На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Нормативные документы"
 Лист МОН України № 1/9-234 від 19.06.2001
 Лист N 1/9-267 від 24.07.2001
 Рішення колегії Міністерства освіти і науки України 18.07.03 №8/2—19
 Постанова Кабінет Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346
 Наказ МОН України 20.08.2003 N 563
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа: Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів № 38 20

Кабінет Міністрів № 38 20.01.1997


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 20 січня 1997 р. N 38
Київ

Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися
державними навчальними закладами

Зміни тексту:
ПКМ № 1264 14.11.1997
ПКМ № 547 06.04.1999

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону України "Про
освіту", пункту 85 Положення про державний вищий заклад освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня
1996 р. N 1074, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися
державними навчальними закладами (додається).

Міністерству освіти разом з Міністерством фінансів та
Міністерством економіки затвердити Порядок надання платних послуг
державними навчальними закладами.


Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 1997 р. N 38

ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися
державними навчальними закладами

1. У сфері освітньої діяльності:

1) навчання іноземних і вітчизняних студентів у вищих
навчальних закладах понад державне замовлення в межах
ліцензованого обсягу прийому (на умовах контракту з фізичними та
юридичними особами);
2) здобуття другої вищої освіти, другої кваліфікації
молодшого спеціаліста, крім випадків, передбачених законодавством;
3) післядипломна освіта понад державне замовлення;
4) підготовка робітників різних професій понад державне
замовлення;
5) навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних
закладів;
6) переведення з одного до іншого вищого навчального закладу
та поновлення навчання студентів, за винятком осіб, які перебували
в академічній відпустці та переводяться або поновлюються з
об'єктивних причин;
7) повторне вивчення відрахованими студентами окремих
дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів;

ліквідація студентами академічної заборгованості у разі їх
переведення та поновлення, яка виникла внаслідок розбіжностей у
навчальних планах;
(пункт виключено:
ПКМ № 1264 14.11.1997)

9) підготовка і перепідготовка робітників і спеціалістів за
замовленнями служб зайнятості населення;
10) підготовка аспірантів і докторантів понад державне
замовлення;
11) прийом кандидатських іспитів;
12) навчання іноземних громадян в аспірантурі, докторантурі,
їх стажування, крім іноземних громадян, які постійно проживають на
території України;
13) підготовка до захисту та проведення захисту дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата або доктора, друкування
дисертації, друкування і розсилання авторефератів, стенографування
захисту тощо (крім оплати часу засідання членам спеціалізованої
вченої ради);
14) плата за наукові консультації для осіб, які підвищують
кваліфікацію самостійно;
15) довузівська підготовка;
16) лекторії (з питань науки і техніки, культури та
мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань тощо);
17) платні курси водіїв, гуртки (факультативи) іноземних мов,
комп'ютерної підготовки, гри на музичних інструментах,
хореографії, образотворчого мистецтва, стенографії та машинопису,
крою та шиття, оздоблення приміщень, агротехніки, зоотехніки тощо;
1 освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальними
планами у дошкільних, інтернатних, загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладах;
(пункт в редакції:
ПКМ № 547 06.04.1999)

19) консультації для різних категорій населення (учнівської
молоді понад державний компонент поза графіком навчально-виховного
процесу; аспірантів, докторантів; підприємств і організацій різних
форм власності, приватних осіб з питань економіки, технологій,
права, організації виробництва тощо);

20) видача документів про освіту, студентських квитків,
залікових книжок, читацьких квитків, довідок-додатків до дипломів
з визначенням годин вивчених предметів.
(пункт виключено:
ПКМ № 547 06.04.1999)

2. У сфері міжнародного співробітництва:

1) надання візової підтримки студентам-іноземцям;
2) надання допомоги в оформленні виїздів українським
студентам та викладачам, які від'їжджають за кордон;
3) оформлення виїздів працівників навчальних закладів України
на педагогічну роботу або наукове стажування до зарубіжних країн
на контрактній основі;
4) організація на компенсаційних засадах літніх мовних
курсів, шкіл, семінарів, олімпіад, виставок, спортивних змагань,
баз відпочинку та подорожей;
5) надання послуг щодо створення спільних центрів освіти,
фірм, науково-дослідних колективів та консультаційних центрів;
6) надання послуг українським та іноземним громадянам у
легалізації документів про освіту;
7) надання протокольно-інформаційних, побутових та
перекладацьких послуг.

3. У сфері охорони здоров'я та дошкільного виховання:

1) надання місць у будинках (пансіонатах) та базах
відпочинку, спортивно-оздоровчих з відповідним медико-санітарним
забезпеченням;
2) утримання дітей у дошкільних та інтернатних навчальних
закладах.


