І.Мечнікова

15.                      Херсонський морський інститут

16.                      Новокаховський гуманітарний інститут вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна “

17.                      Генічеський навчально-науковий консультаційний центр Херсонського національного технічного університету

18. Навчально-консультаційний пункт м. Генічеська Запорізького юридичного інституту МВС України

19. Навчально- консультаційний центр Харківської національної академії міського господарства м. Генічеська

20. Скадовське відділення Кримського факультету Східноукраїнського університету ім.. Даля

21.. Навчально- консультаційний пункт Харківського національного економічного університету м. Херсону

22. Каховський навчально – науково – консультаційний центр Херсонського національного технічного університету

23. Херсонський економічно-правовий інститут

24. Херсонське відділення національного університету внутрішніх справ

Вищі навчальні заклади I- II рівнів акредитації

1.Херсонська філія державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України

2.    Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету

3.    Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж

4.    Херсонський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету

5.    Текстильний технікум Херсонського національного технічного університету

6.    Херсонський морський коледж

7.    Херсонське морехідне училище рибної промисловості

8.    Херсонський базовий медичний коледж

9.    Херсонське музичне училище

10.                      Бериславське медичне училище

11.                      Бериславське педагогічне училище

12.                      Генічеське медичне училище

13.                      Каховський державний аграрний технікум

14.                      Новокаховський агротехнічний коледж

15.                      Новокаховський електромеханічний коледж

16.                      Новокаховський приладобудівний технікум

17.                      Садовський технікум Херсонського державного аграрного університету

18.                      Херсонське училище культури

Професійно-технічні навчальні заклади

Типові правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України.

1.     Херсонський професійний машинобудівний ліцей

2.     Вище професійно-технічне училище №2

3.     Професійно-морський ліцей Херсонського морського коледжу

4.     Херсонський професійний суднобудівний ліцей

5.     Білозерське професійно-технічне училище №6

6.     Новокаховський професійний електротехнічний ліцей

7.     Херсонський професійний ліцей побутового обслуговування

8.     Професійний кулінарний ліцей

9.     Професійно-технічне училище №10

10.    Херсонський професійний ліцей

11.    Херсонський професійний ліцей харчової промисловості

12.    Каховський професійний ліцей сфери послуг

13.     Професійно-технічне училище № 14

14.    Херсонське вище професійне комерційне училище

15.    Новокаховський професійний ліцей

16.    Вище професійне училище № 17

17.    Херсонський професійний ліцей сфери послуг

18.    Каланчацький район. Професійно-технічне училище №21

19.    Великолепетиський район.Професійно-технічне училище №22

20.    Генічеський район. Професійно-технічне училище №23

21.    Високопільський район. Архангельський професійний аграрний ліцей

22.    каховський професійний аграрний ліцей.

23.    Нововоронцовський район. Професійно-технічне училище №26

24.    Професійно-технічне училище №27 м. Генічеська

25.    Іванівський професійний аграрний ліцей

26.    Бериславський професійний аграрний ліцей

27.    Чаплинський професійний аграрний ліцей

28.    Цюрупинський професійний ліцей


Урок № 11-12

Тема: День відкритих дверей.

Мета: познайомити учнів з терміном ; навчати їх правил поведінки під час відвідин навчального закладу ;

виховувати почуття впевненості в собі ;

розвивати навички спілкування.

Хід уроку.

1.                       День відкритих дверей (ДВД)- захід, який щорічно проводиться ВНЗ, мета якого – залучити абітурієнтів до ВНЗу, відповісти на всі запитання стосовно вступу, направлення і т. д. Таку назву День відкритих дверей отримав тому, що зазвичай при вході до навчальних закладів, лабораторних приміщень університетів та інститутів у вас попросять документ – студентський квиток, посвідчення аспіранта. А в ДВД до будівлі навчального закладу може ввійти будь-який старшокласник і його батьки.

Відвідування ДВД може бути корисним для вирішення наступних задач:

2.Отримання загальної інформації про вузи(тобто, про те, що пропонує ринок освітніх послуг і які варіанти можливі). Якщо ви обрали собі спеціальність (назву професії), але не знаєте, де власне отримати освіту – випишіть із довідника вузів ті, де факультет, який вас цікавить і, ближче до весни зателефонуйте до них і дізнайтеся дати проведення ДВД. Якщо мета ваших відвідин – ознайомлення, не звертайте надто багато уваги на деталі на кшталт “документи, які вимагаються для вступу “, а сконцентруйтеся на тому, які кафедри є на факультеті, які спеціалізації і де влаштовуються працювати випускники. Звертайте увагу і на “загальне враження “ від ВНЗ.

