На главную Учителям Школьникам Абитуриентам Студентам Родителям Форум Добавить материал Заказать работу Поиск документов
Реклама
Реклама
 Еще статьи из раздела "Нормативные документы"
 Лист МОН № 1/9-245 від 27.06.2001
 Наказ N 188 від 25.05.98
 Лист Міністерства освіти і науки України 18.04.2003 N 1/9-192
 Наказ № 540 від 25 червня 2004 р.
 Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
посмотреть все статьи раздела

 Автор документа: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 1997 р. № 346
Київ

Про затвердження Порядку надання щорічної
основної відпустки тривалістю до 56 календарних
днів керівним працівникам навчальних закладів та
установ освіти, навчальних (педагогічних)
частин (підрозділів) інших установ і закладів,
педагогічним, науково-педагогічним працівникам
та науковим працівникам

Зміни тексту:
ПКМ № 907 21.08.1997
ПКМ № 1237 05.08.1998
ПКМ № 289 28.03.2001

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України "Про
відпустки" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання щорічної основної відпустки
тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам
навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних)
частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним,
науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам
(додається).
(пункт змінено:
ПКМ № 289 28.03.2001)

2. Міністерству праці та соціальної політики разом з
Міністерством освіти і науки, Міністерством охорони здоров'я та
Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму давати
роз'яснення щодо застосування цієї постанови.
(пункт в новій редакції:
ПКМ № 289 28.03.2001)


Прем'єр-міністр України П.Лазаренко


Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. № 346
(Порядок змінено:
ПКМ № 289 28.03.2001)

ПОРЯДОК
надання щорічної основної відпустки тривалістю
до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних
закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних)
частин (підрозділів) інших установ і закладів,
педагогічним, науково-педагогічним працівникам
та науковвим працівникам
(назву змінено:
ПКМ № 289 28.03.2001)

1. Право на щорічну основну відпустку мають керівні
працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних
(педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів,
педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники,
які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями,
підприємствами (далі - установи) незалежно від форм власності та
їх галузевої належності.
(пункт змінено:
ПКМ № 289 28.03.2001)

2. Право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (крім
тих, що працюють у навчальних закладах та навчальних (педагогічних)
частинах (підрозділах) інших установах і закладах) та наукових
працівників на щорічну основну відпустку повної тривалості у
перший рік роботи настає після закінчення шести місяців
безперервної роботи в установі.
(абзац змінено:
ПКМ № 289 28.03.2001)

За другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно
з графіками, які затверджуються власником установи або
уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим
уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним
працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних)
частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна
відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку,
у перший та наступні роки надається у період літніх канікул
незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання
відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням
можливості проведення регулярних консультацій для учнів,
складання іспитів якими перенесено на осінь.
(абзац змінено:
ПКМ № 289 28.03.2001)

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним
працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних)
частин (підрозділів) інших установ і закладів у разі
необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна
відпустка або її частина може надаватися протягом навчального
року, якщо це передбачено колективним договором.
(абзац змінено:
ПКМ № 289 28.03.2001)

Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого
часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна
основна відпустка повної тривалості.

3. Керівникам установ щорічна основна відпустка надається за
погодженням з вищестоящим органом управління.

4. Перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на
частини та відкликання з відпустки провадиться відповідно до умов,
передбачених статтями 11 та 12 Закону України "Про відпустки".
Педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористана
частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна
бути надана, як правило, в період літніх канікул, а в окремих
випадках, передбачених колективним договором, - в інший
канікулярний період.

5. За бажанням керівних працівників навчальних закладів та
установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів)
інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних
працівників та наукових працівників частина щорічної основної
відпустки, якщо вона надається за 1996-1997 і наступні робочі
роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення
їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої
працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж
24 календарних дні.
(пункт змінено:
ПКМ № 289 28.03.2001)

6. У разі звільнення керівних працівників навчальних закладів
та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів)
інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних
працівників та наукових працівники їм виплачується грошова
компенсація за всі не використані ними дні щорічної основної
відпустки.
(абзац змінено:
ПКМ № 289 28.03.2001)

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників навчальних закладів та
навчальних (педагогічних) частини (підрозділлів) інших установ і
закладів які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців,
грошова компенсація виплачується за не використані ними дні
щорічної основноївідпустки з розрахунку повної її тривалості, а
особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, -
пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку
тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований
місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дня за тривалості щорічної
основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).
(абзац змінено:
ПКМ № 289 28.03.2001)