4. У сфері фізичної культури і спорту:

1) групові та індивідуальні заняття фізичною культурою та
спортом на стадіонах, у спортзалах, плавальних басейнах, тенісних
кортах тощо понад норми, встановлені навчальними планами, за
винятком занять, що проводяться з учнями та студентами навчальних
закладів спортивного профілю;
2) організація "груп здоров'я";
3) послуги спортивних баз і спортивно-оздоровчих таборів,
спортивних клубів, у тому числі прокат спортивного інвентаря, за
винятком послуг, що надаються учням та студентам навчальних
закладів спортивного профілю.

5. У сфері туризму та екскурсій:

1) надання місць на туристичних базах і в таборах;
2) організація тематичних екскурсій.

6. У сфері побутових послуг:

1) будівництво, ремонт та обладнання (благоустрій) житла,
садових будиночків, надвірних будов, гаражів, сховищ для
зберігання овочів та фруктів, ангарів, складських приміщень тощо;
2) ремонт і технічне обслуговування автомобілів та інших
транспортних засобів;
3) послуги з паркування автомобілів та інших транспортних
засобів;
4) ремонт побутових машин і приладів, теле-, аудіо-,
відеоапаратури; виготовлення і ремонт металовиробів;
5) виготовлення і ремонт меблів, побутових столярних виробів,
садово-городнього інвентаря;
6) фото-, кіно-, аудіо- і відеопослуги;
(пункт в редакції:
ПКМ № 547 06.04.1999)

7) виготовлення і ремонт взуття, швейних і галантерейних
виробів;
послуги банно-прального господарства, хімчистка;
9) прокат предметів культурно-побутового призначення,
садово-городнього, спортивного та іншого інвентаря, човнів,
наметів, будиночків у місцях відпочинку.

7. У сфері транспортних послуг:

1) перевезення меблів, домашнього майна та предметів
культурно-побутового призначення;
2) надання транспортних засобів для перевезення населення, у
тому числі туристсько-екскурсійних груп;
3) перевезення палива, овочів, фруктів; доставка будівельних
матеріалів;
4) вантажно-розвантажувальні роботи.

8. У сфері житлово-комунальних послуг:

1) надання відомчих готелів (будинків, квартир для приїжджих)
для тимчасового проживання туристів, учасників конференцій,
симпозіумів, нарад тощо, окремих громадян;
2) надання додаткових послуг громадянам, пов'язаних з
проживанням у відомчих готелях (будинках, квартирах для
приїжджих);
3) надання в міжсезонний період (канікули, відпустки)
гуртожитків вищих навчальних, інтернатних закладів, училищ та
інших закладів освіти для тимчасового проживання як окремих
громадян, так і студентських (учнівських) екскурсійних та
туристичних груп;
4) проживання в гуртожитках навчальних закладів;
(пункт в редакції:
ПКМ № 547 06.04.1999)

5) послуги, пов'язані з проживанням у студентських
гуртожитках, включаючи прання білизни, хімчистку тощо;
(пункт в редакції:
ПКМ № 547 06.04.1999)

6) заміна сантехнічних виробів, газової, електротехнічної та
іншої апаратури.

9. Інші послуги:

1) виготовлення та реалізація товарів народного споживання (в
майстернях професійно-технічних, середніх та вищих навчальних
закладів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, навчально-виробничих
комбінатів, науково-дослідних виробництв);
2) вирощування і реалізація сільськогосподарської продукції
та продукції тваринництва (в професійно-технічних і вищих
навчальних закладах, підсобних господарствах загальноосвітніх
шкіл-інтернатів та сільських середніх навчальних закладах), збір
лікарських рослин;
3) надання послуг науковими, науково-дослідними,
дослідно-конструкторськими та проектно-конструкторськими
підрозділами закладів і установ освіти;
4) здавання в оренду будівель, споруд, обладнання, не
пов'язаних з навчально-виховною, навчально-виробничою, науковою
діяльністю, яке не погіршує соціально-побутові умови працівників
закладів і установ освіти, студентської та учнівської молоді.
5) поліграфічні послуги та видавнича діяльність;
(доповнено підпунктом 5:
ПКМ № 547 06.04.1999)

6) користування комп'ютерною мережею "Internet".
(доповнено підпунктом 6:
ПКМ № 547 06.04.1999)

_________________
Примітка. Платні послуги, передбачені у пунктах 16, 18
розділу 1, пункті 1 розділу 3, пунктах 1, 2, 3 розділу 4,
надаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування
батьків, безоплатно.
(перелік доповнено приміткою:
ПКМ № 547 06.04.1999)

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
54.162.229.109 (54.162.229.109, 54.162.229.109)