3. Перевірка варіанта. Припустимо, що вам сподобався ВНЗ (його опис у довіднику, телефонні розмови з прийомною комісією. сайт в Інтернеті). Наразі є сенс прийти на ДВД, щоб уважніше придивитись. В результаті відвідування 2-3-х ДВД, вам необхідно зробити остаточний висновок на користь одного варіанту. Підійдіть до ДВД як до джерела інформації, необхідної для прийняття рішення. Складіть таблицю, в яку впишіть умови вступу, де працюють випускники, розмір ВНЗу і прогнозовані затрати на навчання, конкурс і т. п. Потім впишіть в таблицю дані по іншим ВНЗам, ДВД яких ви відвідали. Таблиця має бути максимально докладною, так що на ДВД, її взагалі не прибирати і записувати все, що зустрічається на шляху. Ввечері, після відвідування, заповніть графу “ Особисті враження “. Доречі, дещо ми не можемо пояснити раціонально, але відчуваємо інтуїтивно. Так що, коли відчуєте “ щось не те “ (начебто і заклад солідний, але не подобається він мені, не лежить до нього душа) – краще пошукайте деінде. Довіряйте власній інтуїції.

4.Отримання конкретної інформації щодо умов вступу (перелік вступних екзаменів, дати і порядок їх проведення, нові спеціалізації і факультети, адреси і контакти з репетиторами).

 ДВД проводиться зазвичай двічі – тричі на рік. Кожен ВНЗ визначає свою дату проведення ДВД. Великі університети проводять як загальний ДВД (чи просто загальні збори), так і по факультетам. Факультетські ДВД проходять не в один день, а в різні _ щоб абітурієнти, які ще не визначилися з вибором факультету могли їх відвідати. Практично завжди ДВД проходять в неділю.

Перший етап ДВД зазвичай проводиться в актовому, конференц-залах чи холах.

Присутні на ДВД: ректор вузу, декан факультету, голова приймальної комісії, заступник з навчальної роботи і т. д. Вони розповідають про систему освіти у даному вузі (наприклад, які ступені навчання – бакалавр, спеціаліст, магістр), про правила вступу на даний навчальний рік, про факультети і спеціалізації. По закінченні загальної частини пропонується задавати запитання.

Які запитання можна задавати:

·                                Який конкурс був у минулому році?

·                                Чи є військова кафедра і надається відстрочка від армії?

·                                Чи є у ВНЗ гуртожиток?

·                                Яка платня за проживання у гуртожитку?

·                                Чи надається гуртожиток під час навчання на підготовчих курсах?

·                                Який процент вступу абітурієнтів, що закінчили підготовчі курси на бюджетні місця?

·                                Чи можна подавати документи на кілька спеціальностей? Чи можливе навчання на двох факультетах одночасно? Які предмети здають на вступних екзаменах медалісти?

·                                Яка середня спеціальна освіта вважається профільною. Чи враховується вона при вступі і чи має значення стаж роботи?

·                                Чи є розподіл після закінчення вузу?

·                                Чи можна отримати у вашому університеті другу вищу освіту?

·                                Чи платна друга освіта?

·                                Скільки коштуватиме отримання другої освіти?

·                                Яка кількість студентів навчається на платній основі?

·                                Чи можна в процесі навчання перевестися з платної на безплатну форму навчання 7

·                                Чи можливий перехід з одного факультету на інший під час навчання?

·                                Чи можна перевестися до вашого університету з іншого навчального закладу?

·                                Чи можливий перехід з вечірньої форми навчання на денну? Чи враховуються оцінки в атестаті?

·                                Якщо абітурієнт не набрав достатню кількість балів на денну форму навчання, чи можлива повторна здача екзаменів на вечірню форму 7

·                                Чи є пільги для тих, хто закінчив профільний технікум і має стаж роботи по профілю при вступі на вечірню чи заочну форму навчання?

·                                Які іноземні мови вивчаються в університеті?

·                                Чи існують пільги для демобілізованих із лав армії7

·                                Чи проводите ви тестування на комп’ютерах?

·                                Скільки часу триває екзамен?

·                                Чи відбувається навчання студентів університету за кордоном по обміну?

Питань можна задавати ще стільки ж,а ще краще підготувати їх на окремому аркуші і передати на сцену.

Консультації з умов прийому і організації вступних іспитів (більш конкретні) зазвичай відбуваються в приміщені приймальної комісії. Однак, голова комісії, по закінченні загальної частини може вийти на сцену і відповісти на запитання. Уважно записуйте всі назви і дати.

Потім, як правило, відбуваються екскурсії по навчальним корпусам. На кафедрах викладачі вам розкажуть про спеціальності і спеціалізації. тут вам розкажуть про нові дослідження і останні розробки, а також покажуть промовистий список випускників кафедри, які працюють в самих престижних організаціях.

Не соромтеся запитувати все що вас цікавить у всіх, хто вам може відповісти. Окрім ручки і записника візьміть з собою гроші. Дуже часто у вестибюлі організовують продаж літератури для вступаючих – як з інформацією про вуз, так і посібники по підготовці до здачі

екзаменів. Тут же пропонують свої послуги відділення до вузівської підготовки, підготовчі курси, профільні школи, запишіть їх координати, але з досвіду відомо, що кращими є факультетські підготовчі курси: все-таки специфіку програми вони враховують краще від інших та і викладачі на екзаменах будуть ті ж.

Доречі, якщо ДВД у цікавлячих вас вузах проводяться в один день – скооперуйтеся з друзями, однокласниками.