Додаток
до Порядку надання щорічної основної
відпустки тривалістю до 56 календарних
днів керівним працівникам навчальних
закладів та установ освіти, навчальних
(педагогічних) частин (підрозділів) інших
установ і закладів, педагогічним,
науково-педагогічним працівникам та
науковим працівникам
(додаток змінено:
ПКМ № 907 21.08.1997
ПКМ № 1237 05.08.1998
додаток в редакції:
ПКМ № 289 28.03.2001)

ТРИВАЛІСТЬ
щорічної основної відпустки керівних працівників
навчальних закладів та установ освіти, навчальних
(педагогічних) частин (підрозділів) інших установ
і закладів, педагогічних, науково-педагогічних
працівників та наукових працівників
------------------------------------------------------------------
|Тривалість щорічної
Посада |основної відпустки,
| календарних днів
------------------------------------------------------------------
I. Дошкільні навчальні заклади

1. Дитячі ясла-садки, дитячі садки (у тому числі
інтернатного типу), дитячі ясла

Завідувач, вихователь-методист, вихователь,
інструктор з фізкультури, музичний керівник,
практичний психолог, соціальний педагог 42

Вчитель-дефектолог, учитель-логопед 56

2. Дитячі будинки, дошкільні заклади компенсуючого типу
для дітей, які потребують корекції фізичного і
психічного розвитку

Директор 56

Завідувач (1) 56

Заступник директора з навчально-виховної
(виховної) роботи 56

Вихователь (2) 56

Старший вихователь 56

Вихователь-методист (1) 56

Вчителі (всіх спеціальностей) 56

Інструктор з праці 56

Інструктор слухового кабінету 56

Інструктор з фізкультури (1) 56

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм
гурткової роботи (1) 56

Музичний керівник (1) 56

Практичний психолог (1) 56

Соціальний педагог (1) 56

--------------
(1) Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається
відповідній категорії працівників дошкільних закладів загального
типу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків
дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку,
або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків
таких груп.

(2) Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається
вихователям, які працюють повний робочий день з групами дітей, які
потребують корекції фізичного і психічного розвитку, у дошкільних
закладах, зазначених у пункті 1 цього розділу.

II. Позашкільні навчальні заклади

Директор (3) 42

Заступник директора з навчально-виховної
(навчальної, виховної) роботи (3) 42

Акомпаніатор (3) 42

Вихователь (3) 42

Екскурсовод (3) 42

Завідувач відділу, лабораторії, кабінету (3) 42

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм
гурткової роботи (3) 42

Концертмейстер (3) 42

Культорганізатор (3) 42

Методист (3) 42

Педагог-організатор (3) 42

Практичний психолог (3) 42

Соціальний педагог (3) 42

Старший вожатий (3) 42

Художній керівник (3) 42

---------------
(3) Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається
працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників
навчальних закладів та установ освіти.

III. Середні навчальні заклади, навчальні заклади
для громадян, які потребують соціальної
допомоги і реабілітації

Директор (4) 56

Заступник директора з навчально-виховної
(навчальної, виховної), навчально-виробничої
роботи (4) 56

Акомпаніатор 28

Вихователь (крім вихователів інтернатів при
школах) (4) 56

Вихователь інтернату при школі 42

Вчителі (всіх спеціальностей) (4) 56

Інструктор слухового кабінету 56

Інструктор з праці 56

Інструктор з фізкультури середніх навчальних
закладів 28

Інструктор з фізкультури в навчальних закладах
для громадян, які потребують соціальної
допомоги і реабілітації 56

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм
гурткової роботи в середніх навчальних
закладах 42

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм
гурткової роботи в навчальних закладах для
громадян, які потребують соціальної допомоги і
реабілітації 56

Майстер виробничого навчання 42

Педагог-організатор 56

Помічник директора з режиму 30

Практичний психолог (4) 56

Соціальний педагог (4) 56

Старший вожатий (4) 56

Старший вихователь (4) 56

Старший черговий з режиму 30

Черговий з режиму 30

---------------
(4) Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається
також відповідним категоріям працівників, викладачам і
концертмейстерам середніх спеціальних художніх і музичних шкіл,
шкіл естетичного виховання дітей.