5.Відвідування одного з навчальних закладів м. Херсона


Урок № 13.

Тема: Профорієнтація в сфері бізнесу і фінансів.

Мета: ознайомити учнів з професіями сфери бізнесу і фінансів;

Розвивати навички складання професіограм; виховувати бажання досягати виконання поставленої мети.

Хід уроку.

I. Вступна бесіда.

Сьогодні життя йде вперед семимильними кроками і те, що ще вчора було, здавалося б, недосяжно далеким, сьогодні виявляється простим і доступним. Ще зовсім недавно в нашому словнику слово “ бізнес” було присутнє номінально. Та навіть більшість людей не знали, що воно означає, а сьогодні кожен третій учень п’ятого класу на запитання “ Ким будеш коли виростеш?” відповідає: “ Бізнесменом “.

 А що вам відомо про професії, що існують у сфері бізнесу та фінансів?

На сьогоднішньому уроці ми говоритимемо про мало відомі (чи зовсім невідомі)професії. Почнемо подорож з сфери бізнесу.

Перед вами перелік, подивіться уважно на перелічені професії, і якщо ви знаєте про якусь із них – розкажіть.

Перелік професій, що належать до сфери бізнесу, про які йтиме мова.

1.     Бізнес-консультант.

2.     Бренд-менеджер.

3.     Брокер.

4.     Маркетолог.

5.     Маклер.

6.     Промоутер.

7.     Сіті-менеджер.

8.     Трейдер.

Отже, розглянемо чим займаються люди означених професій.

1.     Бізнес-консультант: надає консультаційні послуги фірмам, установам, організаціям по широкому колу питань;його послугами користуються організації, які не мають у своїх структурах відповідних відділів або бажаючі щось змінити, але не знаючі як.

2.     Бренд-менеджер – просування певної торгової марки. В англійській мові слово “бренд” початково означало “ печатка, фабрична марка, тавро”.В українській мові поки не знайшлося адекватного словосполучення, тому говоримо поки що без перекладу – бренд -(або бранд -) менеджер.

3.     Брокер – посередник при укладанні угод.

4.     Маркетолог організація стратегії продажу. Начальник відділу маркетингу – розробляє маркетингову політику на підприємстві на основі аналізу споживацьких якостей продукції, що випускається і прогнозування попиту та ринкової кон’юнктури ;

Керівництво проведенням досліджень основних факторів, які формують динаміку споживацького попиту на продукцію підприємства, співвідношення попиту і пропозиції на аналогічні види продукції, технічних та інших споживацьких якостей конкуруючої продукції.

5. Маклер- посередник при укладанні угод на фондових, товарних та валютних біржах ; ділок, який надає які-небудь послуги за плату.

 6.Промоутер – просування будь-якого товару чи послуги.

 7. Сіті- менеджер- регіональний торговий представник, директор міських продажів.

 8.Трейдер – Trader- торговець (англ.).

Ф І Н А Н С И.

1.                     Бухгалтер- обраховує прибутки і витрати; оформляє бухгалтерську документацію ;готує і здає звіти до податкової інспекції та інші перевіряючи організації ; складає звітні калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг)проводить нарахування та перерахування платежів до державного бюджету, внесків у позабюджетні фонди, заробітної плати співробітників, податків та ін.; робота суворо регламентована інструкціями, указами і постановами.

2.                     Контролер банку –здійснює банківські операції по розрахунково-касовому обслуговуванню і кредитуванню населення. підприємств ; приймає вклади, інші види заощаджень, платіжні документи, слідкує за правильністю їх оформлення ;готує виписки клієнту по розрахунковому рахунку, готує ділові документи, розраховує по процентній ставці розміри виплат, оформляє акредитиви, розрахункові чеки, продаж і купівлю цінних паперів (сертифікатів, лотарей, акцій); продає та купує валюту.

3.                     Податковий інспектор- контроль за дотриманням податкового законодавства

4.                     Фінансовий директор-визначає фінансову політику організації і керує фінансовими потоками підприємства. Важливий досвід (не менше 5 років) у фінансових видах діяльності.

5.                     Фінансовий менеджер – людина, яка керує фінансовими ресурсами підприємства ; ключова фігура в кожній фірмі в будь –якій сфері бізнесу, тому що будь-яка фірма, підприємство мають у своєму розпорядженні фінансові ресурси, якими треба керувати.

6.                     Аудитор-особа, уповноважена фінансовим органом чи запрошена підприємством, фірмою ; проводить внутрішній і зовнішній (незалежний) контроль підприємств ; здійснює перевірку рахунків, ревізію звітності та її достовірність та законність виконуваних операцій.

II.Завдання: використовуючи довідник професій знайти професії, які відносяться до сфери бізнесу і фінансів.


Урок № 14

Тема: Алгоритм нової справи. Зустріч з підприємцем села Мосійчуком С.В.

Мета: познайомити учнів з алгоритмом власного бізнесу ; навчати правильним діям під час започаткування бізнесу ; виховувати пошану до людей, які працюють в різних сферах бізнесової діяльності,

Хід уроку.

1.     Розповідь Мосійчука С.В. про бізнес, яким на даний момент він займається.

 На зустріч Сергій Васильович приніс деякі документи, розповів школярам, як правильно їх заповнити. Зокрема, патент на право займатися підприємницькою діяльністю, податкову декларацію та ін.

2.     Відповіді на запитання школярів.

3.     Гра “Асоціації.”

Вона призначена для корекції уявлень учнів 6-10 класів про професії, формування загального й емоційного ставлення до них, дає змогу розвинути уяву, інтуїцію,

 творче мислення.

З класу вибираються 3 особи, що за допомогою асоціативних запитань повинні будуть відгадати загадану іншими учнями професію. Краще попередньо назвати дітям професію і разом подумати, якого вона швидше за все може бути” кольору”, яким” рок-ансамблем “,” мелодією”, “запахом” чи “порою року” представлена.Це робиться для того, щоб учні зрозуміли суть асоціативних запитань, адже у грі забороняється ставити правильні запитання про предмет, умови, знаряддя праці.

Учні, які відгадують виходять із класу і придумують по 2 асоціативних запитання. Клас у цей час загадує одну професію.

 Ті, які вгадують, заходять і, звертаючись до конкретних учнів, ставлять свої запитання. Ведучий коротко фіксує 6 запитань і 6 відповідей, після чого команда, що відгадує, повинна за 30 секунд запропонувати 3 варіанти відповідей. Якщо хоча б одна відповідь правильна, вважається, що команда, що відгадує виграла. За урок, звичайно вдається розглянути 3-5 професій, оскільки ті, що відгадують у кожному турі міняються.

Можна грати в цю гру і наприкінці уроку, коли залишається хвилин 5-7 до кінця. Цього часу цілком вистачить, щоб розглянути 1 професію.


Урок №15.

Тема: Складання професіограм професій сфери бізнесу і фінансів.

Мета: навчати учнів правильно користуватися довідковою літературою;

Розвивати механічну пам'ять ; виховувати наполегливість.

Хід уроку.

Завдання: використовуючи довідник професій Козловського О.В скласти професіограми: касира, продавця, дистриб’ютора.

На виконання завдання відводиться 35 хвилин. Робота проводиться в трьох групах.

Через відведений проміжок часу робота перевіряється та аналізується.


Урок № 16-17

Тема: Світ наших захоплень. Виховне заняття з елементами профорієнтації.

 Мета: Виховувати почуття колективізму, товариськості, відповідальності. Розвивати почуття прекрасного. Ознайомити з основами сучасних професій, з народними ремеслами, привчати учнів до активної участі в художній самодіяльності.

Обладнання: Святково прибрана кімната. У куточку стіл ведучих, квіти.

Хід заняття:

 Вчитель: Людина - найдосконаліше творіння на Землі. У Біблії сказано, що Бог створив для неї світ, наділив розумом, силою, талантами. « Покликав Бог до себе 3 -х рабів і дав одному з них 5 талантів, а другому 2, а третьому лише 1. Через деякий час раби повернулися до свого господаря і той, що мав 5 талантів, набув ще 5, той що 2 - ще 2, а третій - і той один загубив, і нічому не навчився. Покарав його господарів вічною темрявою і сказав: « Тому, хто має, ще додається, а хто нічого не має, у того забереться і те, що він мав». Отже, кожна людина - наділена якимось талантом, має якісь задатки, які треба розвивати, вдосконалювати, бо без праці таланту не буває, хто не працює над собою, ніколи нічого не доб’ється.

 Недаремно кажуть, що кожна людина подібна діаманту. Як коштовному каменю потрібна обробка, інакше не світити йому яскравим променем, так і людині необхідно вчитись правил культури - інакше не стати їй людиною для людей.

 Гарно, чудово, прекрасно… Ці слова входять а активний запас словника людини.

Але скільки в нашій свідомості того, чого ми часто не можемо сягнути. Почуття прекрасного дає волю фантазії, і сприяє переходу культури людських відносин в мистецтво відносин. Людина живе і працює за законами краси, які включають у себе красу мови, красу думки, красу душі і, як наслідок, відображають красу людини, красу виробів, що вироблені власноруч. Якщо людина вкладає у свій твір частку своєї душі, то такі вироби говорять та співають. Але почути цю пісню може тільки той, хто має велике почуття краси.

 Сьогоднішня наша зустріч пов’язана зі світом прекрасного, світом наших захоплень. Ще у дитинстві, граючи ляльками та іграшками, діти привчаються до праці, пошивши нову сукню для Барбі, дівчинка радіє результатом праці, з часом, удосконалюючи своє вміння, збільшуючи свої знання та дівчинка свідомо вибирає професії легкої промисловості. Це означає, що пошук покликання починається для кожної людини ще у дитинстві, з розв’язанням головних питань, спочатку яким бути, а потім ким бути.

 Зробити правильний вибір, значить знайти своє місце в житті. Неправильний вибір завдає великої шкоди самій людині та приводить до значних економічних втрат, пов’язаних з використанням трудових ресурсів. Процес узгодження людини з професією має велике значення для розбудови економіки нашої країни.