IV. Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти,
професійно-технічні навчальні заклади

Ректор, директор, завідувач, директор
(завідувач) філіалу, проректор (заступник
директора), вчений секретар, декан факультету,
завідувач: відділення, аспірантури
(інтернатури, ординатури), докторантури,
виробничої практики, що не виконують
педагогічної роботи в цьому вищому навчальному
закладі, закладі післядипломної освіти 28

Директор, директор (завідувач) філіалу,
заступник директора, що не виконують
педагогічної роботи в цьому
професійно-технічному навчальному закладі 42

Ректор, директор, завідувач, директор
(завідувач) філіалу; проректор (заступник
директора), діяльність якого безпосередньо
пов'язана з навчально-виховним або науковим
процесом; вчений секретар, декан факультету,
завідувач: відділення, аспірантури
(інтернатури, ординатури), докторантури,
виробничої практики, що одночасно виконують в
цьому вищому навчальному закладі, закладі
післядипломної освіти, професійно-технічному
навчальному закладі педагогічну роботу обсягом
не менш як 1/3 відповідної річної норми 56

Завідувач відділення, майстерні, що одночасно
виконують у цьому професійно-технічному
навчальному закладі педагогічну роботу 42

Акомпаніатор 28

Викладач 56

Вихователь 28

Вихователь, який працює у
професійно-технічному навчальному закладі 42

Завідувач (начальник) навчально-методичного
(навчального) кабінету, відділу, лабораторії 28

Завідувач (начальник) навчально-виробничої
(навчальної) майстерні 28

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм
гурткової роботи 42

Керівник фізичного виховання 56

Концертмейстер 56

Майстер виробничого навчання 42

Методист 42

Науково-педагогічний працівник 56

Практичний психолог 56

Соціальний педагог 56

Старший майстер 28

Старший майстер, який працює у
професійно-технічному навчальному закладі 42

V. Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри)

Директор, завідувач, начальник 42

Завідувач лабораторії (кабінету) 42

Заступник директора (завідувача, начальника),
діяльність якого безпосередньо пов'язана з
організацією навчальної (наукової, методичної)
роботи 42

Методист 42

VI. Інші навчальні заклади

Завідувач логопедичного пункту 42

Завідувач психолого-медико-педагогічної
консультації 28

Консультант психолого-медико-педагогічної
консультації 28

Завідувач інтернату при школі 28

Методист із складання кінопрограм фільмотеки 28

Завідувач фільмотеки, заочного відділення
школи, навчально-консультаційного пункту 28

VII. Інші заклади та установи

1. Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні
(протитуберкульозні) дитячі лікувально-профілактичні та
санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети

Вихователь 56

Вихователь-методист 56

Вчителі (всіх спеціальностей) 56

Завідувач навчальної (педагогічної) частини 56

Інструктор з праці 56

Музичний керівник 56

Логопед 56

2. Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади,
будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з
розладами мови та слуху, з ураженням центральної нервової
системи та розумово відсталих дітей

Вихователь 56

Вихователь-методист 56

Вчителі (всіх спеціальностей) 56

Завідувач навчальної (педагогічної) частини 56

Інструктор з праці 56

Музичний керівник 56

Логопед 56

3. Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі
лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади,
відділення, палати, кабінети

Вчителі (всіх спеціальностей) 56

Інструктор з праці 56

Логопед 56

4. Інші дитячі лікувально-профілактичні та
санаторно-курортні заклади, будинки дитини,
відділення, палати, кабінети

Вихователь 42

Вихователь-методист 42

Вчителі (всіх спеціальностей) 56

Інструктор з праці 28

Музичний керівник 42

Логопед 56

5. Притулки для неповнолітніх

Завідувач 56Вихователь-методист 56

Вихователь 56

Практичний психолог 56

VIII. Науково-дослідні та інші наукові установи і організації.
Науково-дослідні та наукові підрозділи установ,
організацій, підприємств

Керівник, заступник керівника з наукової
роботи, вчений секретар, керівник структурного
наукового підрозділу, які займаються
самостійно або у різноманітних організаційних
формах науково-дослідною та іншою науковою
діяльністю, науковий (головний, провідний,
старший) співробітник Національної академії
наук, Української академії аграрних наук,
Академії медичних наук, Академії педагогічних
наук, Академії правових наук, Академії
мистецтв:

що мають науковий ступінь:

доктора наук 56

кандидата наук 42

не мають наукового ступеня 28

Інші наукові працівники незалежно від
наявності наукового ступеня 28

Керівник, заступник керівника з наукової
роботи, вчений секретар, керівник структурного
наукового підрозділу, які займаються
самостійно або у різноманітних організаційних
формах науково-дослідною та іншою науковою
діяльністю, науковий співробітник, інші
наукові працівники галузевих науково-дослідних
та інших галузевих наукових установ і
організацій, а також науково-дослідних та
наукових підрозділів установ, організацій,
підприємств 28

загрузка...
Реклама

Все материалы сайта Rambler's Top100

Авторство размещенных материалов администрацией не проверяется.
В случае, если вы являетесь автором какого-либо размещенного материала и вас не устраивают условия размещения,
то обратитесь пожалуйста к авторам проекта для исправления.

При копировании любых материалов с данного сайта, ссылка на сайт - обязательна. | Статьи партнёров

Обратная связь

Ваш IP:
54.162.229.109 (54.162.229.109, 54.162.229.109)