 З давніх - давен, ще за часів Київської Русі, у нас люблять мудре слово. І ми часто повторюємо, що найбільша радість на Землі - це радість спілкування. Справді, що нам ще так зігріває душу, додасть наснаги, як щире неформальне спілкування з однодумцем, як не заняття разом із ними найулюбленішими видами мистецтва. І немає значення яким, нехай це буде спільна праця, танок або пісня. Прекрасно сказала Ліна Костенко:

Нехай підождуть невідкладні справи

                                       Я надивлюсь на сонце, на трави,

                                       Наговорюся з добрими людьми,

                                       Не час минає, а минаємо ми.

 Учні 10 - х класів вирішили сьогодні у довірливій, а, можливо, жартівливій формі розкрити зміст різних сучасних професій, впустити нас у свій світ, світ юності, світ захоплень. Для вас сьогодні у програмі телестудії « Пропаганда» пропонуємо такі передачі:

-         « Модний час»

-         « Телевізійний центр моди»

-         « Модна крамничка»

-         « Таланти твої Україно!»

 І ясна річ, що ні одна з передач не обходиться без рекламної паузи.

1 - а передача: « Модний час».

 1 - й ведучий: Добрий день, дорогі телеглядачі.

 2 - й ведучий: Всі ми знаємо, що таке мода. Але чи знаємо ми її до кінця. Це не тільки зміна одягу - це складне естетичне і соціальне явище. Це пошук свого стилю, манери, поведінки, проявлення смаку і внутрішньої культури. Мода дивувала, вражала уяву з першого дня своє появи на світ. Більшість фахівців відносять народження моди до Х ІV століття. А що було до того?

 1 - й ведучий: Дикуни, напевно, носили шкури тварин або одяг, що пошитий з такої шкіри.

 2 - й ведучий: Може вже тоді існувала мода, наприклад, на шкури вовків або ведмедів?

 1 - й ведучий: Можливо, але добути таку шкіру було непросто. Тому це була стала, не змінюючи свого вигляду форма одягу.

 2 - й ведучий: Як явище, мода виникла у Парижі у Х ІV ст., її виникнення пов’язано з появою фабричного виробництва тканин. Мода народжується, живе і вмирає. Цей процес продовжується недовго. І цим вона зобов’язана художнику. Цікаво, що період найбільшого розквіту моди зростав престиж того чи іншого майстра - фахівця по кринолінам, шляпника або перукаря.

 1 - й ведучий: Вже в той час у кожної моди був співавтор - людина, яка надягала на себе той чи інший костюм. Наприклад, ми не знаємо ім’я кравця, який створив популярний крій «реглан». Але відомо, що він був розроблений для Барона Реглана, який лишився при Ватерлоо правої руки. Такий крій одягу приховував її відсутність. За його ім’ям він був названий.              

 2 - й ведучий: Перші спроби розповсюджувати моду були зроблені вже Х V ІІІ ст. Спочатку у Лондон, а потім і в інші столиці возились воскові ляльки - манекуци. Вони були одягнені у моделі, спеціально виготовлені для них. Зараз їх можна побачити у паризькому музеї моди Гальєра.

 1 - й ведучий: Перевороти у французькій моді здійснив Шарль Фредерик Ворот, він створив чітку систему «від кутюр» так звану високу моду. Він використовував методи показу моделей на манекенницях. Це заклало основу тієї індустрії моди, яка дійсна у наші дні. ЇЇ називають « кутюр креасьєн».

 2 - й ведучий: Мода виходить на подіум у всьому блиску своєї краси. Вона хоче сподобатися вам, завоювати ваше серце.

 1 - й ведучий: Сьогодні до нас завітала група топ - моделей з Америки. Зустрічайте їх.

 (Виступ учнів під музичний супровід.)

 2 - й ведучий: До нових зустрічей, друзі. Рек5лама зубної пасти « Бленд - а - мед».

 Діалог двох учнів, в руках коробка « Бленд - а мед».

1 - й учень: Користуйтесь пастою « Бленд - а мед» і ваші зуби будуть як у моржа.

2 - й учень: Що такі міцні і білі?

1 - й учень: Ні!... Тільки 2.

2 - а передача: «Телевізійний центр мод.»

2 -й ведучий: Добрий день, дорогі телеглядачі.

1 - й ведучий: Людина може і повинна бути красивою своїми справами, зовнішністю, одягом, певними якостями. Одяг супроводжує людину скрізь і, постійно здійснюючи вплив на настрій, працездатність, може надавати почуття впевненості, оптимізму або, навпаки, створювати пригнічений настрій. Навряд чи можна знайти людину, яка не хотіла б бути зодягнена красиво. Навчати цьому повинні художники - модельєри. Це перші пропагандисти красивого одягу. Процес створення одягу творчий і люди, що беруть участь у ньому, повинні знати і уміти багато. Завдання художників - модельєрів знайти шляхи, які б допомогли б людям підкреслити свою індивідуальність і самовираження.

2 - й ведучий: У художника - модельєра має бути дуже розвинена фантазія. Процес створення одягу дуже складний. Адже одяг має свої традиції, закони, правила. Треба знати історію костюма, вміти малювати, знати закони пропорції, побудувати композиції, перспективи, анатомію людини, закони колірних поєднань. Художник - модельєр не обмежується зображенням костюма на папері, а розробляє модель в об’ємі, тобто надає одягові ті форми, які йому фантазія. Він повинен творчо мислити, бути уважним, вміти вибирати фасон залежно виду тканини. Адже тільки художник - модельєр може взяти на себе сміливість запропонувати людям свій смак, своє уявлення про їхню зовнішність, показати стиль одягу, який стане модним у тому чи іншому сезоні.

1 -й ведучий: Поряд з модою « від кутюр» з’явилась мода « прет - а - порте» орієнтована на швейну промисловість. Деякий час вони існували паралельно. Це спостерігалось до того часу, доки П’єр Карден не став адресувати свої моделі масовому споживачу. Він підняв « прет - а - порте» до рівня « від кутюр».

2 - й ведучий: Скільки було нарікань з приводу довжини спідниці в охоронців моралі. Тому що, хоч не хоч, люди використовували одяг для вираження прихованих сексуальних інтересів. Після Першої світової війни жінки змушені були працювати. Це знайшло відображення у характері костюма та зовнішньому, вигляді жінки. Вперше за багато століть жінка відкрила ноги. З цієї пори довжина спідниці хиталася, піднімалася до міні і опускалася до максі. Це була вже не делікатна витончена дамочка початку століття, а спортивна ділова людина. Тільки міні - спідниці заставили жінок займатися своєю фігурою. Всі вони терміново стали худнути, займалися спортом, гімнастикою, щоб мати плаский живіт і стрункість. вже зараз міні тримається збоку уступаючи дорогу міді і максі, бо ця довжина теж підходить до елегантної жінки.

1 - й ведучий: мода формує людину, входить у її життя, нав’язує свої правила поведінки. І все це подається в образі нового сучасного стилю. Сьогодні ми пропонуємо вам нову колекцію « прет - а - порте» « весна - літо 2007». Вона складається з декількох моделей.

(Під музичний супровід проходить показ моделей.)

1 - й ведучий: пряма довга спідниця - існує і як основа для багатьох моделей, і як самостійна річ, або входить до складу костюма. Вже декілька десятків років по праву знаходяться на вершині моди. Вона підходить для жінок різних вікових груп, добре носиться як в урочистих випадках, так і у повсякденному носінні.

(Група моделей демонструє пряму довгу спідницю.)

2 - й ведучий: Пряма спідниця з асиметричним рельєфом. Входить у число класичних моделей. Рекомендується для жінок молодшого та середнього віку з вузькими стегнами та стрункою фігурою. Виконується з різної тканини плательно - костюмної групи. За оздобленням можна взяти декілька декоративних ґудзиків, розміщених по рельєфу.

(Група моделей демонструє спідницю з асиметричним рельєфом.)

1 - й ведучий: Спідниця з декількох клинів (може бути 4,6,8). Відносить до спідниць класичного стилю. Дуже популярна у молодшої та середньої вікової категорії жінок. Якщо зробити розрізи між клином, видається ефект летючої спідниці, тому що її виконують з легкої тканини. Може бути як в буденний, так і святковий день.

(Група моделей демонструє літні сукні).

1 - й ведучий: Пряма спідниця завжди в моді, і всім вам стане при нагоді це міні, максі, по коліна. Сподобається вам неодмінно.

(Група моделей демонструє прямі спідниці).

2 - й ведучий: Спідниця - портфель виконується з полотнища тканини, яке не зшивається, а запахується, і закріпляється згори на ґудзики. Така спідниця проста і зручна в повсякденному носінні для жінок з практичною фігурою. Цією моделлю можна коректувати величину обхвату талії шляхом перешивання ґудзиків на потрібну відстань.

(Група моделей демонструє спідницю - портфель).

1 - й ведучий: Дехто вважає, що мода на брюки була занесена до нас чи не марсіанами. Мода на той чи інший вид штанів часто була випадковою. Колись спадкоємець англійського престолу під час дощу закачав для зручності штани знизу перед тим, як перейти калюжу. Супутники принца за мить зробили те саме. Наступного дня придворні з’явилися у таких штанах. Ця мода, що виникла через підлабузництво, дожила і до наших днів.

2 - й ведучий: Такі брюки можуть носити жінки різного віку. Пошити їх можна з гладко фарбованої тканини, або з тканини в клітинку. Для даної моделі необхідні напівшерстяні та лляні тканини. Брюки можуть бути звужені до низу або прямі по всій довжині, з боковими кишенями, або без них.

(Група моделей показує брюки).

1 - й ведучий: Спідниця - брюки - гібрид, який не став загальною модою, але дуже зручний у носінні. Може підійти жінкам з любою фігурою, тому що ідеально ховає недоліки. Спідниця - брюки добре сполучається з блузками різного крою.

(Група моделей демонструє спідниці).

2 - й ведучий: До побачення, до нових зустрічей.

(Під музичний супровід виконується сучасний танець).

3 - я передача: « Модна крамничка».

 1 - й ведучий: Добрий день, дорогі телеглядачі.

2 - й ведучий: Доля модельєрів - дизайнерів така, що дуже мало кого з них знають в обличчя та з легкістю можуть згадати ім’я. Переважно пам’ятають модельок, які пропонували їх творіння, та тим, хто для них шиє одяг. Тож сьогодні пропонуємо знайомство з найкращими господарями українських подіумів.

1 - й ведучий: Сергій Бизов - найдорожчий та найреспектабельніший український дизайнер. З початку своєї кар’єри він обрав напрямок - одяг для багатих людей. На його покази потрапляють тільки дуже важливі персони. В шатах його роботи ми можемо бачити Олександру Кужель, Таїсію Повалій, Юлію Тимошенко. Образ для якого творить дизайнер, - соціально реалізована в собі жінка, яка не забуває про своє начало.

2 - й ведучий: Лілія Пустовіт - дизайнер, що успішно продає свої моделі як в Україні, так і в Росії.

Лілія учениця Бизова.

 Пустовіт вибрала для себе напрямок - одяг для масового споживача. Планує з часом розвинути власну індустрію до всеукраїнських масштабів. Чимало вбрання від цього дизайнера має співачка Ірина Білик, Марія Бурмака. Лілія Пустовіт бачить жінку вільною, романтичною, яка вміє йти в ногу з часом.

1 - й ведучий: Оксана Караванська - львівський модельєр, яка до кожної своєї колекції розробляє нову філософію бачення жінки, її моделі легко впізнати по фольклорних елементах, які Оксана любить використовувати. У цього дизайнера одягається Марина Одольська і міська влада Львова.

2 - й ведучий: До побачення!

(Виконується танець - під музичний супровід).

4 - а передача: « Показуха»

1 - й ведучий: Добрий день, дорогі телеглядачі!

2 - й ведучий: Слово « дизайн - англійське, у перекладі це задумка, креслення, малюнок», тобто те, що можна назвати поняттям « художнє конструювання». Дизайнер - це і художник, і кресляр, і конструктор, і технолог. Це людина, яка хоче переробити світ, який після цього стане хоч трохи красивішим.

1 -й ведучий: Сотні дизайнерів у новому тисячолітті повернулась до вічних цінностей і в першу чергу до шкіри. До середини ІІ тисячоліття за шкірою йшла погана репутація: плащі офіцерів СС, кожанки радянських комісарів, хіпі 60 - 70 років. Ідеальним матеріалом для одягу є шкіра теляти, вівці, кози, крокодила, пітона. Але зараз відомо, що дехто з дизайнерів використовує шкіру любого звіра, навіть такого, як кріт щур. Один англійський дизайнер - жартівників виготовив з них декілька шкіряних пальто, а модники купили їх за казкову ціну, навіть не поцікавившись, хто був сировиною. У наш час дизайнери рекомендують « повзучу» шкіру - пітонів, змій та інших гадів.

Це пов’язано з тим, що 2001 рік був роком Змії.

2 - й ведучий: Дизайнер у силу своєї професії має бути людиною вольною, гармонійною та фізично розвинутою. Тому вони відвідують оздоровчі клуби, де займаються улюбленим видом спортивної діяльності. Вони ведуть активний спосіб життя, їх кредо « Розум і крас врятує світ»).

Під музичний супровід виконується танець - гімнастика).

1 - й ведучий: До побачення.

(Учениця читає гумореску про рекламу).

5 - а передача: « Таланти твої, Україно»

(Вокальна група виконує « З вечора тривожного»)

2 - й ведучий: Добрий день, дорогі телеглядачі.

1 -й ведучий: Народна творчість - це історична основа, на якій розвивалась і розвивається світова художня культура. Вона виникла у нелегкому тривалому процесі колективної трудової діяльності. Праця відіграла величезну роль у походженні мистецтва. Вона дала людині руку, здатну створювати потрібні предмети. У народній культурі важливу роль виконує декоративне мистецтво, яке художньо - естетично формує матеріальне середовище, створене людиною. Як різновид декоративно прикладного мистецтва існує мистецтво вишивки. Вона є складовою частиною народного костюма, активно використовується в одязі, надаючи йому своєрідності і неповторності. У відомих осередках вишивання: Косові, Львові, та інших створені підприємства художніх промислів, які розвивають надбання кожного регіону. Поряд з ними в кожному селі існує кілька майстрів народної вишивки, які присвятили своє життя цьому виду мистецтва, їх діяльність спрямована на збереження і розвиток української вишивки.

2 - й ведучий: У нашому селі проживає Стасів Ганна Іллівна. Все життя вона вивчала та збирала скарби народної вишивки. Узори майстрині приваблюють тонким відчуттям кольору, гамою поєднання червоного, жовтого, зеленого, чорного. Найулюбленішою технікою є хрестик. У кімнаті майстрині все вишите її руками, вона цим гордиться. Багато вишивок подарувала до церкви. Ганна Іллівна займається в’язанням, любить все красиве, із задоволенням вирощує квіти. « Майстриня на всі руки», - кажуть у селі про Ганну Іллівну.

(Демонстрація вишиванок майстрині).

1 -й ведучий: Перед великою Вітчизняною війною народилася Ганна Іллівна в звичайній сільській родині. Любов до вишивки їй прищепила мама. У вишиванні молода дівчина знаходила розраду. « Коли було сумно на серці, брала голку - чарівницю, кольорові нитки і на сніжно - біле полотно лягали чарівні візерунки». - так згадує Ганна Іллівна. Зросла вона серед розмаїття трав і квітів, і ця краса відтворена на її вишивках. Коли заходиш у дім господині, то ніби потрапляєш у вишиване царство. Різноманітні серветки, скатертини, рушники, подушки - всі ці вироби ніби промовляють, що створенні від усієї душі. Ще Ганна Іллівна стверджує, що « легше живеться тому, хто вміє малювати на полотні голками».

(Демонстрація вишиванок, вокальна група виконує « Рушники»).

1 - й ведучий: А зараз ми надаємо слово іншій людині, яка так само все життя використовувала і розвивала традиції народної вишивки. Світ майстрині розкривається у вишивці рушників. Вона натхненно працює у створенні орнаментів. Будь ласка…(до слова запрошується вчителька нашої школи Палюх Ольга Вікторівна).

(Розповідь майстрині).

1 -й ведучий: А зараз танцювальна група продемонструє народний танець у подяку за те, що ви завітали на нашу передачу.

(Виконується народний танець).

2 - й ведучий: До побачення.

(У кінці передач слово вчителя).

 Пісня «З вечора тривожного»

 З вечора тривожного аж до ранку

 Вишивала дівчина вишиванку.

 Вишивала дівчина, вишивала,

 Чорну і червону ниточку клала.

 Що та чорна ниточка - на страждання,

 А червона ниточка - то кохання,

 Що та ниточка часто рвалась,

 А червона ниточка легко слалась.

 Ой піду в неділеньку на гулянку,

 Подарую милому вишиванку

 Сердься мій соколику чи не сердься,

 Будеш ти носити її біля серця.

 Реклама - гумореска « Нам реклама - рідна мама!»

 Нам реклама - рідна мама. Телевізор - тато,

 А баланс кислотно - лужний - всенародне свято -.

Кеймс - класік, Олвейс, Сейвгард так нам продаються,

Що аж плачемо з утіхи, рясні сльози ллються

Хто там стогне « жити важко», усім набридає

Прислухайтесь до реклами « їдьте на Гаваї».

І як порожній холодильник, і шлунок не в формі,

Не журіться, жуйте « орбіт», і все буде в нормі.

Стрів Антошу він в куфайці і в калошах,

 Каже, що все добре, одну має слабість:

Лупа у волоссі і ніц ти не зробиш.

Вся надія на рекламу і на шампунь «Шовдеро»,

Чхати, каже, від сьогодні на платню й роботу,

Мені б « Сейвгард» роздобути, нищить запах поту.

Нині навіть найбідніші не дуже страждають,

Їм, як вірити рекламі, прищі докучають.

А є люди без мешкання, безпритульні, вбогі

То їм стерегтися, що не пріли ноги,

 То хто себе пильнує і не доглядає,

Тому межі ноги грибок сі кидає

Не біда, якщо дитині цукерок не купиш,

Діти знають: нема грошей, дитину не здуриш,

Головне, щоб ваша кицька файно виглядала,

 Вранці, в обід і ввечері Віскас ласувала

А є люди без штанів, без пристойної шапки,

А з екрана умовляють: купи псові «Чаппі»,

І показують як пес той через плоти скаче,

Бо нажереться того «Чаппі»,дивишся і плачеш,

Бо як таке пригадати і в минуле лізти,

Що я свого пса застрілив, бо хотів мене з’їсти

В телевізорі за вечір 20 разів бачу

Вітер, Орбіт, Памперс, Томпакс,

На радощах плачу,

Як держава за нас дбає, гризеться працює

Ще рік, два, отак подбає Господь не врятує.

 Цілує сонце рушники або « Рушники».

цілує сонце рушники -

У чистій материнській хаті, -

І чути, як мої думки,

Мов ластівки, стають крилаті.

Приспів:

Рушники, рушники -

то моєї матусі роки,

То моєї матусі вінки.

Через літа, віки

До нас приходить сива мати…

Цілує сонце рушники

Що ненька вміла вишивати.

Приспів:

Мої ж думки, мов ластівки,

Уже мережать небокраї.

Цілує сонце рушники -

До серця небо нахиля.

Приспів:

А щедре поле і грядки -

То материнське вишивання.

Цілують сонце рушники -

І починається світання.

Приспів:


Використана література.

Козловський О.В. как правильно выбирать профессию: методики, тесты, рекомендации.- Донецк: ООО ПКФ “БАО”. 2006.-800 с.

Професійна діагностика.- 2-ге видання, Київ: “ Редакції загальнопедагогічних газет”, 2005.

“Позакласний час “, № 4, 2002.

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
3.235.66.217 (3.235.66.217, 3.235.66.217)